luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Secretos revelados

night-cathedral-cosmos-divine-order

 1. La infantesa de la humanitat/The childhood of humanity/La infancia de la humanidad
 2. Entenent la vida o, què deurien pensar els pares de Hitler/Understanding life or, what Hitler’s parents must have thought/Entendiendo la vida o, qué debieron pensar los padres de Hitler
 3. Raja ioga i salut ⚕ Raja yoga & health ⚕ Raja yoga y salud
 4. Blaus i/o molts braços//Blues and/or many arms//Azules i/o muchos brazos 
 5. La darrera processó/The last procession/La última procesión
 6. La nova mentalitat 2ªpart/The new mentality 2nd part/La nueva mentalidad 2ªparte
 7. La nova mentalitat 1ªpart/The new mentality1st part/La nueva mentalidad 1ªparte 
 8. L’únic Altruista/The only Altruist/El único Altruista
 9. Un cercle que sempre roda/A circle that always rolls/Un círculo que siempre rueda
 10. L’espelma🪔The candel🪔La vela
 11. La faula del no pensament/The fable of no thought/La fábula del no pensamiento
 12. Jo&jo/I&I/Yo&yo
 13. Forçats per Maia/Forced by Maya/Forzados por Maya
 14. Qui és Déu?/Who is God?/¿Quién es Dios?
 15. Coherència Divina/Divine Coherence/Coherencia Divina
 16. Vida i vida pensant/Life and thinking life/Vida y vida pensante
 17. Com beneficiar-se dels escrits espirituals/How to benefit from spiritual writings/Cómo beneficiarse de los escritos espirituales
 18. La vida prèvia/The previous life/La vida previa
 19. Raksha Bandhan
 20. Segrestats/Kidnappeds/Secuestrados
 21. Reverències/Obeisances/Reverencias
 22. Jugant a la vida/Playing to life/Jugando a la vida
 23. Un pla de futur/A plan for the future/Un plan de futuro
 24. Dins d’un miratge/Inside a mirage/Dentro de un espejismo
 25. Déu és a tot arreu?/God is everywhere?/¿Dios está en todas partes?
 26. L’ombra de les flors/The shadow of the flowers/La sombra de las flores
 27. Pressions d’un mateix/Self pressures/Presiones de uno mismo
 28. Més enllà amb una mirada/Beyond with a look/Más allá con una mirada
 29. La Seva autèntica personalitat/His authentic personality/Su auténtica personalidad
 30. Confluència/Confluence/Confluencia
 31. Culpabilitat o reialesa?/Culpability or royalty?/¿Culpabilidad o realeza?
 32. Institució de la religió/Institution of religion/Institución de la religión
 33. Empatia Divina/Divine empathy/Empatía Divina
 34. Mares i pares/Mothers and fathers/Madres y padres
 35. Final o oblit/End or oblivion/Final u olvido
 36. Els ceptres «divins»/The «divine» scepters/Los cetros «divinos»
 37. Ment fàcil/Easy mind/Mente fácil
 38. La llum mai mor/The light never dies/La luz nunca muere
 39. Per què esforçar-se?/Why make an effort?/¿Por qué esforzarse?
 40. On ens duen els pensaments/Where thoughts take us/Donde nos llevan los pensamientos
 41. Un sistema molt clar/A very clear system/Un sistema muy claro
 42. D’herències/Of inheritances/De herencias
 43. कुम्भा मेला/Kumbhamela/Festival d’aigua/Water festival/Festival de agua
 44. Tot el que sóc capaç de fer/All that I am capable of to do/Todo lo que soy capaz de hacer
 45. Els noms de Déu/The names of god/Los nombres de Dios
 46. L’últim pensament/The last thought/El último pensamiento
 47. Cirurgià d’ànimes humanes/Surgeon of human souls/Cirujano de almas humanas
 48. Podem canviar allò que ens fa patir/We can change what makes us suffer/Podemos cambiar aquello que nos hace sufrir
 49. Al final d’un Exercici Comptable/At the end of an Accounting Exercise/Al final de un Ejercicio Contable
 50. Estats de la humanitat/States of humanity/Estados de la humanidad 
 51. Resiliència duradora/Long-lasting resilience/Resiliencia duradera
 52. Com lluernes/Like fireflies/Cómo luciérnagas
 53. Sota el miratge/Under the mirage/Bajo el espejismo
 54. A qui li interessi/To whom It May Concern/A quien le interese
 55. El Confortador dels Cors/The Comforter of Hearts/El Confortador de los Corazones
 56. Pau-paciència-profunditat/Peace-patience-depth/Paz-paciencia-profundidad
 57. 5 Elements/5 Elements/5 Elementos
 58. El suport de l’ànim/Encouratgement’s support/El apoyo del ánimo
 59. बाफना(baaphana) Bafna-la veritable saviesa ve de l’amor-/ Bafna-true wisdom comes from love-/Bafna-la verdadera sabiduría viene del amor- 
 60. L’aigua al món/The water in the world/El agua en el mundo
 61. Poders purs/Pure powers/Poderes puros
 62. Història humana/Human history/Historia humana
 63. Una mica més de Déu/Something more of God/Algo más de Dios
 64. Desenredant el cabdell/Disentangling the ball/Desenredando el ovillo
 65. La revelació/The revelation/La revelación
 66. La Pel·lícula/The Movie/La Película
 67. Cúmul/Host/Cúmulo
 68. Vols pau o ser feliç?/Do you want peace or be happy?/¿Quieres paz o ser feliz?
 69. De matines/Of matins/De maitines
 70. Humanitat en ascens espiritual/Humanity in spiritual ascent/Humanidad en ascenso espiritual 
 71. Activitat Divina/Divine activity/Actividad Divina

A %d bloguers els agrada això: