luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Vaishnavs

hari-nam-sankirtan

Si una manera de fer és tan senzilla i es pot reduir en una sola essència.., crec que és la millor que pot acaparar la nostra atenció.

SLOGAN 10/7/18:  *Els que accepten el menjar dels pensaments purs, són els veritables Vaishnavs.*

La filosofia Vaishnav es pot concretar en el vegetarianisme i ara el veganisme per excel·lència, però no es limita només a aquest concepte, sinó que és tan global i minuciosa que gairebé faria falta tota una vida per poder complir amb tots els seus preceptes, doncs abasta infinitat de normes pel comportament, neteja, ordre, respecte, estudi, salut, alimentació, devoció, pensament,etc. Els Vaishnavs, son vegetarians i renunciants i ho duen al límit.

Al final.., tot es por definir en una sola cosa: “els pensaments”, doncs ells, que son la nostra creació, ens determinen quí som i què fem. Primer hi ha un pensament.., i després una paraula i segueix una acció. Per tant, si creem pensaments de puresa, el resultat: paraules i accions seran de puresa. La màxima puresa és estimar l’Ésser més pur de l’Univers, Déu. Si hi ha estimació sincera.., no podrem pas fer actes en contra de la humanitat.If a way of doing it is so simple and can be reduced in a single essence …, I think it is the best that can capture our attention.

SLOGAN 10/07/18: * Those who accept the food of pure thoughts are the real Vaishnav. *

Vaishnav philosophy can be materialize in vegetarianism and now veganism par excellence, but is not limited to this concept, but is so global and thorough that it would almost take a lifetime to be able to comply with all its precepts, since it covers an infinity of standards for behavior, cleanliness, order, respect, study, health, nutrition, devotion, thought, etc. The Vaishnavs are vegetarians and renunciants and take it to the limit.

In the end .., everything can be defined in only one thing: “the thoughts”, because they, who are our creation, determine who we are and what we do. First there is a thought …, and then a word and an action follows. Therefore, if we create thoughts of purity, the result: words and actions will be of purity. The highest purity is to love the purest Being of the Universe, God. If there is sincere love …, we can not do acts against humanity.Si una manera de hacer es tan sencilla y se puede reducir en una sola esencia .., creo que es la mejor que puede acaparar nuestra atención.

SLOGAN 07/10/18: * Los que aceptan la comida de los pensamientos puros, son los verdaderos Vaishnav. *

La filosofía Vaishnav puede concretarse en el vegetarianismo y ahora el veganismo por excelencia, pero no se limita sólo a este concepto, sino que es tan global y minuciosa que casi haría falta toda una vida para poder cumplir con todos sus preceptos, pues abarca infinidad de normas por el comportamiento, limpieza, orden, respeto, estudio, salud, alimentación, devoción, pensamiento, etc. Los Vaishnav, son vegetarianos y renunciantes y lo llevan al límite.

Al final .., todo se puede definir en una sola cosa: “los pensamientos”, pues ellos, que son nuestra creación, nos determinan quien somos y qué hacemos. Primero hay un pensamiento .., y luego una palabra y sigue una acción. Por lo tanto, si creamos pensamientos de pureza, el resultado: palabras y acciones serán de pureza. La máxima pureza es amar al Ser más puro del Universo, Dios. Si hay amor sincero.., no podremos hacer actos en contra de la humanidad.OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: