luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Estant en perill❤Being in danger❤Estando en peligro

Respirar profundament i sentir com es va aquietant la ment, son els recursos que tenim per tornar a la serenitat quan ens trobem en mig d’una situació estressant que no impliqui perill, o bé, quan el perill imminent ja hagi minvat.
Mentre el risc imperi, les opcions que tindrem serà allunyar-se d’ell, perquè aquesta és la resposta natural de tot ésser viu amb capacitat de moviment. Però, com a éssers “intel·ligents”, tenim el deure de desplegar tots els recursos possibles per estar bé, ja que, quan tenim estabilitat interior, l’intel·lecte construeix pensaments savis.

 • 🕉Com a practicant de Raja Ioga sé que com a ànima obtinc fortalesa tan sols pensant en l’Ànima Suprema (Déu)
 • ⚛Com a agnòstic puc obtenir fortalesa de saber que tan sols som un punt infinitesimal en l’Univers
 • 🛐Com a cristià o d’altres religions, em lliuro als més profunds pensaments i d’això n’extrec el que em cal
 • ♾Com a escèptic hauré de confiar en les meves forces i recuperar-les amb el meu propi sistema

Breathing deeply and feeling how the mind calms down are the resources we have to return to serenity when we find ourselves in the middle of a stressful situation that does not imply danger, or when the imminent danger has already diminished.
As long as the risk prevails, the options we have will be to get away from it, because this is the natural response of all living beings with the capacity to move. But, as “intelligent” beings, we have the duty to deploy all possible resources to be well, since, when we have inner stability, the intellect builds wise thoughts.

 • 🕉As a Raja Yoga practitioner I know that as a soul I gain strength just by thinking of the Supreme Soul (God)
 • ⚛As an agnostic I can gain strength from knowing that we are just an infinitesimal point in the Universe
 • 🛐As a Christian or from other religions, I give myself to the deepest thoughts and from this I extract what I need
 • ♾As an skeptic I will have to rely on my forces and recover them with my own system

Respirar profundamente y sentir cómo se va aquietando la mente, son los recursos que tenemos para volver a la serenidad cuando nos encontramos en medio de una situación estresante que no implique peligro, o cuando el peligro inminente ya haya menguado.
Mientras el riesgo impere, las opciones que tendremos será alejarse de él, porque ésta es la respuesta natural de todo ser vivo con capacidad de movimiento. Pero, como seres “inteligentes”, tenemos el deber de desplegar todos los recursos posibles para estar bien, ya que, cuando tenemos estabilidad interior, el intelecto construye pensamientos sabios.

 • 🕉Como practicante de Raja Yoga sé que como alma obtengo fortaleza tan sólo pensando en el Alma Suprema (Dios)
 • ⚛Como agnóstico puedo obtener fortaleza de saber que tan sólo somos un punto infinitesimal en el Universo
 • 🛐Como cristiano o de otras religiones, me entrego a los más profundos pensamientos y de esto extraigo lo que necesito
 • ♾Como excéptico tendré que confiar en mis fuerzas y recuperarlas con mi propio sistema

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: