luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Revertir la por//Revert fear//Revertir el miedo.

 

llum en la fosca

Avui dia es diu que hi ha moltes ments que desitgen estar acompanyades en la seva negativitat i que per això hi ha tanta difusió d’aspectes negatius en moltes notícies del món.

Quan un se sent sol i trist desitja que algú l’acompanyi en aquella situació, malgrat que els demés s’influeixin per la tristesa; és per això que no se suporta la felicitat d’altres.

SLOGAN 22/7/18: *En comptes d’espantar-vos davant situacions adverses, convertiu-vos en observadors desaferrats i sereu victoriosos.

Si podem mantenir l’equidistància, amorosament, i, pensant que allò serà quelcom que no durarà sempre, podrem tenir l’experiència de la calma, i, amb la calma la maquinària pensant per trobar solucions funcionarà com si li haguéssim posat oli lliscant: fluiran respostes positives en tot moment. Serà com si des de la foscor s’encengués un llum i llavors veiem el que ens calia trobar per solucionar la situació.


Nowadays it is said that there are many minds that want to be accompanied in their negativity and that is why there is so much diffusion of negative aspects in many news of the world.

When you feel lonely and sad you want someone to accompany you in that situation, despite the fact that others are influenced by sadness; that is why the happiness of others is not supported.

SLOGAN 07/22/18: * Instead of being frightened by adverse situations, become detached observers and you will be victorious.

If we can maintain the equidistance, lovingly, and, thinking that it will be something that will not last forever, we can have the experience of calmness, and, with calm, the thinking machinery to find solutions will work as if we had put oil slipping: answers will flow positive at all times. It will be as if a light comes on from the darkness and then we see what we have to find to solve the situation.


Hoy en día se dice que hay muchas mentes que desean estar acompañadas en su negatividad y que por eso hay tanta difusión de aspectos negativos en muchas noticias del mundo.

Cuando uno se siente solo y triste desea que alguien le acompañe en esa situación, a pesar de que los demás se influyan por la tristeza; es por ello que no se soporta la felicidad de otros.

SLOGAN 07/22/18: * En vez de asustaros ante situaciones adversas, convertíos en observadores desapegados y seréis victoriosos.

Si podemos mantener la equidistancia, amorosamente, y, pensando que aquello será algo que no durará siempre, podremos tener la experiencia de la calma, y, con la calma la maquinaria pensante para encontrar soluciones funcionará como si le hubiéramos puesto aceite deslizante: fluirán respuestas positivas en todo momento. Será como si desde la oscuridad se encendiera una luz y entonces vemos lo que teniamos que encontrar para solucionar la situación.OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: