luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

🌹I si el defalliment ve…🌹And if despondency comes…🌹Si el desfallecimiento viene…

Si el defalliment ve…

Avui és Sant Jordi, el dia que una rosa es torna objectiu, i també el drac.., i el príncep.., i la princesa.
La rosa vermella per a mi representa la força recuperada; el drac… la negror que ens influencia; el príncep… la determinació de canviar; la princesa… jo, l’ésser, l’ànima.

Didi Sudesh ha dit

Déu té la imatge de l’arbre tal com és sempre; en canvi nosaltres, si estem en l’hivern, només el veiem desproveït de tot, gairebé de vida. Per això quan estem influenciats per la negativitat tot ho veiem fosc; ens veiem foscos a nosaltres mateixos, als altres també. No creiem en res ni en ningú. Però Déu ens veu tal com som, tal com podrem tornar a ser; igual com és l’arbre, que recupera la seva vitalitat. Ell sap que som sencers i no pas una part de nosaltres, perquè la Seva visió és neta i no té l’ombra de la negativitat. És capaç de veure la veritable realitat.

Si podem tornar a creure en nosaltres mateixos, podrem tornar a creure en Déu, perquè ens posarem en la Seva mateixa sintonia.
Quan el defalliment vingui, recordem-nos fermament que Déu ens veu amb la nostra veritable imatge pura, sense ombres de foscor.

If despondency comes…

Today is Saint George, the day a rose becomes a objective, and so is the dragon… and the prince… and the princess.
The red rose to me represents regained strength; the dragon… the blackness that influences us; the prince… the determination to change; the princess… me, the being, the soul.

Didi Sudesh said

God has the image of the tree as it always is; on the other hand, if we are in winter, we only see it devoid of everything, almost of life. That is why when we are influenced by negativity we see everything dark; we see ourselves as dark, at others too. We do not believe in anything or anyone. But God sees us as we are, as we can be again; just like the tree, which recovers its vitality. He knows that we are whole and not a part of us, because His vision is clear and He does’nt have the shadow of negativity. He is able to see the true reality.

If we can believe in ourselves again, we will be able to believe in God again, because we will be on the same signature tune than Him.
When the despondency comes, let us firmly remind ourselves that God sees us in our true, pure image, with no shadow of darkness.

Si el desfallecimiento viene…

Hoy es San Jorge, el día en que una rosa se vuelve objetivo, y también el dragón.., y el príncipe.., y la princesa.
La rosa roja para mí representa la fuerza recuperada; el dragón… la negrura que nos influencia; el príncipe… la determinación de cambiar; la princesa… yo, el ser, el alma.

Didi Sudesh dijo

Dios tiene la imagen del árbol tal y como es siempre; en cambio nosotros, si estamos en invierno, sólo lo vemos desprovisto de todo, casi de vida. Por eso cuando estamos influenciados por la negatividad todo lo vemos oscuro; nos vemos oscuros a nosotros mismos, a los demás también. No creemos en nada ni en nadie. Pero Dios nos ve tal y como somos, tal y como podremos volver a ser; al igual cómo es el árbol, que recupera su vitalidad. Él sabe que somos enteros y no una parte de nosotros, porque Su visión es limpia y no tiene la sombra de la negatividad. Es capaz de ver la verdadera realidad.

Si podemos volver a creer en nosotros mismos, podremos volver a creer en Dios, porque nos pondremos en Su misma sintonía.
Cuando el desfallecimiento venga, recordémonos firmemente que Dios nos ve con nuestra verdadera imagen pura, sin sombras de oscuridad.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: