luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Puc escollir//I can choose//Puedo escoger.

resilience

Schopenhauer afirma: La voluntat és irracional: només pot voler o no voler.

Jo no m’ho vull complicar pas tant; està molt bé indagar i discernir sobre la consciència de l’ésser humà, però crec que només aconseguiré embolicar més les coses, o confondre’m entre termes empírics o molt especialitzats, quan el més interessant és saber que jo puc tenir control sobre la meva voluntat. Em quedo amb la frase de dalt de Schopenhauer: només es pot voler o no voler. Puc escollir.

BENEDICCIÓ 1/març/2019: *Que siguis una ànima especial que manté la seva ment i intel·lecte “estàlvia” de qualsevol influència negativa romanent estable a la forma del “punt(·)”.* En el moment present, Maya (hindú: il·lusió) la qual la podem definir com la realitat que cada un s’ha fabricat, està duent a terme la seva tasca especial de crear sentiments i intencions negatives en la nostra ment i intel·lecte. Necessiteu adoptar mesures delila-405x255 seguretat: estabilitzar-se en la forma del punt (·). En lloc d’aplicar un signe d’exclamació o d’interrogació, poseu un punt final (·).

A això em referia en el paràgraf de dalt, és qüestió de voluntat tallar-ho en sec quan ens sentim en una roda de pensaments negatius, destructius si els deixem allà. També cal tenir “l’alarma” posada per detectar el moment en què anem a entrar en aquesta roda. A partir d’aquí .., fer sorgir la voluntat que rau sempre en cada un de nosaltres.


Schopenhauer states: The will is irrational: it can only want or not want.

I am not going to complicate it so much, it is very good to inquire and discern about the conscience of the human being, but I think I will only get me things tangled, or confused me between empirical or very specialized terms, when the most interesting thing is to know that I can have control over my will. I am left with Schopenhauer’s sentence above: it can only want or not want. I can choose.

BLESSING 1/March/2019: *That you are a special soul that keeps your mind and intellect “safe” from any negative influence by remaining stable in the form of “point(·)”.*  At the present moment, Maya (hindu: illusion) which we can define as the reality that each one has manufactured for himself, is carrying out its special task of creating negative feelings and intentions in our mind and intellect. You cita-de-albert-einsteinneed to adopt security measures: stabilize in the shape of the point (·). Instead of applying an exclamation or question mark, put an end point (·).

That’s what I was referring to in the paragraph above, it’s a matter of will to cut drastically when we feel ourselves in a wheel of negative thoughts, destructive if we leave them there. Also there are to have the “alarm” activated to detect the moment we enter that wheel. At this precise moment .., force to arise forth the will that always lies in each one of us.


Schopenhauer afirma: La voluntad es irracional: sólo puede querer o no querer.

Yo no me lo voy a complicar tanto, está muy bien indagar y discernir sobre la conciencia del ser humano, pero creo que solo voy a conseguir enmarañar más las cosas, o confundirme entre términos empíricos o muy especializados, cuando lo más interesante es saber que yo puedo tener control sobre mi voluntad. Me quedo con la frase de arriba de Schopenhauer: solo se puede querer o no querer. Puedo escoger.

BENDICIÓN 1/marzo/2019:  *Que seas una alma especial que mantiene su mente e intelecto a “salvo” de cualquier influencia negativa permaneciendo estable en la forma del “punto(·)”.*  En el momento presente, Maya (hindú: ilusión) la cual la podemos definir como la realidad que cada uno se ha fabricado, está llevando a cabo su tarea especial de crear sentimientos e intenciones negativas en nuestra mente e intelecto. Necesitáis adoptar medidas de la-voluntad-es-el-milagro-de-conseguir-lo-posible_61759seguridad: estabilizarse en la forma del punto(·). En lugar de aplicar un signo de exclamación o de interrogación, poned un punto final (·).

A eso me referia en el párrafo de arriba, és cuestión de voluntad cortar por lo sano cuando nos sentimos en una rueda de pensamientos negativos, destructivos si los dejamos ahí. También hay que tener la “alarma” activada para detectar el momento en que entramos en esa rueda. A partir de ahí.., hacer surgir la voluntad que yace siempre en cada uno de nosotros.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: