luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

हार माने *HAAR MAANE* {HAR MANI}

gif de paisajes 345

Tot i que el concepte d’omnipresència referent a Déu aquí, a l’Occident, és diferent que a l’Orient, es comencen a barrejar ambdós conceptes i a sentir tals reflexions ambigües tenyides d’aquella idea que beu de la filosofia de : “jo sóc Déu”

PUNTS 26/1/18: *Si tots fossin el Pare.., no podrien dir: Déu, el Pare; l’Ànima Suprema. Quan la gent és infeliç recorda a l’Ànima Suprema. La gent es conscient del cos i és l’ànima la que te record. Si l’Ànima Suprema fora omnipresent, quina necessitat hi hauria de recordar-la? 631d418c6ef5731d3356c0511a88528aSi les ànimes són immunes a l’efecte de l’acció, aleshores.., què és el que recorden les ànimes?*

En hindi हार माने [haar maane] significa acceptar la derrota (error) tot i no ser meva: alguna cosa no ha anat bé i en comptes d’entestar-me en buscar un culpable, interiorment em dic ok!, ho faig meu i procuro arranjar-ho. Curiosament la pronunciació de haar maane {har mani} és el mateix que l’anglès harmony. Si hi reflexionem veurem quina harmonia de fet es crea quan fem les coses d’aquesta manera.

Tot plegat em du a recordar una conversa on una noia deia a un grupet de joves: des que vaig anar a Brahma Kumaris vaig saber com podria ser sempre feliç. Jo m’uneixo a aquesta afirmació; el coneixement i el Raja Ioga, et dóna prou material perquè sigui així.


Although the concept of omnipresence referring to God here, in the West, is different than in the East, it is starting to mix both concepts and it begin to feel such ambiguous reflections tinged with that idea that drinks from the philosophy of: “I am God “

POINTS 01/26/18: * If everyone were the Father …, they could not say: God, the Father; the Supreme Soul When people are unhappy remember the Supreme Soul. People are body conscious and it is the soul that has remembrance. If the Supreme Soul were omnipresent, why would souls remember angel-animated-gif-12Him? If the souls are immune to the effect of the action, then … what is it that the souls remember? *

In Hindi हार माने [haar maane] means to accept defeat (error) even though it is not mine: something has not gone well and instead of trying to find a guilty party, inwardly I say ok!, I do mine and I try to fix this. Curiously, the pronunciation of haar maane {har mani} is the same as English harmony. If we reflect on it we will see what harmony of fact is created when we do things this way.

All this leads me to remember a conversation where a girl said to a group of young people: since I went to Brahma Kumaris I knew how I could always be happy. I join this affirmation; Knowledge and Raja Yoga, gives you enough material to make it that way.


Aunque el concepto de omnipresencia referente a Dios aquí, en Occidente, es diferente que en Oriente, se empiezan a mezclar ambos conceptos y a sentir tales reflexiones ambiguas teñidas de aquella idea que bebe de la filosofía de: “yo soy Dios”

PUNTOS 01/26/18: * Si todos fueran el Padre .., no podrían decir: Dios, el Padre; el Alma Suprema. Cuando la gente es infeliz recuerda al Alma Suprema. La gente es consciente del cuerpo y es el alma la que tiene recuerdo. Si el Alma Suprema fuera omnipresente, ¿qué a320093fd04e917d14ed3b815da3b818necesidad habría de recordarla? Si las almas son inmunes al efecto de la acción, entonces .., qué es lo que recuerdan las almas? *

En hindi हार माने [haar maane] significa aceptar la derrota (error) aunque no es mía: algo no ha ido bien y en vez de empeñarme en buscar un culpable, interiormente me digo ok !, lo hago mío y procuro arreglar esto. Curiosamente la pronunciación de haar maane {har mani} es la misma que el inglés harmony. Si reflexionamos en ello veremos qué armonía de hecho se crea cuando hacemos las cosas de esta manera.

Todo ello me lleva a recordar una conversación donde una chica decía a un grupo de jóvenes: desde que fui a Brahma Kumaris supe como podría ser siempre feliz. Yo me uno a esta afirmación; el conocimiento y el Raja Yoga, te da suficiente material para que sea así.om-shanti-e15141044119139E396908-D66E-4C6C-9EAF-D0DD8D75CE5F

One comment on “हार माने *HAAR MAANE* {HAR MANI}

  1. Retroenllaç: Omnipresència//Omnipresence//Omnipresencia. | lumminiscències

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: