luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

El Comfortador de Cors// Hearts’s Comforter //El Confortador de Corazones.

aura

Quan el cor està en comfort, la salut física i psíquica brillen en forma d’aura harmonitzada.

SLOGAN 4/6/18: *Connecteu constantment el vostre cor amb Dilaram (Déu), El Confortador de Cors. Això és verdadera tapasya.*

La tapasya de la que es parla en àmbits espirituals, és una meditació contínua i en ininterrompuda connexió amb l’Ésser Suprem, bàsicament irrealitzable tot i estar en l’estat immòbil que es requereix. De fet l’intel·lecte no es pot subjectar en l’immobilitzat com es pot fer amb el cos. Aleshores, la tapasya esdevé només física i en intermitents connexions.

El Raja Ioga ens ensenya també a estar connectats tot i estar en moviment. Podem fer quelcom, podem desplaçar-nos, viatjar, treballar, etc., i tot i així mantenir una connexió gairebé constant. Per això es diu que aquesta és la verdadera tapasya a través de la que es beneficia al món. Hi ha molt benefici en la meditació, en el ioga (connexió) amb el Pare de totes les ànimes.


When the heart is in comfort, the physical and psychic health shine in a harmonized aura.

SLOGAN 04/06/18: * Constantly connect your heart with Dilaram (God), The Comforter of Hearts. This is true tapasya. *

The tapasya spoken of in spiritual areas, is a continuous meditation and uninterrupted connection with the Supreme Being, basically unrealizable despite being in the immobile state that is required. In fact the intellect can not be held in immobility as can be done with the body. Then, the tapasya becomes only physical and in intermittent connections.

Raja Yoga also teaches us to be connected despite being in movement. We can do something, we can move, travel, work, etc., and still maintain an almost constant connection. That is why it is said that this is the real tapasya through which the world benefits. There is much benefit in meditation, in yoga (connection) with the Father of all souls.


Cuando el corazón está en confort, la salud física y psíquica brillan en forma de aura armonizada.

SLOGAN 4/6/18: * Conectad constantemente vuestro corazón con Dilaram (Dios), El Confortador de Corazones. Esto es verdadera tapasya. *

La tapasya de la que se habla en ámbitos espirituales, es una meditación continua y en ininterrumpida conexión con el Ser Supremo, básicamente irrealizable a pesar de estar en el estado inmóvil que se requiere. De hecho el intelecto no se puede sujetar en el inmovilidad como se puede hacer con el cuerpo. Entonces, la tapasya se vuelve sólo física y en intermitentes conexiones.

El Raja Yoga nos enseña también a estar conectados a pesar de estar en movimiento. Podemos hacer algo, podemos desplazarnos, viajar, trabajar, etc., y aún así mantener una conexión casi constante. Por eso se dice que esta es la verdadera tapasya a través de la que se beneficia el mundo. Hay mucho beneficio en la meditación, en el yoga (conexión) con el Padre de todas las almas.

rsi-patanjaliOM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: