luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Mensaje BK Alma

 1. El millor escut l’escut diví//The best shield the divine shield//El mejor escudo el escudo divino
 2. Cossa al món vell/Kick to the old world/Puntapié al mundo viejo
 3. El silenci un poder de l’ésser/Silence an being’s power/El silencio un poder del ser
 4. Una història de fantasmes/A ghosts’s story/Una historia de fantasmas
 5. PROTEGITS/PROTECTED/PROTEGIDOS
 6. Llum i foscor/Light and darkness/Luz y oscuridad
 7. ✨Deepawali✨La veritable celebració de la llum/The true light’s celebración/La verdadera celebración de la luz
 8. Volar lliure/Fliying free/Volar libre
 9. Servir al món/Serve the world/Servir al mundo
 10. L’autèntica revolució/The real revolution/La auténtica revolución
 11. Immortalitat/Immortality/Inmortalidad
 12. Avantatges de ser conscient de l’ànima/Advantages of being soul conscious/Ventajas de ser consciente del alma
 13. Gotes de cristall/Crystal drops/Gotas de cristal
 14. On va anar a parar aquell paradís?/Where did that paradise end up?/¿A dónde fue a parar ese paraíso?
 15. El do/The don/El don
 16. L’ésser/Being/El ser
 17. Airejar vells conceptes/Aerate old concepts/Airear viejos conceptos
 18. Tremp del present/Present’s importance/Fuste del presente
 19. Pas previ a enviar llum/Previous step to send light/Paso previo a enviar luz
 20. Llibertat real//Real freedom//Libertad real.
 21. -1)La adición de una vibración espiritual a mis acciones- 2) Una etapa de gran alcance es como un interruptor que acaba con la oscuridad de la negatividad en un segundo
 22. Inspiracions de//Inspirations of//Inspiraciones de Dadi Janki.
A %d bloguers els agrada això: