luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Loteria de Felicitat//Happiness Lottery//Lotería de Felicidad.

maxresdefault

Ara que s’apropen els dies Nadalencs.., quina millor loteria que la de la felicitat, ens podria tocar?

Ens aquests temps incerts, que un dia passa una cosa i el següent tot ha canviat; en que tenim la percepció que el temps s’hagi accelerat i que la felicitat sembla que s’escoli d’entre els dits com l’aigua.., també podem recuperar la nostra felicitat, talment com si ens hagués tocat la loteria, la loteria de la felicitat de sentir que hi ha quelcom més d’autèntic en nosaltres del que creiem: Només hem d’entrar en aquest espai quasi oblidat del nostre interior i connectar amb nosaltres mateixos i si això es fa ferm i quotidià.., segurament obtindrem tota la butlleta de la felicitat assegurant així de que ens toqui el ple.

(Aquesta part que segueix en cursiva es pot prendre com una mini o maxi meditació segons sigui el temps que li donem als espais del punts suspensius entre frase i frase. Per uns instants tanquem els ulls i respirem profundament)

…..Deixem que la nostra atenció s’aparti de tot l’entorn…., adonem-nos de com s’omplen d’aire fresc els pulmons i en surt pel nas l’aire ja escalfat…., estem així un o dos minuts…., ens anem tranquil·litzant i volem experimentar felicitat…., recordem algun moment especialment bonic que guardem en l’espai dels bons records i el fem emergir…., sentim com del més profund de nosaltres aquest sentiment s’expandeix com si fos una onada suau de benestar que ens va dibuixant un somriure als llavis…., ens mantenim somrient relaxadament quasi imperceptible i gaudim d’aquesta sensació tanta estona com desitgem…..


Now that the Christmas days are approaching, what better lottery than happiness could you touch us?

In these uncertain times, one day something happens and the next everything has changed; in which we have the perception that time has accelerated and that happiness seems to run off between our fingers like water .., we can also recover our happiness, as if it had touched us the lottery of the happiness lottery of feeling that there is something more authentic in us than we think: We just have to enter this almost forgotten space of our interior and connect with ourselves and if this becomes firm and daily …, surely we will get the whole ticket of happiness ensuring so that it touch us all the full.

(This part that follows in italics can be taken as a mini or maxi meditation depending on the time we give to the spaces of suspensive points between phrases and for a moment we close our eyes and breathe deeply)

….. Let our attention be separated from the whole environment …., let’s see how the lungs are filled with fresh air and the heated air comes out through the nose …, we are like this one or two minutes …, we calm down and we want to experience happiness …, remember some especially beautiful moment that we keep in the space of good memories and we make it emerge …, we feel how, from the deepest part of us , this feeling expands as if it were a soft wave of well-being that is drawing a smile on our lips …, we keep smiling, almost imperceptibly smiling and enjoy this sensation as long as we wish …..


Ahora que se acercan los días Navideños .., qué mejor lotería que la de la felicidad, nos podría tocar?

En estos tiempos inciertos, que un día pasa algo y el siguiente todo ha cambiado; en que tenemos la percepción de que el tiempo se haya acelerado y que la felicidad parece que escurra de entre los dedos como el agua .., también podemos recuperar nuestra felicidad, como si nos hubiera tocado la lotería, la lotería de la felicidad de sentir que hay algo más de auténtico en nosotros de lo que creemos: Sólo tenemos que entrar en este espacio casi olvidado de nuestro interior y conectar con nosotros mismos y si esto se hace firme y cotidiano .., seguramente obtendremos todo el boleto de la felicidad asegurando así de que nos toque el pleno.

(Esta parte que sigue en cursiva se puede tomar como una mini o maxi meditación según sea el tiempo que le demos a los espacios de puntos suspensivos entre frase y frase. Por unos instantes cerramos los ojos y respiramos profundamente)

….. Dejemos que nuestra atención se aparte de todo el entorno …., démonos cuenta de cómo se llenan de aire fresco los pulmones y sale por la nariz el aire ya calentado … ., estamos así uno o dos minutos …., nos vamos tranquilizando y queremos experimentar felicidad …., recordemos algún momento especialmente bonito que guardamos en el espacio de los buenos recuerdos y lo hacemos emerger …., sentimos cómo, de lo más profundo de nosotros, este sentimiento se expande como si fuera una suave ola de bienestar que nos va dibujando una sonrisa en los labios …., nos mantenemos sonriendo relajadamente casi imperceptible y disfrutamos de esta sensación tanto tiempo como deseemos …..qui sóc mini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: