luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

किस्मत (kismat)Fortuna//Fortune

horseshoe-and-four-leaf-clover-celtic-talismans

किस्मत बनाने वाला परमात्मा किस्मत बिगाड़ने वाले खुद मनुष्य है= Qui arruïna la fortuna divina, és l’ésser humà
  • Erròniament s’ha estat dient sempre que és Déu Quí crea la fortuna i Quí la destrueix.

Com es podria anomenar Déu, l’ésser magnànim, amorós, desaferrat, el que fes tal cosa? “Ara t’omplo de joia i ara et destrueixo tot el que has obtingut” Això només ho faria algú cruel i aquest no és pas el Nostre Pare Estimat.

PUNTS 28/2/18: * Déu és Quí crea la fortuna i els éssers humans destrueixen la seva fortuna ells mateixos. El deure de Déu es donar aquest coneixement seu i així despertar la nostra fortuna. Quan llavors la gent es coneix a ella mateixa i es torna pura, és quan es crea la fortuna 41IDDm6VB1Lque s’havia perdut. És per això, per haver fet quelcom tant gloriós, que el Seu “temple” és un memorial permanent.

Per què s’estima i s’adora tant a Déu per tot arreu, en totes les religions, en totes les cultures, sinó? És perquè en algun moment i en cada cicle que es repeteix, fa quelcom inoblidable per la humanitat.


किस्मत बनाने वाला परमात्मा किस्मत बिगाड़ने वाले खुद मनुष्य है= Who ruins the divine fortune, is the human being
  • Erroneously it has always been said that it is God Who creates fortune and Who destroys it.

How could God be called, the magnanimous being, loving, detached, who made such a thing? “Now I fill you with joy and now I destroy everything that you have obtained” This would only make someone cruel and this is not our Dear Father.

POINTS 2/28/18: * God is Who creates fortune and human beings destroy their fortune themselves. God’s duty is to give this knowledge of his, and thus awaken our fortune.. When then people know herself and becomes pure, imagesit is when the lost fortune is created. That is why, for having done something so glorious, that His “temple” is a permanent memorial.

Why is God loved and adored so much in all places, in all religions, in all cultures, if not? It is because at some time and in every cycle that is repeated, He does something unforgettable for humanity.


किस्मत बनाने वाला परमात्मा किस्मत बिगाड़ने वाले खुद मनुष्य है= Quién arruina la fortuna divina, es el ser humano
  • Erróneamente, siempre se ha dicho que es Dios Quien crea la fortuna y Quien la destruye.

¿Cómo podría ser llamado Dios, el ser magnánimo, amoroso, distante, que hizo tal cosa? “Ahora te llenó de alegría y ahora destruyo todo lo que has obtenido” Esto solo haría a alguien cruel y este no es nuestro querido padre.

PUNTOS 28/2/18: * Dios es Quien crea fortuna ynldcii-clover los seres humanos destruyen ellos mismos su fortuna. El deber de Dios es dar este conocimiento suyo y así despertar nuestra fortuna. Cuando la gente se conoce a sí misma y se vuelve pura, es cuando se crea la fortuna perdida. Es por eso que, por haber hecho algo tan glorioso, su “templo” es un monumento permanente.

¿Por qué Dios es amado y adorado tanto en todos los lugares, en todas las religiones, en todas las culturas, si no? Es porque en algún momento y en cada ciclo que se repite, Él hace algo inolvidable para la humanidad.om-shanti-e1514104411913Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: