luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Cos de dona//Woman body//Cuerpo de mujer.

maxresdefault

Quan un coneixement espiritual no discrimina als éssers humans per edat, gènere, estatus social o intel·lectual, estat físic o  mental.., etc., em fa sorgir el sentiment de que es tracta d’un coneixement superior que res té a veure amb l’ordinari.

PUNTS 14/7/18:  *En cap lloc fan que homes i dones grans, l’espòs i l’esposa, la nora, etc., estudiïn tots junts. Se’ls diu a les dones que elles no han d’estudiar les escriptures. * Aquí, mireu quin son els que hi estan estudiant! És sorprenent la varietat de dones grans que vénen aquí. A això se li diu el col·legi universitari Diví dels Brahma Kumars i Kumaris.

El Pare de tots els éssers de llum (ànimes) ens ha fet conèixer, d’una forma sorprenent, que son els éssers de llum encarnats en cos de dona.., els que obriran les portes del Paradís. Això comporta tal trasbals.., que és possible que la discriminació cap a les dones de totes les cultures vingui d’aquest punt: del record ancestral del final d’un cicle on la supremacia masculina ha portat al món al instant que ens trobem ara, arran del barranc. Les dones fan el salt i mostren a tothom com fer-lo.., i això fa pànic als que sempre han dominat.

Aquest és el coneixement (Raja Ioga) que ensenya el Pare als éssers de llum, els Seus fills, per tornar a brillar i estar en consonància amb el brillant món que tornarà a ser aquesta Terra, anomenada Paradís. Les dones han sentit la necessitat de sortir de l’ombra on se les ha relegat durant tant de temps (2500 anys) i son les primeres que han omplert aquestes escoles Divines, per això hi son en majoria. Com també son majoria en multitud d’activitats on els homes hi son en minoria. Però no ens equivoquem pas, no es tracta d’una guerra entre homes i dones.., sinó la lluita entre el jo veritable i l’ego arrogant.


When a spiritual knowledge does not discriminate against human beings by age, gender, social or intellectual status, physical or mental state, etc., it gives me the feeling that it is a superior knowledge that has nothing to do with what ordinary.

POINTS 07/14/18: * Nowhere do older men and women, husband and wife, daughter-in-law, etc., study together. Women are told that they do not have to study the scriptures. * Here, look at who are studying! The variety of older women who come here is surprising. This is called the Divine College  of the Brahma Kumars and Kumaris.

The Father of all the beings of light (souls) has made us know, in a surprising way , that they are the beings of light incarnated in the body of woman …, those who will open the doors of Paradise. This entails such a disorder. .., that it is possible that discrimination against women of all cultures comes from this point: from the ancestral memory of the end of a cycle where male supremacy has taken the world to the instant that we are now, on the verge of of the ravine. The women take the leap and show everyone how to do it … and that gives panic to those who have always dominated.

This is the knowledge (Raja Yoga) that the Father teaches to the beings of light, His children, to shine again and to be in consonance with the brilliant world that will return to be this Earth, called Paradise. Women have felt the need to leave the shadow where they have been relegated for so long (2500 years) and they are the first to fill these Divine schools, that is why they are the majority. As they are also the majority in many activities where men are in the minority. But make no mistake, it is not a war between men and women … but the struggle between the true self and the arrogant ego.


Cuando un conocimiento espiritual no discrimina a los seres humanos por edad, género, estatus social o intelectual, estado físico o mental .., etc., me hace surgir el sentimiento de que se trata de un conocimiento superior que nada tiene que ver con lo ordinario.

PUNTOS 07/14/18: * En ningún lugar hacen que hombres y mujeres mayores, el esposo y la esposa, la nuera, etc., estudien todos juntos. Se les dice a las mujeres que ellas no tienen que estudiar las escrituras. * Aquí, mirad cuales son los que están estudiando! Es sorprendente la variedad de mujeres mayores que vienen aquí. A esto se le llama el colegio universitario Divino de los Brahma Kumars y Kumaris.

El Padre de todos los seres de luz (almas) nos ha hecho conocer, de una forma sorprendente, que son los seres de luz encarnados en cuerpo de mujer .., los que abrirán las puertas del Paraíso. Esto conlleva tal trastorno. .., que es posible que la discriminación hacia las mujeres de todas las culturas venga de este punto: del recuerdo ancestral del final de un ciclo donde la supremacía masculina ha llevado al mundo al instante que nos encontramos ahora , al borde del barranco. Las mujeres dan el salto y muestran a todos como hacerlo .., y eso da pánico a los que siempre han dominado.

Este es el conocimiento (Raja Yoga) que enseña el Padre a los seres de luz, Sus hijos, para volver a brillar y estar en consonancia con el brillante mundo que volverá a ser esta Tierra, llamada Paraíso. Las mujeres han sentido la necesidad de salir de la sombra donde se las ha relegado durante tanto tiempo (2500 años) y son las primeras que han llenado estas escuelas Divinas, por eso son mayoría. Como también son mayoría en multitud de actividades donde los hombres están en minoría. Pero no nos equivoquemos, no se trata de una guerra entre hombres y mujeres .., sino la lucha entre el yo verdadero y el ego arrogante.OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: