luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Memòria residual o la crida//Residual memory or the call//Memoria residual o la llamada.

Memòria residual o la crida

Deus dei deu

Se L’ ha revestit de tants dogmes, de tants cossos, de tants marcs, de tantes lluites… i Ell senzillament és tan subtil… com una alenada d’aire fresc.

PUNTS 3/5/19: * Aquell pel que feu tant en el camí de la devoció, ara diu: Recordeu-Me. *

Està clar que el que s’ha adorat en totes les cultures, civilitzacions, països.., que ha sortit de l’interior de l’ésser humà.., alguna raó hi haurà de tanta coincidència. No és casualitat que hi hagi aquest anhel, aquest desig d’allò més elevat. Se li podrà dir subconscient a aquesta coincidència.., jo prefereixo dir-li ànima; dient-li ànima m’acosto més a la vibració subtil que podrà posar-me en sintonia amb aquest Ésser, aquest Alè d’Aire Fresc que ara està tocant totes les consciències, com una crida a tornar, perquè el temps ja està arribant.

En l’ànima (subconscient) hi ha un record residual d’un temps tan llunyà… que s’ha convertit en llegenda en la nostra ment. Per això hi ha tanta set de pau.., tanta set d’amor.., tanta set de comprensió.., “hum so, so hum”: allò que vam ser, ho tornarem a ser. El podem resumir en un únic nom per a tothom i totes les cultures: Déu, i si això fa mal al cor.., penseu que només són resistències antigues; si baixem la guàrdia.., l’ànima ho agraeix i llavors hi ha la possibilitat de retrobar-se amb Ell. Però ara ens crida a que El despullem de totes les vestidures de que L’hem cobert, i que constantment El recordem com un Punt de Llum infinitesimal, tal com és la nostra essència: l’ànima al nostre cos.

Residual memory or the call

doclib

 

He has been clothed with so many dogmas, with so many bodies, with so many frames, with so many struggles… and He is simply so subtle… like a breath of fresh air.

POINTS 5/3/19: * That One for which you did so much in the way of devotion, now says: Remember Me. *

It is clear that what has been worshiped in all cultures, civilizations, countries.., that has issued from within the human being.., some reason will be of so coincidental. It is not by chance that there is that longing, that desire for the highest. That coincidence can be called subconscious… I prefer to call it a soul; Calling him soul, I get closer to the subtle vibration that can put me in tune with that Being, that Breath of Fresh Air that is now touching all consciences, like a call to return, because time is coming.

In the soul (subsconscious) there is a residual memory of such a distant time… that it has become a legend in our mind. That is why there is so much thirst for peace.., so thirst for love.., so thirst for understanding.., “hum so, so hum”: what we were, we will be again. We can summarize it in a single name for all people and all cultures: God, and if that hurts the heart.., think that they are only old resistances; if we lower our guard.., the soul thanks him and then there is the possibility of meeting again with Him. But now he calls us to strip him of all the garments that we have covered Him with, and to constantly remind Him as a infinitesimal Point of light, as is our essence: the soul in our body.

Memoria residual o la llamada

1.1

 

Se Le ha revestido de tantos dogmas, de tantos cuerpos, de tantos marcos, de tantas luchas… y Él senzillamente és tan sutil… como un soplo de aire fresco.

PUNTOS 3/5/19:  *Aquel por el que hicísteis tanto en el camino de la devoción, ahora dice: RecordadMe.*

Está claro que lo que se ha adorado en todas las culturas, civilizaciones, paises.., que ha salido del interior del ser humano.., alguna razón habrá de tanta coincidencia. No es casualidad que haya ese anhelo, ese deseo de lo más elevado. Se le podrá llamar subconsciente a esa coincidencia.., yo prefiero llamarle alma; llamándole alma me acerco más a la vibración sutil que podrá ponerme en sintonía con ese Ser, ese Soplo de Aire Fresco que ahora está tocando todas las conciencias, como una llamada a regresar. 

En el alma (subsconciente) hay un recuerdo residual de un tiempo tan lejano… que se ha convertido en leyenda en nuestra mente. Por ello hay tanta sed de paz.., tanta sed de amor.., tanta sed de comprensión.., “hum so, so hum” : aquello que fuimos, volveremos a ser. Le podemos resumir en un único nombre para todos y todas las culturas: Dios, y si eso duele al corazón.., pensad que solo son resistencias antiguas; si bajamos la guardia.., el alma lo agradece y entonces hay la posibilidad de reencontrase con Él. Pero ahora nos llama a que Le despojemos de todas las vestiduras de que Le hemos cubierto y que constantemente Le recordemos como un Punto de Luz infinitesimal, tal como es nuestra esencia: el alma en nuestro cuerpo.

qui-soc miniminiDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: