luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

“Purshottam”

thought-for-today11

Som el què som.., però podem ser d’una altra forma.

PUNTS 21/6/18: *Igual que existeix el mes de la caritat, al que se li diu el mes més auspiciós, així mateix, aquesta és l’edat més auspiciosa en la que us convertiu en els éssers humans més 1507184422.banner.Where-art-thou-Shri-Krishna-ji-776x620elevats de tots. “Purshottam” significa: els éssers humans més elevats de tots.*

Aquest cos l’ocupem en el nostre seient reservat especial: el tron del centre del front, en la glàndula pineal. Aquest és el nostre lloc de comandament del aparell corporal, del nostre cos, des d’on dirigim totes les accions que volem fer a través d’ell; aquesta és la definició mínima del que és l’ànima que som.

Aquest espai de temps intercalat entre el final de l’edat de ferro (temps actual) i l’edat d’or (temps futur immediat), entre mig de les dues hi ha l’edat de la confluència, el parèntesi entre les dues, la transició d’una edat on l’ànima i cos han arribat al seu estat de màxima degradació, a l’edat on ànima i cos obtenen la màxima perfecció, per això s’anomena confluència. És en aquest temps intercalat que podem prendre consciència de quin és el nostre estat espiritual, ja que, del cos en som plenament conscients: la majoria estem malalts; però de l’ànima.., ni gairebé ningú n’és conscient de que ho són, tampoc és fàcil reconèixer-se la pròpia degradació. Però en aquest curt espai de temps, qui vulgui anar més profundament en el seu estat, tenim l’oportunitat de “ressetejar-nos” i poder canviar. És la última oportunitat per poder-ho fer. Després.., ja serà massa tard. Déu ara és aquí per donar-nos la força necessària per poder-ho assolir; sols.., no podem; l’ànima ja no té prou energia per fer-ho sense l’ajuda de Déu: el Raja Ioga.We are what we are …, but we can be otherwise.

POINTS 21/06/18: * As there is the month of charity, which is called the most auspicious month, likewise, this is the most auspicious age in which you become 27776_105493566165656_100001150397289_47921_5350204_nthe highest human beings of all. “Purshottam” means: the highest human beings of all. *

We occupy this body in our special reserved seat: the throne of the center of the forehead, in the pineal gland. This is our command post of the corporal apparatus, of our body, where we direct all the actions we want to do through it; This is the minimum definition of what the soul we are is.

This space of time interspersed between the end of the iron age (current time) and the golden age (immediate future time), between the two there is the age of the confluence, the parenthesis between the two, the transition of a age where the soul and body have reached their state of maximum degradation, to the age where soul and body obtain the maximum perfection, that is why it is called confluence. It is in this interspersed time that we can become aware of what our spiritual state is, since we are fully aware of the body: most of us are sick; but of the soul …, almost nobody is aware that they are, it is not easy to recognize their own degradation. But in this short space of time, whoever wants to go more deeply in his state, we have the opportunity to reset and change. It is the last opportunity to do it. After .., it will be too late. God is now here to give us the necessary strength to be able to reach it; alone …, we can not; the soul no longer has enough energy to do it without God’s help: Raja YogaSomos lo que somos .., pero podemos ser de otra forma.

PUNTOS 21/06/18: * Al igual que existe el mes de la caridad, al que se le llama el mes más auspicioso, asimismo, esta es DYWaRwEVoAAF3mEla edad más auspiciosa en la que os convertís en los seres humanos más elevados de todos. “Purshottam” significa: los seres humanos más elevados de todos. *

Este cuerpo lo ocupamos en nuestro asiento reservado especial: el trono del centro de la frente, en la glándula pineal. Este es nuestro puesto de mando del aparato corporal, de nuestro cuerpo, de donde dirigimos todas las acciones que queremos hacer a través de él; esta es la definición mínima de lo que es el alma que somos.

Este espacio de tiempo intercalado entre el final de la edad de hierro (tiempo actual) y la edad de oro (tiempo futuro inmediato), entre medio de las dos hay la edad de la confluencia, el paréntesis entre las dos , la transición de una edad donde el alma y cuerpo han llegado a su estado de máxima degradación, a la edad donde alma y cuerpo obtienen la máxima perfección, por eso se llama confluencia. Es en este tiempo intercalado que podemos tomar conciencia de cuál es nuestro estado espiritual, ya que del cuerpo somos plenamente conscientes: la mayoría estamos enfermos; pero del alma .., ni casi nadie es consciente de que lo son, tampoco es fácil reconocerse la propia degradación. Pero en este corto espacio de tiempo, quien quiera ir más profundamente en su estado, tenemos la oportunidad de resetearnos y poder cambiar. Es la última oportunidad para poder hacerlo. Después .., ya será demasiado tarde. Dios ahora está aquí para darnos la fuerza necesaria para poderlo alcanzar; solos .., no podemos; el alma ya no tiene suficiente energía para hacerlo sin la ayuda de Dios: el Raja Yoga.OM SHANTI MÍNIMDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: