luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

EXPERIENCIAS

 1. Posar un punt i seguir//To put a period and continue//Poner un punto y seguir
 2. .Observeu les escenes i l’escenari//Observe the scenes and the stage//Observad las escenas y el escenario.
 3. L’exemple dels pares//The example of the parents//El ejemplo de los padres
 4. Embats//Onslaughts//Embates
 5. Força interior//Inner strength//Fuerza interior
 6. SUBMERGIT/SUBMERGED/SUMERGIDO
 7. Llum clandestina/Clandestine light/Luz clandestina
 8. Si et sents perdut/If you feel lost/Si te sientes perdido
 9. Il·luminar les ombres/Lighting up the shadows/Iluminar las sombras
 10. Encara que ens caigui el cel/Even if the skay falls on us/Aunque el cielo nos caiga
 11. La força de la determinació/The strength of determination/La fuerza de la determinación
 12. Contrasts de ioga/Yoga contrasts/Contrastes de yoga
 13. Només cal deixar entrar l’amor/Just let love in/Basta con dejar entrar el amor
 14. Un dard al cor 🪔A dart in the heart 🪔Un dardo en el corazón
 15. Acolliment/Welcome/Acogida
 16. Canviar un mateix/Change oneself/Cambiar uno mismo
 17. Avançar amb paciència/Move forward with patience/Avanzar con paciencia
 18. La vida ens mostra però cal voler entendre/Life shows us but it is necessary to want to understand/La vida nos muestra pero hay que querer entender
 19. Quan Ell forma part de la meva vida/When He is part of my life/Cuando Él forma parte de mi vida
 20. Per què metàfores?/Why metaphors/¿Por qué metáforas?
 21. Exercici fàcil/Easy exercise/Ejercicio fácil
 22. Una porta oberta/An open door/Una puerta abierta
 23. Aprendre/Learn/Aprender
 24. Creieu en la predestinació?/Do you believe in predestination?/¿Creéis en la predestinación?
 25. Grandesa/Greatness/Grandeza
 26. Si crec que ho sé tot…/If I think I know everything…/Si creo que lo sé todo…  
 27. L’amor pels fills/Love for sons/El amor por los hijos
 28. Avui 22.1.22/Today 22.1.22/Hoy 22.1.22
 29. Agraïment/Gratitude/Agradecimiento
 30. Tornar a prendre el fil/To pick up the thread again/Volver a tomar el hilo
 31. Diari/Daily/Diario
 32. TIGRE DE PAPER/PAPER TIGER/TIGRE DE PAPEL
 33. Temps de fer balanç/Time to take stock/Tiempo de hacer balance
 34. Dolça Companyia/Sweet Company/Dulce Compañía
 35. Olor d’estiu/Smell of summer/Olor de verano
 36. Mai canvia la humanitat?/Does humanity never change?/¿Nunca cambia la humanidad?
 37. Tornar a connectar/Connected again/Volver a conectar
 38. Creuant mirades/Crossing glances/Cruzando miradas
 39. Per què seguim aquí?/Why are we still here?Por qué seguimos aquí?
 40. Canviar el caràcter/Change character/Cambiar el carácter
 41. Talismà/Talisman/Talismán
 42. És bo no defallir/It is good not falter/Es bueno no desfallecer
 43. Canviar el món/Change the world/Cambiar el mundo
 44. Quan ve la tristor/When sadness comes/Cuando viene la tristeza
 45. Aclaparament/Oppression/Agobio
 46. L’auto-respecte/The self-respect/El autorespeto
 47. L’enigma/The enigma/El enigma
 48. Ferida lluminosa/Luminous wound/Herida luminosa
 49. Què projectem?/What do we project?/¿Qué proyectamos?
 50. Aturar una programació/Stop a programming/Detener una programación
 51. Es pot canviar?/Can it be changed?/¿Se puede cambiar?
 52. Com seguir en el món sent espiritual?How to continue in the world being spiritual?/¿Cómo seguir en el mundo siendo espiritual?
 53. Amor espiritual clau/Key spiritual love/Amor espiritual clave
 54. Càrregues de profunditat/Depth loads/ Cargas de profundidad
 55. Una història d’amor/A love history/Una historia de amor
 56. Un consell de/A tip from/Un consejo de Dadi Janki
 57. De quin humor vols estar?/What mood do you want to be in?/¿De qué humor quieres estar?
 58. Una experiència serena/A serene experience/Una experiencia serena
 59. Gemmes humanes/Human gems/Gemas humanas
 60. Tallar hostilitats/Cut hostilities/Cortar hostilidades
 61. Coneixent Déu/Knowing God/Conociendo a Dios
 62. Cap meditació és perdre el temps/No meditation is wasting time/Ninguna meditación es perder el tiempo
 63. Olor de flors/Flower smell/Olor a flores
 64. Tan fàcil-Tan difícil/So easy-so difficult/Tan fácil-Tan difícil
 65. Dolça presència/Sweet presence/Dulce presencia
 66. CAPBUSSAR-SE A LA NATURA/DIVE INTO NATURE/ZAMBULLIRSE EN LA NATURALEZA
 67. AVANÇAR/ADVANCE/AVANZAR
 68. L’amor pur que ens Tens//The pure love that You have for us//El amor puro que nos Tienes.
 69. Mares d’un nou món//Mothers of a new world//Madres de un nuevo mundo.
 70. Deixar una porta oberta//Leaving an open door//Dejar una puerta abierta.
 71. Millor-pitjor amic//Best-worst friend//Mejor-peor amigo.
 72. L’energia que no era meva//The energy that was not mine//La energía que no era mía.
 73. Raja Ioga pràctic//Raja Yoga practical//Raja Yoga práctico.
 74. Cants de sirena//Siren chants//Cantos de sirena.
 75. El lloc on meditar//The place where meditate//El lugar donde meditar.
 76. Creant pàtina,o,paràsits//Creating patina,or,parasites//Creando pátina, o, parásitos.
 77. Millor,una porta oberta//Better, an open door//Mejor, una puerta abierta.
 78. Tothom sap més que jo!//Everyone knows more than me!//Todo el mundo sabe más que yo!
 79. De què va el”món”?//What is the”world”about?//¿De qué va el”mundo”?
 80. La gàbia dels barrots d’or//The cage of the gold bars//La jaula de los barrotes de oro.
 81. El joier del cor//The jeweler of the heart//El joyero del corazón.
 82. Com focs d’artifici//Like fireworks//Como fuegos artificiales.
 83. Verdaders terrícoles//True Earthlings//Verdaderos terrícolas.
 84. Més enllà d’Aaron//Beyond Aaron//Más allá de Aaron.
 85. Experiència elevada//High experience//Experiencia elevada.
 86. Enyor de bondat//Nostalgia for goodness//Añoranza de bondad.
 87. Un tresor a la matinada//A treasure of dawn//Un tesoro de madrugada.
 88. La força de parlar-se a sí mateix.
 89. The force of speaking to oneself.
 90. La fuerza de hablarse a sí mismo
 91. **Halloween-Diwali**
 92. Fer-nos confiança//Doing us confidence//Hacernos confianza.
 93. Meta i Objectiu//Goal and Objective//Meta y Objetivo.
 94. EXPERIMENT DE DUALITAT//DUALITY EXPERIMENT//EXPERIMENTO DE DUALIDAD.
 95. Feina feta!//Work done!//Tarea hecha!
 96. Defallir//Falter//Desfallecer
 97. Una bona vida//A good life//Una buena vida.
 98. AIXÍ ESTEM…//THUS WE ARE…//ASÍ ESTAMOS…
 99. Perdent la realitat//Losing the reality//Perdiendo la realidad.
 100. Què és l’ànima?//What is the soul?//¿Qué es el alma?
 101. El millor desig//Best wish//El mejor deseo.
 102. Felicitat sobtada//Sudden happiness//Felicidad repentina.
 103. Mai és massa tard//It’s never too late//Nunca es demasiado tarde.
 104. Respirant l’aire fresc de l’amor//Breathing the fresh air of love//Respirando el aire fresco del amor.
 105. Companyia//Companionship//Compañía.
 106. Aparellant la “longitud d’onda”//Matching the “wavelength”//Emparejando la “longitud de onda”
 107. Harmonia en l’ànima//Harmony in the soul//Armonía en el alma.
 108. 2:47 a.m.
 109. Sospesant la Llum//Weighing the Light//Sopesando la Luz.
 110. L’últim pensament//The last thought//El último pensamiento
 111. Cercle Diví//Divine Circle//Círculo Divino.
 112. Defugir comparar-se//Avoid compare itself//Rehuir compararse.
 113. La única dependència bona//The only good dependence//La única dependencia buena.
 114. Sense motivació,grisor//Without motivation, grayness//Sin motivación, grisura.
 115. Detectant falses identitats//Detecting false identities//Detectando falsas identidades.
 116. Amnèsia natal//Natal amnesia//Amnesia natal
 117. Sóc l’aigua i sóc el riu//I am the water and I am the river//Soy el agua y soy el río.
 118. El truc de la ment//The trick of the mind//El truco de la mente.
 119. Què és l’amor?//What is love?//¿Qué es el amor?
 120. Miracles de matinada//Early morning miracles//Milagros de madrugada.
 121. Tres aliats//Three allies//Tres aliados.
 122. És fàcil ser feliç?//Is it easy to be happy?//¿Es fácil ser feliz?
 123. El que va per dins//What goes inside//Lo que va por dentro
 124. On neixen els miracles//Where miracles are born//Donde nacen los milagros.
 125. Que pobres les paraules//How poor the words…//Que pobres las palabras…
 126. El valor dels contes de fades/The value of fairy tales/El valor de los cuentos de hadas.
 127. Un vídeo especial//A special video//Un vídeo especial.
 128. Si crec ho creo//If I believe I create it//Si creo lo creo
 129. Rituals blancs//White rituals//Rituales blancos
 130. Amb la certesa al cor//With certainty in the heart//Con la certeza en el corazón.
 131. De gemmes i Fita//Of gems and Milestone//De gemas e Hito.
 132. Concentració//Concentration//Concentración.
 133. Permet-t’ho!//Permit it to you!//¡Permítetelo!
 134. Espurna d’alegria//Spark of joy//Chispa de alegría.
 135. No sóc digne..//I am not worthy..//No soy digno..
 136. Assaig-error//Essay-error//Ensayo-error.
 137. Índex natal//Birth rate//Índice natal.
 138. Estimar no és posseir//Loving is not possessing//Amar no es poseer.
 139. Fluxe màgic//Magical flow//Flujo mágico.
 140. L’assaig//The essay//El ensayo.
 141. Amor serè//Serene love//Amor sereno.
 142. Un bocí de mi//A bit of me//Un pedacito de mí.
 143. Codi de barres//Barcode//Código de barras.
 144. Fer l’equipatge//Make luggage//Hacer el equipaje.
 145. Instant màgic//Magical moment//Instante mágico.
 146. Estranya virtut//Strange virtue//Extraña virtud.
 147. Olor de primavera//Smell of spring//Olor a primavera.
 148. Rituals//Rituals//Rituales.
 149. Forces oposades//Opposing forces//Fuerzas opuestas.
 150. Amb les ales dels pensaments//With the wings of thoughts//Con las alas de los pensamientos.
 151. No aconsegueixo meditar//I can not meditate//No logro meditar.
 152. Acumular serenitat//Accumulate serenity//Acumular serenidad.
 153. Alpha.
 154. Por de ser feliç//Afraid to be happy//Miedo de ser feliz.
 155. Regal de pau//Gift of peace//Regalo de paz.
A %d bloguers els agrada això: