luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

El “bon” infern a la terra//The “good” hell on earth//El “buen” infierno en la tierra.

3697439

Fins i tot l’edat de ferro en quina ens trobem té un gran benefici.

Tot i ser l’infern a la terra, tot i ser el pitjor del pitjor, tot i que els éssers humans s’hagin tornat com feristeles (alguns), tot i haver el sentiment de no poder confiar en ningú ni en res, encara que veiguem que la humanitat ha arribat al límit.., tot i així, aquesta edat final pot beneficiar a quí llança un crit sincer a l’univers de no poder més i així fer un pensament determinat per a canviar tot allò.

Reaccionar en comptes de seguir enfonsant-nos en el neguit ens durà a cercar el remei per a encalçar el salt a la nova i curta edat de la confluència, entre aquest infern i el paradís a la terra. Llavors.., emergiràn oportunitats que escollirem, segons sigui la nostra fortuna, per a iniciar el millor canvi i deixar tot enrera. Quan obrim la porta al canvi.., aquest apareixerà de totes totes, en forma de diferents oportunitats. No se’n haurà de malbaratar cap , i, aleshores.., escollir la millor.


Even the iron age in which we find ourselves has a great benefit.

Even if it is hell on earth, even if it is the worst of the worst, even though human beings have become like vermin (some), even though there is a feeling of not being able to trust anyone or anything, even though we see that humanity has arrived to the limit .., even and thus, this final age can benefit to whom it sends a sincere shout to the universe of not being able more and thus to do a certain thought to change all this.

Reacting instead of continuing to sink in distress will lead us to seek the remedy to get the jump to the new and short age of the confluence, between this hell and paradise on earth. Then .., opportunities will appear that we will choose, according to our fortune, to initiate the best change and leave everything behind. When we open the door to change …, it will undoubtedly appear in the form of different opportunities. You will not have to waste any, and then … choose the best one.


Incluso la edad de hierro en qué nos encontramos tiene un gran beneficio.

Aunque sea el infierno en la tierra, aunque sea lo peor de lo peor, aunque los seres humanos se hayan vuelto como alimañas (algunos), aunque haya el sentimiento de no poder confiar en nadie ni en nada, aunque veamos que la humanidad ha llegado al límite.., aún y así, esta edad final puede beneficiar a quién lanza un grito sincero al universo de no poder más y así hacer un pensamiento determinado para cambiar todo ello.

Reaccionar en vez de seguir hundiéndonos en la desazón nos llevará a buscar el remedio para conseguir el salto a la nueva y corta edad de la confluencia, entre este infierno y el paraíso en la tierra. Luego.., aparecerán oportunidades que escogeremos, según sea nuestra fortuna, para iniciar el mejor cambio y dejar todo atrás. Cuando abrimos la puerta al cambio.., éste sin duda aparecerá en forma de distintas oportunidades. No se habrá de desperdiciar ninguna, y, luego.., escoger la mejor.om-shanti-e1511553214591Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: