luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

El Jo il·luminat/The enlightened self/El yo iluminado

El Jo il·luminat (Reflexió de la Setmana  16 d’octubre de 2022) 

Qualsevol cosa experimentada com a bella és un regal, una confirmació que el torrent d’amor que sentim cap al món ens és tornat en un perfecte intercanvi.
Mentre gaudim d’un paisatge magnífic, un retrat elegant, o un estremidor quartet de corda, l’esperit es contempla en un mirall i veu reflectida la seva pròpia bellesa en una forma sensorial. Els nostres sentits són missatgers que ens ofereixen una informació actualitzada de les nostres circumstàncies.
Un dels nostres drets inalienables és gaudir de la natura, que vessa d’objectes en què l’esperit pot aturar la seva mirada. Alhora, el món natural ens ofereix un silenciós escenari per a la meditació, amb una riquesa de símbols que ens pot indicar el camí per assolir la percepció interior. Un altre dret inalienable és el de la imaginació, el poder de la qual s’aprecia en obres que ens ofereixen inspiradors albirs de les veritats eternes.
I, tanmateix, tots som artistes, l’obra mestra dels quals és el jo il·luminat i els usos que donem al propi coneixement del jo. Un acte d’amor o de perdó és un acte creatiu que il·lumina el món.

Extracte del llibre:
APRENDRE A DESCOBRIR,
LA PAU INTERIOR,
Guia il·lustrada per assolir,
la il·luminació personal,
Ed. Oniro
Mike George

The enlightened self (Week Reflection, october 16, 2022)

Anything experienced as beautiful is a gift, a confirmation that the outpouring of love we feel towards the world is returned to us in a perfect exchange.
While we enjoy a magnificent landscape, an elegant portrait, or a thrilling string quartet, the spirit looks into a mirror and sees its own beauty reflected in sensory form. Our senses are messengers that offer us updated information about our circumstances.
One of our inalienable rights is to enjoy nature, which overflows with objects on which the spirit can gaze. At the same time, the natural world offers us a quiet setting for meditation, with a wealth of symbols that can point the way to insight. Another inalienable right is that of the imagination, whose power is seen in works that offer us inspiring glimpses of eternal truths.
And yet, we are all artists, whose masterpiece is the enlightened self and the uses we put to the very knowledge of the self. An act of love or forgiveness is a creative act that lights up the world.

Excerpt from the book:
LEARN TO DISCOVER,
INTERIOR PEACE,
Illustrated guide to reach,
personal lighting,
Ed. Oniro
Mike George

El yo iluminado (Reflexión de la Semana  16 de octubre 2022 

Todo lo vivido como bello es un regalo, una confirmación de que la efusión de amor que sentimos hacia el mundo nos es devuelta en un perfecto intercambio.
Mientras disfrutamos de un magnífico paisaje, un retrato elegante o un emocionante cuarteto de cuerdas, el espíritu se mira en un espejo y ve su propia belleza reflejada en forma sensorial. Nuestros sentidos son mensajeros que nos ofrecen información actualizada sobre nuestras circunstancias.
Uno de nuestros derechos inalienables es disfrutar de la naturaleza, que rebosa de objetos que el espíritu puede contemplar. Al mismo tiempo, el mundo natural nos ofrece un entorno tranquilo para la meditación, con una gran cantidad de símbolos que pueden señalar el camino hacia la intuición. Otro derecho inalienable es el de la imaginación, cuyo poder se manifiesta en obras que nos ofrecen atisbos inspiradores de verdades eternas.
Y, sin embargo, todos somos artistas, cuya obra maestra es el yo iluminado y los usos que le damos al conocimiento mismo del yo. Un acto de amor o de perdón es un acto creativo que ilumina el mundo.

Extracto del libro:
APRENDE A DESCUBRIR,
PAZ INTERIOR,
guía ilustrada para llegar,
iluminación personal,
ed. Oniro
mike george

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667 –Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: