luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Enyor de bondat//Nostalgia for goodness//Añoranza de bondad.

Enyor de bondat1-FbLDZFeGe8_x7QKApv7TXgDe vegades tinc enyorança de veure bondat en mi i en els altres.

Quan em reviso internament veig que hi han molts sentiments negatius sempre a punt de saltar. El coneixement espiritual m’està ensenyant a ser-ne conscient i a recordar, –en aquests moments crítics en els que fàcilment puc entrar en la negativitat– els punts del coneixement espiritual que m’ajuden a descartar-los i a seguir desprenent vibracions positives. Però és una lluita contínua que pot arribar a desgastar l’energia de qualsevol, llevat que tingui una font de energia alternativa en la que pugui connectar-me i tornar-me a recarregar. Aquesta Font és el Pare de l’ànima i m’Hi connecto en un segon amb la saviesa del Raja Ioga.

A la Índia, d’aquesta lluita en diuen la batalla amb Maia. Maia, la que està instal·lada en la nostra ment, sense excepció. Si no li presentem batalla.., “ella” no ens molesta, però, si li fem oposició, si renunciem a l’acostumada manera de reaccionar a tot, si ens revelem i no ens deixem arrossegar per la nostra negativitat i la dels demés.., aleshores comença la lluita! És una lluita d’estar desperts, amatents, doncs si baixem la guàrdia.., “ella” torna a prendre terreny. Contra més forts ens fem, també es fa forta ella.., perquè ella som nosaltres mateixos en l’antiga forma de ser. Si no vigilem quan s’ha emprès el camí espiritual.., podem tornar a ser com abans i potser pitjor.

La clau és no perdre la connexió amb Ell; la clau, quan venen les “tempestes de Maia” (estats de negativitat), és recordar que tinc la meravella de Déu al meu abast, el Raja Ioga (unió, connexió amb mi mateixa i amb la Divinitat) que Ell m’ha ensenyat.

Nostalgia for goodnessbondad-1014x487Sometimes I have nostalgia to see goodness in myself and others.

When I check me internally I see that there are many negative feelings always about to jump. Spiritual knowledge is teaching me to be aware and remember –in these critical moments where I can easily get into negativity-, the points of spiritual knowledge that help me discard them and continue to give off positive vibrations. But it is a continuous struggle that can wear down anyone’s energy, unless I have an alternative energy source where I can connect and recharge. This Source is the Father of the soul and I connect in a second with the wisdom of Raja Yoga.

In India, this fight is called the battle with Maya. Maya, the one that is installed in our mind, without exception. If we do not present battle.., “she” does not bother us, but if we oppose her, if we renounce the usual way of reacting to everything, if we reveal ourselves and do not let ourselves be dragged by our negativity and the negativity of the others.., then the fight begins! It is a struggle by to be awake, attentive, because if we lower our guard.., “she” takes ground again. Against stronger we become, she also becomes strong, because she is ourselves, in the old way of being. If we do not watch out when the spiritual path has been undertaken, we can turn be as before and perhaps worse.

The key is not to lose connection with Him; The key, when the “Maya storms” (states of negativity) come, is to remember that I have the wonder of God within my reach, the Raja Yoga (union, connection with myself and with the Divinity) that He has taught me.

Añoranza de bondadla-nostalgia-de-la-abuela-8348e4d8-ae8a-4301-ad99-8f826ab09417A veces tengo añoranza de ver bondad en mí y en los demás.

Cuando me reviso internamente veo que hay muchos sentimientos negativos siempre a punto de saltar. El conocimiento espiritual me está enseñando a ser consciente y recordar, –en estos momentos críticos en los que fácilmente puedo entrar en la negatividad– los puntos del conocimiento espiritual que me ayudan a descartarlos y seguir desprendiendo vibraciones positivas. Pero es una lucha continua que puede llegar a desgastar la energía de cualquiera, a menos que tenga una fuente de energía alternativa en la que pueda conectarme y volverme a recargar. Esta Fuente es el Padre del alma y me conecto en un segundo con la sabiduría del Raja Yoga.

En la India, a esta lucha la llaman la batalla con Maya. Maya, la que está instalada en nuestra mente, sin excepción. Si no le presentamos batalla.., “ella” no nos molesta, pero, si le hacemos oposición, si renunciamos a la acostumbrada manera de reaccionar a todo, si nos revelamos y no nos dejamos arrastrar por nuestra negatividad y la de los demás.., entonces ¡empieza la lucha! Es una lucha de estar despiertos, atentos, pues si bajamos la guardia.., “ella” vuelve a tomar terreno. Contra más fuertes nos hacemos, también se hace fuerte ella.., porque ella somos nosotros mismos en la antigua forma de ser. Si no vigilamos cuando se ha emprendido el camino espiritual.., podemos volver a ser como antes y quizás peor.

La clave es no perder la conexión con Él; la clave, cuando vienen las “tormentas de Maya” (estados de negatividad), es recordar que tengo la maravilla de Dios a mi alcance, el Raja Yoga (unión, conexión conmigo misma y con la Divinidad) que Él me ha enseñado . qui-soc miniminiDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: