luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Per què ens creiem un cos?/Why do we think we are a body/¿Por qué pensamos que somos un cuerpo?

Per què ens creiem un cos?

Abans que entrés en el coneixement del Raja Ioga, jo, com tothom, em creia finit perquè el cos és finit. És l’exemple de tots els qui ens deixen i ja no tornem a veure. Es diu: ningú torna per a explicar-nos res d’allà. Aleshores això ens confirma la nostra finitud.

Punts: Fills, qui us va fer ser conscients del cos? El qui creà el vostre cos. Qui us fa ara conscients de l’ànima? Aquell que és el Pare etern de les ànimes.

Certament qui creu una cosa i la comunica, influirà decisivament en les creences de qui ho escolta si allò està fundat en alguna evidència. I clarament.., la consciència de ser només un cos està reforçat per les experiències que hem anat copsant repetidament.
Durant molts segles aquesta consciència ha estat així, sobretot al món occidental. El Pare de l’ànima ara sent que ja és hora de tornar-nos a posar damunt dels raïls de la veritat ignorada, doncs ja es fa urgent tornar a recuperar la autèntica identitat, ja que així serà més lleu quan ens hàgim de fer sense cos i també el pensar que som una ànima ens pot ajudar en el dia a dia, perquè per a una ànima el temps no existeix i l’ànima sempre està estalvia de qualsevol agressió física. I també podrem veure a l’altre com a una ànima igualment i podrem comprendre’l millor.

-Allò que hi ha en mi, també hi és en tu-

Why do we think we are a body?

Before I came into the knowledge of Raja Yoga, I, like everyone else, believed myself to be finite because the body is finite. It is the example of all those who leave us and we never see they again. It is said: no one comes back to tell us anything about it. Then this confirms our finitude.

Points: Children, who made you body conscious? He who created your body. Who makes you soul conscious now? He who is the eternal Father of souls.

Certainly whoever believes something and communicates it, will decisively influence the beliefs of those who hear it if it is based on some evidence. And clearly.., the awareness of being just a body is reinforced by the experiences that we have repeatedly grasped.
For many centuries this consciousness has been like this, especially in the Western world. The Father of the soul now feels that it is time to put us back on the rails of the ignored truth, because it is now urgent to recover the true identity, since this way it will be easier when we have to do without body and also the thought that we are a soul can help us in our day to day life, because for a soul time does not exist and the soul is always spared from any physical aggression. And we will also be able to see the other as a soul as well and we will be able to understand him better.

-What is in me, is also in you-

¿Por qué pensamos que somos un cuerpo?

Antes de llegar al conocimiento del Raja Yoga, yo, como todos los demás, me creía finito porque el cuerpo es finito. Es el ejemplo de todos los que nos dejan y nunca los volvemos a ver. Se dice: nadie vuelve a decirnos nada al respecto. Entonces esto confirma nuestra finitud.

Puntos: Niños, ¿quién os hizo conscientes del cuerpo? El que creó tu cuerpo. ¿Quién te hace consciente del alma ahora? El que es el eterno Padre de las almas.

Ciertamente quien cree algo y lo comunica, influirá decisivamente en las creencias de quienes lo escuchan si se basa en alguna evidencia. Y claramente… la conciencia de ser solo un cuerpo se ve reforzada por las experiencias que hemos captado repetidamente.
Durante muchos siglos esta conciencia ha sido así, especialmente en el mundo occidental. El Padre del alma ahora siente que es hora de volver a ponernos sobre los railes de la verdad ignorada, porque ahora es urgente recuperar la verdadera identidad, ya que así será más fácil cuando tengamos que prescindir del cuerpo y también el pensamiento de que somos un alma puede ayudarnos en nuestro día a día, porque para un alma el tiempo no existe y el alma siempre está libre de cualquier agresión física. Y también podremos ver al otro como alma y podremos comprenderlo mejor.

-Lo que está en mí, también está en ti-

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: