luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Goig//Joy//Joya.

oihgvbn

Definició de goig, joia i alegria al diccionari:

 •  joia : nom femení
  SINÒNIMS:   alegria*, gaubança, exultació, goig.
  COMENTARI:  L’alegria és la conseqüència d’un estat de satisfacció de l’ànima. És un sentiment de plaer que cal manifestar amb signes exteriors. En canvi, joia, gaubança i goig denoten un sentiment íntim que no sempre s’exterioritza efusivament. Joia és propi d’un llenguatge acurat; gaubança té únicament ús literari. Exultació és intensiu d’alegria.

SLOGAN 12/6/18: *Experimentar constantment alegria suprasensorial i goig en la vostra vida, mitjançant l’amor de Déu, és ioga fàcil.*

La definició de suprasensorial no existeix, és una composició per donar l’experiència del que succeeix amb l’amor per Déu.

No hi ha ioga més fàcil…, que sentir aquest amor que ens eleva i ens purifica l’ànima.

¤≡¤≡¤≡¤≡¤≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡¤≡¤≡¤≡¤≡¤

Definition of joy, and happiness in the dictionary:

 • Joy: female name
  SYNONYMS: happiness *, gaiety, exultation, gladness. COMMENT: Happiness is the consequence of a state of soul satisfaction. It is a feeling of pleasure that must be manifested with external signs. On the other hand, joy and gladness denote an intimate feeling that is not always expressed effusively. Joy is proper of a careful language; gladness has only literary use. Exultation is intensive happiness.

SLOGAN 06/12/18: * Constantly experience suprasensory happiness and joy in your life, through the love of God, it is easy yoga. *

The definition of suprasensory does not exist, it is a composition to give the experience of what happens with love for God.

 • Supra: (prefix of Latin) “on”, “located above”                                                                                                     Sensory: adjective Of the senses or sense organs or related to them: sensory perception.

There is no easier yoga …, than to feel this love that elevates us and purifies our soul.

¤≡¤≡¤≡¤≡¤≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡¤≡¤≡¤≡¤≡¤

Definición de gozo, y alegría en el diccionario:

 • joya: nombre femenino
  SINÓNIMOS: alegría *, regocijo, exultación, júbilo. COMENTARIO: La alegría es la consecuencia de un estado de satisfacción del alma. Es un sentimiento de placer que hay que manifestar con signos exteriores. En cambio, joya, regocijo y gozo denotan un sentimiento íntimo que no siempre se exterioriza efusivamente. Joya es propio de un lenguaje cuidadoso; regocijo tiene únicamente uso literario. Exultación es intensivo de alegría.

SLOGAN 06/12/18: * Experimentar constantemente alegría suprasensorial y gozo en vuestra vida, mediante el amor de Dios, es yoga fácil. *

La definición de suprasensorial no existe, es una composición para dar la experiencia de lo que sucede con el amor por Dios.

 • Supra: (prefijo del latín) “sobre”, “situado encima”                                                                                                         Sensorial: adjetivo De los sentidos o de los órganos de los sentidos o que tiene relación con estos: percepción sensorial.

No hay yoga más fácil …, que sentir este amor que nos eleva y nos purifica el alma.OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: