luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

La humilitat🌼Humility🌼La humildad

Reflexió de la Setmana  27 de novembre de 2022 

La humilitat 🌼

La humilitat neix de l’enteniment de que la força que hi ha darrere de qualsevol ajuda que donis a altres no ve de tu sinó del poder de l’amor. No és veritat que si ets humil els altres t’aixafaran. Per contra, quan no hi ha humilitat, els altres t’influiran fàcilment i les coses semblaran difícils. Quan hi ha humilitat, també hi ha el poder de la veritat. Saps internament que aconseguiràs el teu objectiu, sense importar allò que altres diguin o pensin. Una persona humil mai no sent què s’inclina davant els altres. El cap no es manté alt ni baix: només mira directament cap al davant com un àngel. La humilitat revela la teva veritat.
L’ego et fa criticar als altres i t’atrapa a una xarxa. L’ego posa un forrellat a l’intel·lecte i limita la teva pròpia responsabilitat. L’ego et fa dir: “Aquesta és la teva falta, no té res a veure amb mi”. La humilitat és la clau per obrir aquest forrellat i alliberar-te de l’engany. La humilitat et permet escoltar i obeir la teva consciència. Amb humilitat pots comprendre, cosa que permet que passi la transformació. L´ànima pot reconèixer un error en un segon i és fàcil resoldre qualsevol discussió. Només cal que diguis: “És veritat, m’he equivocat”.
La Humilitat fa el cor sincer, gran i net. Et permet cooperar i tenir relacions harmonioses amb els altres. La humilitat et permet guanyar el cor de Déu, el cor dels altres i fins i tot, el teu cor! S’acaben els conflictes interns amb els sentiments, així com la confusió i les dificultats. En comptes d’això hi ha alegria, fe i sentiments d’amor pels altres.

Extracte del llibre:
Paraules i saviesa d’una de les,
grans líders espirituals del món,
COMPANYA DE DÉU,
Ed. Brahma Kumaris

Week Reflection   November 27,  2022 

Humility 🌼

Humility is born from the understanding that the strength behind any help you give to others does not come from you but from the power of love. It is not true that if you are humble others will crush you. On the contrary, when there is no humility, you will be easily influenced by others and things will seem difficult. When there is humility, there is also the power of truth. You know internally that you will achieve your goal, regardless of what others say or think. A humble person never feels that he bows down before others. The head is not held high or low: it just looks straight ahead like an angel. Humility reveals your truth.
The ego makes you criticize others and traps you in a net. The ego puts a lock on the intellect and limits your own responsibility. The ego makes you say: “This is your fault, it has nothing to do with me.” Humility is the key to open this lock and free yourself from deception. Humility allows you to listen and obey your conscience. With humility you can understand, which allows transformation to occur. The soul can recognize a mistake in a second and it is easy to resolve any argument. Just say: “It’s true, I was wrong.”
Humility makes the heart sincere, big and clean. It allows you to cooperate and have harmonious relationships with others. Humility allows you to win the heart of God, the hearts of others, and even your own heart! Internal conflicts with your feelings are over, as well as confusion and difficulties. Instead there is joy, faith and feelings of love towards others.

Extract from the book:
Words and wisdom from one of the,
great spiritual leaders of the world,
COMPANION OF GOD,
Ed. Brahma Kumaris

Reflexión de la Semana  27 de noviembre 2022 

La humildad 🌼

La humildad nace del entendimiento de que la fuerza que hay detrás de cualquier ayuda que des a otros no viene de ti sino del poder del amor. No es verdad que si eres humilde los demás te aplastarán. Por el contrario, cuando no hay humildad, los otros te influirán fácilmente y las cosas parecerán difíciles. Cuando hay humildad, también existe el poder de la verdad. Sabes internamente que conseguirás tu objetivo, sin importar lo que otros digan o piensen. Una persona humilde nunca siente que se inclina ante los demás. La cabeza no se mantiene alta ni baja: solo mira directamente hacia el frente como un ángel. La humildad revela tu verdad.
El ego te hace criticar a los demás y te atrapa en una red. El ego pone un cerrojo en el intelecto y limita tu propia responsabilidad. El ego te hace decir: “Esta es tu falta, no tiene nada que ver conmigo”. La humildad es la llave para abrir este cerrojo y liberarte del engaño. La humildad te permite escuchar y obedecer a tu conciencia. Con humildad puedes comprender, lo cual permite que ocurra la transformación. El alma puede reconocer un error en un segundo y es fácil resolver cualquier discusión. Basta con que digas: “Es verdad, me he equivocado”.
La Humildad hace al corazón sincero, grande y limpio. Te permite cooperar y tener relaciones armoniosas con los demás. La humildad te permite ganar el corazón de Dios, el corazón de los demás e ¡incluso tu propio corazón! Se acaban los conflictos internos con tus sentimientos, así como la confusión y las dificultades. En lugar de ello hay alegría, fe y sentimientos de amor hacia los demás.

Extracto del libro:
Palabras y sabiduría de una de las,
grandes líderes espirituales del mundo,
COMPAÑERA DE DIOS,
Ed. Brahma Kumaris

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667 –Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: