luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Salut integral//Integral Health//Salud integral.

da

Quina és la causa de que hi hagi la consciència de que la malaltia del cos sorgeix del pensament? Doncs és probable de que es vagi entenent que hi han connexions entre cos i ment, degut a que la ciència ja hi comença a veure vincles. 

  SLOGAN 5/9/18: *Creeu pensaments poderosos de felicitat i romandreu    feliços constantment en cos i ment.*                                                               PUNTS 5/9/18: *Tothom te els seus propis lligatges kàrmics, i, cadascú te la seva pròpia malaltia dels 5 vicis (ego, aferrament, ira, arrogància, luxúria). Així que l’ànima s’afecta per aquesta malaltia, el cos també s’afecta.*

Quina és la felicitat del cos?frog-1109795_960_720

La felicitat de la ment s’entén molt bé, però la felicitat del cos crec que s’ha d’explicar perquè es pot caure en paranys. La frase que en castellà s’acostuma a dir “¡dale felicidad al cuerpo!”, o, “¡dale alegria al cuerpo!” s’hauria d’entendre d’una manera més innocent, i, comprendre  que es tracta d’una qüestió més subtil i menys literal de la que s’acostuma a interpretar: si hi han pensaments poderosos de bons desitjos nets i purs per a la humanitat, el cos rebrà la influència d’aquests pensaments i estarà feliç, i, aquesta felicitat del cos es traduirà en una millor salut integral.What is the cause of the awareness that the disease of the body arises from thought? Well it is likely that it is understood that there are connections between body and mind, because science is already beginning to see links between both.

SLOGAN 05/09/18: * Create powerful thoughts of happiness and you will remain happy constantly in body and mind. *                                                                   POINTS 09/05/18: * Everyone has their own karmic ties, and, each one has his or her own disease of the 5 vices (ego, attachment, anger, arrogance, lust). Once the soul is affected by this disease, the body is also affected. *

depositphotos_66002727-stock-photo-little-ladybugs-with-umbrella-overWhat is the happiness of the body?

The happiness of the mind is understood very well, but the happiness of the body I think that it has to be explained because one can fall into traps. The phrase that in Spanish is usually said “give happiness to the body!” or, “give joy to the body!”(“¡dale felicidad al cuerpo!”, o, “¡dale alegría al cuerpo!”), it should be understood in a more innocent way, and, understand that it is a more subtle and less literal subject than is usually interpreted than is usually interpreted: if there are powerful thoughts of clean and pure good wishes for oneself and for others, the body will be influenced by these thoughts and it will be happy, and, this bliss of the body will result in better overall health.¿Cuál es la causa de que haya la conciencia de que la enfermedad del cuerpo surge del pensamiento? Pues, es probable de que se vaya entendiendo que hay conexiones entre cuerpo y mente, porque la ciencia ya empieza a ver vínculos entre ambos.

SLOGAN 09/05/18: * Cread pensamientos poderosos de felicidad y permaneceréis felices constantemente en cuerpo y mente. *                                     PUNTOS 5/9/18: * Todo el mundo tiene sus propias ataduras kármicas, y, cada uno tiene su propia enfermedad de los 5 vicios (ego, apego, ira, arrogancia, lujuria). Una vez que el alma se afecta por esta enfermedad, el cuerpo también se afecta. *

¿Cuál es la felicidad del cuerpo?img_lastminute_266752

La felicidad de la mente se entiende muy bien, pero la felicidad del cuerpo creo que se tiene que explicar porque se puede caer en trampas. La frase que  se suele decir “¡dale felicidad al cuerpo!”, o, “¡dale alegría al cuerpo!” debería entenderse de una manera más inocente, y, comprender que se trata de una cuestión  más sutil y menos literal, de lo que se suele interpretar: si hay pensamientos poderosos de buenos deseos limpios y puros para uno mismo y para los demás, el cuerpo recibirá la influencia de estos pensamientos y estará feliz, y, esta felicidad del cuerpo se traducirá en una mejor salud integral.
OM SHANTI MÍNIM
Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: