luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Com transformar-se//How to transform itself//Como transformarse.

tumblr_nhuovaTF4k1smjk7ro1_500

Pel que ens queda de vida.., seríem capaços de renunciar a la luxúria,la ira,cobdícia,ego i al aferrament?

No podem renunciar a aquestes coses que ens donen pesar, fins i tot ni per Déu?

Ja sé que molts ni tan sols creuen que Déu existeixi, aleshores directament pregunto a aquell que no creu en Déu, podries renunciar a aquests 5 vicis que t’han donat pesar a poc que hi reflexiones, pels teus fills, pel planeta, per a la convivència, o per tu mateix?

És evident que al nostre món li cal una transformació i ens preguntem què hi podem fer cadascú de nosaltres en la nostra impotència, en la nostra insignificança… En el que no comptem és que cada gra de sorra forma una gran duna que el vent arrossega i ho canvia tot. Doncs la nostra imaginada impotència es dissol quan som capaços d’iniciar aquesta la transformació començant per nosaltres mateixos. Costa.., però és al nostre abast. Si hi ha amor per Déu és més fàcil, perquè quan em connecto en la seva onda, rebo força per tenir voluntat de transformar-me.

Hi ha una frase que s’ha fet famosa al món sencer:

<QUAN TU CANVIES, EL MÓN CANVIA>

How to transform itself

maxresdefault

For what remains of our live… would we be able to renounce lust, anger, greed, ego and attachment?

Can not we give up those things that give us grief, even for God?

I already know that many do not even believe that God exists, so I directly ask that who do not believe in God, could you give up these 5 vices that have caused sorrow you on it , for your children, for the planet, for the coexistence, or for yourself?

It is evident that our world needs a transformation and we wonder what each of us can do in our impotence, in our insignificance … What we do not count is that each grain of sand forms a large dune that the wind drags and changes it all. Well, our imagined impotence dissolves when we are able to start this transformation starting with ourselves. It costs .., but it is within our reach. If there is love for God it is easier, because when I connect with His wave, I receive strength to have the will to transform myself.

There is a phrase that has become famous in the whole world:

<WHEN YOU CHANGE, THE WORLD CHANGES>

Como transformarse

giphy

Por lo que nos queda de vida.., ¿seríamos capaces de renunciar a la lujuria, la ira, codicia, ego y al apego?

¿No podemos renunciar a esas cosas que nos dan pesar, incluso ni por Dios?

Ya sé que muchos ni siquiera creen que Dios exista, entonces directamente pregunto a aquel que no cree en Dios, ¿podrías renunciar a estos 5 vicios que te han dado pesar a poco que reflexiones en ello, por tus hijos, por el planeta, para la convivencia, o por ti mismo?

Es evidente que nuestro mundo necesita una transformación y nos preguntamos qué podemos hacer cada uno de nosotros en nuestra impotencia, en nuestra insignificancia … En lo que no contamos es que cada grano de arena forma una gran duna que el viento arrastra y lo cambia todo. Pues, nuestra imaginada impotencia se disuelve cuando somos capaces de iniciar esta transformación empezando por nosotros mismos. Cuesta.., pero está a nuestro alcance. Si hay amor por Dios es más fácil, porque cuando me conecto con Su onda, recibo fuerza para tener voluntad de transformarme.

Hay una frase que se ha hecho famosa en el mundo entero:

<CUANDO TU CAMBIAS, EL MUNDO CAMBIA>

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: