luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

DHARNA

 1. Pensa bé//Think in good//Piensa bien
 2. De pas pel món//Passing through the world//De paso por el mundo
 3. La llum de l’ànima//Soul’s light//La luz del alma
 4. Capteniment//Composure//Compostura
 5. Rentar l’ànima/Wash the soul/Lavar el alma
 6. Honestedat vs Sentit de la vida/Honesty vs Meaning of life/Honestidad vs Sentido de la vida
 7. Terra erma/Wilderness/Erial
 8. Millora’t la vida/Improve your life/Mejora tu vida
 9. Raja Ioga/Raja Yoga
 10. Estimar a qui et vol perjudicar?/Love who wants to harm you?/¿Amar a quien te quiere perjudicar?
 11. Perquè ja no ens posin a prova/So that they no longer put us to the test/Para que ya no nos pongan a prueba
 12. Ens ho mereixem,s’ho mereix la Terra/We deserve it,the Earth deserves it/Nos lo merecemos,se lo merece la Tierra
 13. El rasclet que allisa l’ànima🌫/The rake that flattenes the soul🌫/El rastrillo que alisa el alma
 14. 💫Brahmacharya💫 Celibat, etc., per què?/Celibacy, etc., why?/Celibato, etc., ¿por qué?
 15. 💚Portal💚
 16. 🪷🍊🪷Pensament vs acció-Brahma Bhojan /Thought vs action/Pensamiento vs acción 🪷🍊🪷 
 17. Jocs del caràcter/Character games/Juegos del carácter
 18. Un instant de connexió o ioga/A moment of connection or yoga/Un instante de conexión o yoga
 19. Bons i dolents/Good’s and bad’s/Buenos y malos
 20. Seguretat espiritual/Spiritual security/Seguridad espiritual
 21. Fills de Déu/Children of God/Hijos de Dios
 22. Quan s’encenen els ànims/When tempers flare/Cuando se encienden los ánimos
 23. Què hi puc perdre?/What can I lose in that?/¿Qué puedo perder en ello?
 24. Una dolça abraçada/A sweet hug/Un dulce abrazo 
 25. El raser de Déu/God’s standard/El rasero de Dios
 26. Servir-se a si mateix/Serve yourself/Servirse a sí mismo
A %d bloguers els agrada això: