luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

La Pel·lícula/The Movie/La Película

(Secrets revelats 6)

Hem de fer tot el que ens correspon; fins i tot, si en un moment donat ens pleguem de braços i només ens dediquem a observar-ho tot des de “la butaca del cinema”, també és quelcom que hem de fer. Si ens enrabiem amb algú perquè ens ha fet una mala passada, també és quelcom que està predestinat en el nostre paper a interpretar en aquesta vida.
Què vol dir tot això? És, potser, que no som lliures? Som lliures, sí, com un ocell que li costa deixat anar la branca on està posat, però al final confia en les seves ales i batent-les comença a volar; només que ara sabem el secret de la vida; el perquè de la vida pot semblar molt forassenyat, però és el secret que Déu ens revela ara que ja ho podrem entendre, veient com va tot el món.

  • No us preocupeu per res, perquè sabeu que aixó que està succeïnt està predestinat.

Quan veiem una pel·lícula al cinema, ens intriga i ens fa patir, doncs no sabem com van les escenes que encara no s’han projectat. Si la tornem a veure, ja no hi haurà patiment, encara que passin coses fortes, perquè ja sabem com acaba, oi? Doncs Déu ens diu que la vida és com una història filmada llarguíssima, de 5000 anys, i que res del que passa en ella és novetat; que quan s’acabi la filmació tornarà a començar fil per randa. Per tant, s’ha d’entendre que tot el que està passant ja ho vam superat ara fa 5000 anys. Res de nou!

(Secrets revealed 6)

We have to do that all it correspond us to do; even, if at a specific moment we cross our arms and only dedicate ourselves to observing everything from “the cinema seat”, it is also something we have to do. If we get angry with someone who has done us a trick, it is also something that is predestined in our role to play in this life.
What does this all mean? Is it, perhaps, that we are not free? We are free, yes, like a bird that finds it hard to let go of the branch where it is perched, but in the end it trusts its wings and by beating them begins to fly; only that now we know the secret of life; the reason for life may seem very crazy, but it is the secret that God reveals to us now that we can understand it, seeing how the whole world is going.

  • Do not worry about anything, because you know that what is happening is predestined.

When we see a movie in the cinema, it intrigues us and makes us suffer, because we do not know what the scenes that have not yet been shown are like. If we see it again, there will be no suffering, even if strong things happen, because we already know how it ends, right? Well, God tells us that life is like a very long filmed story, 5000 years old, and that nothing that happens in it is new; that when the film is finished it will start over with all the details, exactly the same. Therefore, it must be understood that everything that is happening we have already overcome 5000 years ago. Nothing new!

(Secretos revelados 6)

Tenemos hacer todo lo que nos corresponde; incluso, si en un momento dado nos cruzamos de brazos y sólo nos dedicamos a observar todo desde “el sillón del cine”, también es algo que tenemos que hacer. Si nos enfadamos con alguien que nos ha hecho una mala pasada, también es algo que está predestinado en nuestro papel a interpretar en esta vida.
¿Qué significa todo esto? ¿Es, tal vez, que no somos libres? Somos libres, sí, como un pájaro que le cuesta soltar la rama donde está posado, pero al final confía en sus alas y batiéndolas empieza a volar; sólo que ahora sabemos el secreto de la vida; el porqué de la vida puede parecer muy disparatado, pero es el secreto que Dios nos revela ahora que ya lo podremos entender, viendo como va el mundo entero.

  • No os preocupéis por nada, porque sabéis que esto que está sucediendo está predestinado.

Cuando vemos una película en el cine, nos intriga y nos hace sufrir, pues no sabemos cómo son las escenas que aún no se han proyectado. Si la volvemos a ver, ya no habrá sufrimiento, aunque pasen cosas fuertes, porque ya sabemos cómo termina, ¿verdad? Pues bien, Dios nos dice que la vida es como una historia filmada larguísima, de 5000 años, y que nada de lo que pasa en ella es novedad; que cuando se termine la filmación volverá a empezar con todo detalle, exactamente igual. Por tanto, debe entenderse que todo lo que está pasando ya lo superamos hace 5000 años. ¡Nada de nuevo!

Calling All Movie Fans! Conversation Event at BHC QC Campus on October 11

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: