luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

7 errors comuns en la comprensió del ioga//7 common mistakes in understanding yoga//7 errores comunes en la comprensión del yoga -S. S. Saraswati.

atomo-anomalia-655x368

L’essència de la paraula ioga, si ho hem de resumir en una sola partícula, és UNIÓ. ¿Unió amb què, a què? unió o connexió amb la nostra única realitat que mai canvia quan la despullem del paper, dels rols que hem viscut, que estem vivint, amb els quals ens identifiquem erròniament ja que són constantment canviants. La veritat és sempre una, no moltes i la veritat de cadascú és la seva essència, és a dir, “jo” sense res que el segueixi; com a molt li pot seguir “sóc” Si podem arribar a abstreure’ns fins al punt de treure tots els nostres rols, experiències, vivències, que només estan connectats amb la matèria, la part física, que queda? .., queda aquest nucli indivisible i autèntic (com molt bé expressa SS Saraswati) que sorgeix “quan tenim consciència de nosaltres mateixos a l’edat de tres anys”, més o menys, i que segueix aquí, invariable i real, indivisible fins i tot en els moments finals de la vellesa: el “jo”, l’ànima, la guspira de llum i de consciència de mi mateix. En transcendir al rol, a l’anar més enllà de l’actor que interpreta, ens quedem en consciència pura i en aquest punt trobem la via directa amb el Tot, la UNIÓ perfecta, la connexió amb El Diví. Això, encara que duri uns segons, uns minuts els més afortunats i experimentats, això ja no es va a oblidar, això ens allibera.


The essence of the word yoga, if we have to summarize it in a single particle, is UNION. Union with what, to what? union or connection with our only reality that never changes when we strip it of the role, of the roles we have lived, that we are living, with which we identify erroneously since they are constantly changing. The truth is always one, not many, and the truth of each one is its essence, that is, “I” with nothing that precedes it; at most, can follow it “am”. If we can abstract ourselves to the point of taking out all our roles, experiences, life lessons, which are only connected with matter, the physical part, what remains?, remains this indivisible and authentic core (as SS Saraswati very well expresses) that arises “when we are aware of ourselves at the age of three”, more or less, and that it is still there, invariable and real, indivisible even in the final moments of old age: “I”, the soul, the flash of light and awareness of myself. By transcending the role, by going beyond the actor who plays, we remain in pure consciousness and at that point we find the direct path with the All, the perfect UNION, the connection with the Divine. This, even if it lasts a few seconds, a few minutes the most fortunate and experienced, that is not going to be forgotten, that frees us.


La esencia de la palabra yoga, si lo hemos de resumir en una sola partícula, es UNIÓN. ¿unión con qué, a qué? unión o conexión con nuestra única realidad que nunca cambia cuando la despojamos del rol, de los roles que hemos vivido, que estamos viviendo, con los que nos identificamos erroneamente puesto que son constantemente cambiantes. La verdad es siempre una, no muchas y la verdad de cada uno es su esencia, es decir, “yo” sin nada que le siga; como mucho le puede seguir “soy” Si podemos llegar a abstraernos hasta el punto de sacar todos nuestros roles, experiencias, vivencias, que solo estan conectados con la materia, la parte física, ¿que queda?.., queda ese núcleo indivisible y auténtico (como muy bien expresa S.S. Saraswati) que surge “cuando tenemos conciencia de nosotros mismos a la edad de tres años”, más o menos, y que sigue ahí, invariable y real, indivisible aún en los momentos finales de la vejez: el “yo”, el alma, el destello de luz y de consciencia de mi mismo. Al trascender al rol, al ir más allá del actor que interpreta, nos quedamos en consciencia pura y en ese punto encontramos la via directa con el Todo, la UNIÓN perfecta, la conexión con El Divino. Eso, aunque dure unos segundos, unos minutos los más afortunados y experimentados, eso ya no se va a olvidar, eso nos libera.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: