luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Felicitat que s’encomana//Happiness that is contagious//Felicidad que se contagia.

 

9298955a4e11e2d51ccc7ce8f94995d9

Dadi Janki diu: Si quan no tinc res a la nevera per poder oferir-ho als convidats, no els puc ni oferir un somriure.., que pobra serà la meva hospitalitat.

BENEDICCIÓ 6/12/18:  * Que esteu en un estat de felicitat i tingueu la fortuna de la felicitat al nodrir-se d’ella constantment, i poder així donar a altres la nutrició de la felicitat.*  Malgrat mengeu un rosegó de pa sec, mengeu la millor nutrició, el rosegó de pa de la felicitat. Per tant, romangueu lunesfestivo-copiaconstantment en aquest estat de felicitat perquè els altres que us vegin també es posin feliços.

D’on pot provenir la felicitat si quan tot al nostre voltant sembla que s’hagi confabulat per fer-nos sentir malament? Que trist i insegur em puc sentir si el meu estat depèn de com vinguin les coses de fora meu, de l’entorn, de la companyia, de si tinc o no tinc. Això és com si anéssim en un carro i deixéssim les regnes al vent!

Prenem les regnes de la nostra vida quan entenem que som els que dirigeixen el carro. Si vull romandre feliç.., quí m’ho pot arrabassar? La felicitat em brota des de dins quan sé que és allà, només em cal deixar que creixi i em surti pels porus; l’adob.., és estimar; estimar i entendre que tot el que succeeix  forma part d’una trama que du a algun lloc i que les coses dolentes no duren una eternitat. La felicitat s’encomana i quan veig que els que estan al meu costat se n’han encomanat.., també aquella felicitat de l’altre torna cap a mi.


Dadi Janki says: If when I do not have anything in the fridge to be able to offer the guests, I can not even offer them a smile.. how poor my hospitality will be.

BLESSING 06/12/18 * May you be in a state of happiness and have the fortune of happiness as you nourish yourself constantly, and thus be able to give others the nutrition of happiness. * In spite of eating a crust of dry bread, you eat the best nutrition, the crust of bread of happiness. Therefore, remain imagesconstantly in this state of happiness that the others who see you also become happy.

Where can happiness come from when everything around us seems to have conspired to make us feel bad? How sad and insecure I can feel me if my state depends on how things come from outside me, the environment, the company, if I have more or I have less. This is as if we were in a carriage and left the reins at the wind!

We take the reins of our life when we understand that we are the ones who direct the chariot. If I want to stay happy .., who can snatch it from me? Happiness springs from within when I know it is there, I just need to let it grow and come out through the pores; the fertilizer… is to love; to love and to understand that everything that happens is part of a plot that leads somewhere and that bad things do not last an eternity. Happiness is contagious and when I see that those who are by my side they also it are contagied.., also that happiness of the other comes back to me.


Dadi Janki dice: Si cuando no tengo nada en la nevera para poder ofrecer a los invitados, no les puedo ni ofrecer una sonrisa .., que pobre será mi hospitalidad.

BENDICIÓN 06/12/18 *Que estéis en un estado de felicidad y tengáis la fortuna de la felicidad al nutrirse de ella constantemente, y poder así dar a otros la nutrición de la felicidad.* A pesar de comer un mendrugo de pan seco, coméis la mejor nutrición, el mendrugo de pan de la felicidad. Por lo tanto, permaneced constantemente en este estado de felicidad que los otros que os vean1521551445510 también se pongan felices.

¿De dónde puede provenir la felicidad si cuando todo a nuestro alrededor parece haberse confabulado para hacernos sentir mal? Que triste e inseguro me puedo sentir si mi estado depende de cómo vengan las cosas de fuera mí, del entorno, de la compañía, de si tengo o no tengo. Esto es como si fuéramos en un carro y dejáramos las riendas al viento!

Tomamos las riendas de nuestra vida cuando entendemos que somos los que dirigen el carro. Si quiero permanecer feliz .., quién me lo puede arrebatar eso? La felicidad me brota desde dentro cuando sé que está ahí, sólo necesito dejar que crezca y me salga por los poros; el abono.., es amar, amar y entender que todo lo que sucede forma parte de una trama que lleva a algún lugar y que las cosas malas no duran una eternidad. La felicidad se contagia y cuando veo que los que están a mi lado se han contagiado.., también aquella felicidad del otro vuelve hacia mí.

qui-soc minimini



 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: