luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

EXPERIENCIAS

 1. Una porta oberta/An open door/Una puerta abierta
 2. Aprendre/Learn/Aprender
 3. Creieu en la predestinació?/Do you believe in predestination?/¿Creéis en la predestinación?
 4. Grandesa/Greatness/Grandeza
 5. Si crec que ho sé tot…/If I think I know everything…/Si creo que lo sé todo…  
 6. L’amor pels fills/Love for sons/El amor por los hijos
 7. Avui 22.1.22/Today 22.1.22/Hoy 22.1.22
 8. Agraïment/Gratitude/Agradecimiento
 9. Tornar a prendre el fil/To pick up the thread again/Volver a tomar el hilo
 10. Diari/Daily/Diario
 11. TIGRE DE PAPER/PAPER TIGER/TIGRE DE PAPEL
 12. Temps de fer balanç/Time to take stock/Tiempo de hacer balance
 13. Dolça Companyia/Sweet Company/Dulce Compañía
 14. Olor d’estiu/Smell of summer/Olor de verano
 15. Mai canvia la humanitat?/Does humanity never change?/¿Nunca cambia la humanidad?
 16. Tornar a connectar/Connected again/Volver a conectar
 17. Creuant mirades/Crossing glances/Cruzando miradas
 18. Per què seguim aquí?/Why are we still here?Por qué seguimos aquí?
 19. Canviar el caràcter/Change character/Cambiar el carácter
 20. Talismà/Talisman/Talismán
 21. És bo no defallir/It is good not falter/Es bueno no desfallecer
 22. Canviar el món/Change the world/Cambiar el mundo
 23. Quan ve la tristor/When sadness comes/Cuando viene la tristeza
 24. Aclaparament/Oppression/Agobio
 25. L’auto-respecte/The self-respect/El autorespeto
 26. L’enigma/The enigma/El enigma
 27. Ferida lluminosa/Luminous wound/Herida luminosa
 28. Què projectem?/What do we project?/¿Qué proyectamos?
 29. Aturar una programació/Stop a programming/Detener una programación
 30. Es pot canviar?/Can it be changed?/¿Se puede cambiar?
 31. Com seguir en el món sent espiritual?How to continue in the world being spiritual?/¿Cómo seguir en el mundo siendo espiritual?
 32. Amor espiritual clau/Key spiritual love/Amor espiritual clave
 33. Càrregues de profunditat/Depth loads/ Cargas de profundidad
 34. Una història d’amor/A love history/Una historia de amor
 35. Un consell de/A tip from/Un consejo de Dadi Janki
 36. De quin humor vols estar?/What mood do you want to be in?/¿De qué humor quieres estar?
 37. Una experiència serena/A serene experience/Una experiencia serena
 38. Gemmes humanes/Human gems/Gemas humanas
 39. Tallar hostilitats/Cut hostilities/Cortar hostilidades
 40. Coneixent Déu/Knowing God/Conociendo a Dios
 41. Cap meditació és perdre el temps/No meditation is wasting time/Ninguna meditación es perder el tiempo
 42. Olor de flors/Flower smell/Olor a flores
 43. Tan fàcil-Tan difícil/So easy-so difficult/Tan fácil-Tan difícil
 44. Dolça presència/Sweet presence/Dulce presencia
 45. CAPBUSSAR-SE A LA NATURA/DIVE INTO NATURE/ZAMBULLIRSE EN LA NATURALEZA
 46. AVANÇAR/ADVANCE/AVANZAR
 47. L’amor pur que ens Tens//The pure love that You have for us//El amor puro que nos Tienes.
 48. Mares d’un nou món//Mothers of a new world//Madres de un nuevo mundo.
 49. Deixar una porta oberta//Leaving an open door//Dejar una puerta abierta.
 50. Millor-pitjor amic//Best-worst friend//Mejor-peor amigo.
 51. L’energia que no era meva//The energy that was not mine//La energía que no era mía.
 52. Raja Ioga pràctic//Raja Yoga practical//Raja Yoga práctico.
 53. Cants de sirena//Siren chants//Cantos de sirena.
 54. El lloc on meditar//The place where meditate//El lugar donde meditar.
 55. Creant pàtina,o,paràsits//Creating patina,or,parasites//Creando pátina, o, parásitos.
 56. Millor,una porta oberta//Better, an open door//Mejor, una puerta abierta.
 57. Tothom sap més que jo!//Everyone knows more than me!//Todo el mundo sabe más que yo!
 58. De què va el”món”?//What is the”world”about?//¿De qué va el”mundo”?
 59. La gàbia dels barrots d’or//The cage of the gold bars//La jaula de los barrotes de oro.
 60. El joier del cor//The jeweler of the heart//El joyero del corazón.
 61. Com focs d’artifici//Like fireworks//Como fuegos artificiales.
 62. Verdaders terrícoles//True Earthlings//Verdaderos terrícolas.
 63. Més enllà d’Aaron//Beyond Aaron//Más allá de Aaron.
 64. Experiència elevada//High experience//Experiencia elevada.
 65. Enyor de bondat//Nostalgia for goodness//Añoranza de bondad.
 66. Un tresor a la matinada//A treasure of dawn//Un tesoro de madrugada.
 67. La força de parlar-se a sí mateix.
 68. The force of speaking to oneself.
 69. La fuerza de hablarse a sí mismo
 70. **Halloween-Diwali**
 71. Fer-nos confiança//Doing us confidence//Hacernos confianza.
 72. Meta i Objectiu//Goal and Objective//Meta y Objetivo.
 73. EXPERIMENT DE DUALITAT//DUALITY EXPERIMENT//EXPERIMENTO DE DUALIDAD.
 74. Feina feta!//Work done!//Tarea hecha!
 75. Defallir//Falter//Desfallecer
 76. Una bona vida//A good life//Una buena vida.
 77. AIXÍ ESTEM…//THUS WE ARE…//ASÍ ESTAMOS…
 78. Perdent la realitat//Losing the reality//Perdiendo la realidad.
 79. Què és l’ànima?//What is the soul?//¿Qué es el alma?
 80. El millor desig//Best wish//El mejor deseo.
 81. Felicitat sobtada//Sudden happiness//Felicidad repentina.
 82. Mai és massa tard//It’s never too late//Nunca es demasiado tarde.
 83. Respirant l’aire fresc de l’amor//Breathing the fresh air of love//Respirando el aire fresco del amor.
 84. Companyia//Companionship//Compañía.
 85. Aparellant la “longitud d’onda”//Matching the “wavelength”//Emparejando la “longitud de onda”
 86. Harmonia en l’ànima//Harmony in the soul//Armonía en el alma.
 87. 2:47 a.m.
 88. Sospesant la Llum//Weighing the Light//Sopesando la Luz.
 89. L’últim pensament//The last thought//El último pensamiento
 90. Cercle Diví//Divine Circle//Círculo Divino.
 91. Defugir comparar-se//Avoid compare itself//Rehuir compararse.
 92. La única dependència bona//The only good dependence//La única dependencia buena.
 93. Sense motivació,grisor//Without motivation, grayness//Sin motivación, grisura.
 94. Detectant falses identitats//Detecting false identities//Detectando falsas identidades.
 95. Amnèsia natal//Natal amnesia//Amnesia natal
 96. Sóc l’aigua i sóc el riu//I am the water and I am the river//Soy el agua y soy el río.
 97. El truc de la ment//The trick of the mind//El truco de la mente.
 98. Què és l’amor?//What is love?//¿Qué es el amor?
 99. Miracles de matinada//Early morning miracles//Milagros de madrugada.
 100. Tres aliats//Three allies//Tres aliados.
 101. És fàcil ser feliç?//Is it easy to be happy?//¿Es fácil ser feliz?
 102. El que va per dins//What goes inside//Lo que va por dentro
 103. On neixen els miracles//Where miracles are born//Donde nacen los milagros.
 104. Que pobres les paraules//How poor the words…//Que pobres las palabras…
 105. El valor dels contes de fades/The value of fairy tales/El valor de los cuentos de hadas.
 106. Un vídeo especial//A special video//Un vídeo especial.
 107. Si crec ho creo//If I believe I create it//Si creo lo creo
 108. Rituals blancs//White rituals//Rituales blancos
 109. Amb la certesa al cor//With certainty in the heart//Con la certeza en el corazón.
 110. De gemmes i Fita//Of gems and Milestone//De gemas e Hito.
 111. Concentració//Concentration//Concentración.
 112. Permet-t’ho!//Permit it to you!//¡Permítetelo!
 113. Espurna d’alegria//Spark of joy//Chispa de alegría.
 114. No sóc digne..//I am not worthy..//No soy digno..
 115. Assaig-error//Essay-error//Ensayo-error.
 116. Índex natal//Birth rate//Índice natal.
 117. Estimar no és posseir//Loving is not possessing//Amar no es poseer.
 118. Fluxe màgic//Magical flow//Flujo mágico.
 119. L’assaig//The essay//El ensayo.
 120. Amor serè//Serene love//Amor sereno.
 121. Un bocí de mi//A bit of me//Un pedacito de mí.
 122. Codi de barres//Barcode//Código de barras.
 123. Fer l’equipatge//Make luggage//Hacer el equipaje.
 124. Instant màgic//Magical moment//Instante mágico.
 125. Estranya virtut//Strange virtue//Extraña virtud.
 126. Olor de primavera//Smell of spring//Olor a primavera.
 127. Rituals//Rituals//Rituales.
 128. Forces oposades//Opposing forces//Fuerzas opuestas.
 129. Amb les ales dels pensaments//With the wings of thoughts//Con las alas de los pensamientos.
 130. No aconsegueixo meditar//I can not meditate//No logro meditar.
 131. Acumular serenitat//Accumulate serenity//Acumular serenidad.
 132. Alpha.
 133. Por de ser feliç//Afraid to be happy//Miedo de ser feliz.
 134. Regal de pau//Gift of peace//Regalo de paz.
%d bloggers like this: