luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Pau en el silenci, felicitat en la pau//Peace in silence, happiness in peace//Paz en el silencio, felicidad en la paz.

 

giphy

L’únic silenci verídic és el que hi ha quan la llum abandona el cos, aquella és la verdadera pau. La única felicitat verdadera és la que hi ha al paradís, perquè és duradora; allà hi plana la pau que hem experimentat al món de les llums.

PUNTS 10/10/18:  *Hi ha pau en el silenci i felicitat en la pau; després de l’alliberació, hi ha alliberació en la vida. Simplement heu de recordar dues paraules “Alfa”, Al·lhà (Déu) i “beta”, la sobirania (paradís). El Pare també diu: -“Manmanabhav”, “madhyajibhav”-.* Aquestes paraules s’hi mencionen en el Gita; quin és el significat? El Pare diu: -recordeu-Me a Mi i en rebreu la sobirania-. També s’hi menciona en el Granth: “Canteu el nom d’Alfa i rebreu la sobirania”. Rebeu la sobirania de la terra de la veritat. És fàcil; pertanyeu a Alfa i rebreu la sobirania. Beta significa la mantega de la sobirania. Mostren la mantega en la boca de Krishna. Segurament.., Qui establí el paradís hauria donat la sobirania. Achcha.

Alpha és el principi, és el Pare; sense pares no hi han fills. A Alpha li segueix beta, la continuació: quan reconeixem a Déu recobrem la nostra sobirania; tornem a ser conscients de que som una ànima en aquest cos material. Deixem de ser ignorants de la nostra naturalesa i així tornem a ser els nostres propis amos; Alpha ens dona aquest coneixement, i, si no l’oblidem, si fem aquest saber ferm, i no oblidem a Qui ens l’ha donat.., després, al deixar el cos (alliberació), tornem amb aquesta consciència fixada en l’ànima al lloc on la felicitat hi regna (alliberació en la vida). Krishna du la mantega a la boca, que és la metàfora d’haver extret la seva sobirania del coneixement, la que Alpha ens dona ara, en aquest últim tram del cicle del món: Omega.


The only true silence is what there are when the light leaves the body, that is true peace. The only true happiness is that which is in paradise, because it is lasting; there he plans the peace we have experienced in the world of lights.

POINTS 10/10/18: * There is peace in silence and happiness in peace, after liberation, there is liberation in life, you just have to remember two words “Alpha”, Al·lhá (God) and “beta”, sovereignty (paradise), the Father also says: – “Manmanabhav”, “madhyajibhav” -. * These words are mentioned in the Gita, what is the meaning? The Father says: -remember Me and you will receive the sovereignty-. Is also mentioned in the Granth: “Sing the name of Alpha and you will receive sovereignty.” You receive the sovereignty of the land of truth. It is easy; you belong to Alpha and you will receive sovereignty. Beta means the butter of sovereignty. They show the butter in the mouth of Krishna, surely…, Who established paradise would have given the sovereignty. Achcha.

Alpha is the beginning, it is the Father; without parents there are no children. To the letter Alpha follows the letter beta, the continuation: when we recognize God we recover our sovereignty; we become aware that we are a soul in this material body. We stop being ignorant of our nature and thus we become our own owners; Alpha gives us this knowledge, and, if we do not forget it, if we do this firm knowledge, and we do not forget Who gave it to us …, then, when leaving the body (liberation), we return with this conscience fixed in the soul to the place where happiness reigns (liberation in life). Krishna carries the butter in his mouth, which is the metaphor of having extracted his sovereignty of knowledge, which Alpha gives us now, in this last stretch of the world cycle: Omega.


El único silencio verídico es lo que hay cuando la luz abandona el cuerpo, aquella es la verdadera paz. La única felicidad verdadera es la que hay en el paraíso, porque es duradera; allí planea la paz que hemos experimentado en el mundo de las luces.

PUNTOS 10/10/18: *Hay paz en el silencio y felicidad en la paz; después de la liberación, hay liberación en la vida. Simplemente hay que recordar dos palabras “Alfa”, Al·lhá (Dios) y “beta”, la soberanía (paraíso). el Padre también dice: – “Manmanabhav”, “madhyajibhav” -.* Estas palabras se mencionan en el Gita; cuál es el significado? el Padre dice: -recordadme a Mí y recibiréis la soberanía-. También se menciona en el Granth: “Cantad el nombre de Alfa y recibiréis la soberanía”. Recibís la soberanía de la tierra de la verdad. Es fácil; perteneced a Alfa y recibiréis la soberanía. Beta significa la mantequilla de la soberanía. Muestran la mantequilla en la boca de Krishna. Seguramente.., Quién estableció el paraíso habría dado la soberanía. Achcha.

Alpha es el principio, es el Padre; sin padres no hay hijos. A Alpha le sigue beta, la continuación: cuando reconocemos a Dios recobramos nuestra soberanía; volvemos a ser conscientes de que somos un alma en este cuerpo material. Dejamos de ser ignorantes de nuestra naturaleza y así volvemos a ser nuestros propios dueños; Alpha nos da este conocimiento, y, si no lo olvidamos, si hacemos este saber firme, y no olvidamos a Quien nos lo ha dado.., después, al dejar el cuerpo (liberación), volvemos con esta conciencia fijada en el alma al lugar donde la felicidad reina (liberación en la vida). Krishna lleva la mantequilla en la boca, que es la metáfora de haber extraído su soberanía del conocimiento que Alpha nos da ahora, en este último tramo del ciclo del mundo: Omega.OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: