luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Secretos revelados

night-cathedral-cosmos-divine-order

 1. L’espelma🪔The candel🪔La vela
 2. La faula del no pensament/The fable of no thought/La fábula del no pensamiento
 3. Jo&jo/I&I/Yo&yo
 4. Forçats per Maia/Forced by Maya/Forzados por Maya
 5. Qui és Déu?/Who is God?/¿Quién es Dios?
 6. Coherència Divina/Divine Coherence/Coherencia Divina
 7. Vida i vida pensant/Life and thinking life/Vida y vida pensante
 8. Com beneficiar-se dels escrits espirituals/How to benefit from spiritual writings/Cómo beneficiarse de los escritos espirituales
 9. La vida prèvia/The previous life/La vida previa
 10. Raksha Bandhan
 11. Segrestats/Kidnappeds/Secuestrados
 12. Reverències/Obeisances/Reverencias
 13. Jugant a la vida/Playing to life/Jugando a la vida
 14. Un pla de futur/A plan for the future/Un plan de futuro
 15. Dins d’un miratge/Inside a mirage/Dentro de un espejismo
 16. Déu és a tot arreu?/God is everywhere?/¿Dios está en todas partes?
 17. L’ombra de les flors/The shadow of the flowers/La sombra de las flores
 18. Pressions d’un mateix/Self pressures/Presiones de uno mismo
 19. Més enllà amb una mirada/Beyond with a look/Más allá con una mirada
 20. La Seva autèntica personalitat/His authentic personality/Su auténtica personalidad
 21. Confluència/Confluence/Confluencia
 22. Culpabilitat o reialesa?/Culpability or royalty?/¿Culpabilidad o realeza?
 23. Institució de la religió/Institution of religion/Institución de la religión
 24. Empatia Divina/Divine empathy/Empatía Divina
 25. Mares i pares/Mothers and fathers/Madres y padres
 26. Final o oblit/End or oblivion/Final u olvido
 27. Els ceptres «divins»/The «divine» scepters/Los cetros «divinos»
 28. Ment fàcil/Easy mind/Mente fácil
 29. La llum mai mor/The light never dies/La luz nunca muere
 30. Per què esforçar-se?/Why make an effort?/¿Por qué esforzarse?
 31. On ens duen els pensaments/Where thoughts take us/Donde nos llevan los pensamientos
 32. Un sistema molt clar/A very clear system/Un sistema muy claro
 33. D’herències/Of inheritances/De herencias
 34. कुम्भा मेला/Kumbhamela/Festival d’aigua/Water festival/Festival de agua
 35. Tot el que sóc capaç de fer/All that I am capable of to do/Todo lo que soy capaz de hacer
 36. Els noms de Déu/The names of god/Los nombres de Dios
 37. L’últim pensament/The last thought/El último pensamiento
 38. Cirurgià d’ànimes humanes/Surgeon of human souls/Cirujano de almas humanas
 39. Podem canviar allò que ens fa patir/We can change what makes us suffer/Podemos cambiar aquello que nos hace sufrir
 40. Al final d’un Exercici Comptable/At the end of an Accounting Exercise/Al final de un Ejercicio Contable
 41. Estats de la humanitat/States of humanity/Estados de la humanidad 
 42. Resiliència duradora/Long-lasting resilience/Resiliencia duradera
 43. Com lluernes/Like fireflies/Cómo luciérnagas
 44. Sota el miratge/Under the mirage/Bajo el espejismo
 45. A qui li interessi/To whom It May Concern/A quien le interese
 46. El Confortador dels Cors/The Comforter of Hearts/El Confortador de los Corazones
 47. Pau-paciència-profunditat/Peace-patience-depth/Paz-paciencia-profundidad
 48. 5 Elements/5 Elements/5 Elementos
 49. El suport de l’ànim/Encouratgement’s support/El apoyo del ánimo
 50. बाफना(baaphana) Bafna-la veritable saviesa ve de l’amor-/ Bafna-true wisdom comes from love-/Bafna-la verdadera sabiduría viene del amor- 
 51. L’aigua al món/The water in the world/El agua en el mundo
 52. Poders purs/Pure powers/Poderes puros
 53. Història humana/Human history/Historia humana
 54. Una mica més de Déu/Something more of God/Algo más de Dios
 55. Desenredant el cabdell/Disentangling the ball/Desenredando el ovillo
 56. La revelació/The revelation/La revelación
 57. La Pel·lícula/The Movie/La Película
 58. Cúmul/Host/Cúmulo
 59. Vols pau o ser feliç?/Do you want peace or be happy?/¿Quieres paz o ser feliz?
 60. De matines/Of matins/De maitines
 61. Humanitat en ascens espiritual/Humanity in spiritual ascent/Humanidad en ascenso espiritual 
 62. Activitat Divina/Divine activity/Actividad Divina

A %d bloguers els agrada això: