luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

DHARNA

 1. Estimar a qui et vol perjudicar?/Love who wants to harm you?/¿Amar a quien te quiere perjudicar?
 2. Perquè ja no ens posin a prova/So that they no longer put us to the test/Para que ya no nos pongan a prueba
 3. Ens ho mereixem,s’ho mereix la Terra/We deserve it,the Earth deserves it/Nos lo merecemos,se lo merece la Tierra
 4. El rasclet que allisa l’ànima🌫/The rake that flattenes the soul🌫/El rastrillo que alisa el alma
 5. 💫Brahmacharya💫 Celibat, etc., per què?/Celibacy, etc., why?/Celibato, etc., ¿por qué?
 6. 💚Portal💚
 7. 🪷🍊🪷Pensament vs acció-Brahma Bhojan /Thought vs action/Pensamiento vs acción 🪷🍊🪷 
 8. Jocs del caràcter/Character games/Juegos del carácter
 9. Un instant de connexió o ioga/A moment of connection or yoga/Un instante de conexión o yoga
 10. Bons i dolents/Good’s and bad’s/Buenos y malos
 11. Seguretat espiritual/Spiritual security/Seguridad espiritual
 12. Fills de Déu/Children of God/Hijos de Dios
 13. Quan s’encenen els ànims/When tempers flare/Cuando se encienden los ánimos
 14. Què hi puc perdre?/What can I lose in that?/¿Qué puedo perder en ello?
 15. Una dolça abraçada/A sweet hug/Un dulce abrazo 
 16. El raser de Déu/God’s standard/El rasero de Dios
 17. Servir-se a si mateix/Serve yourself/Servirse a sí mismo
A %d bloguers els agrada això: