luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Gran vacuna//Great vaccine//Gran vacuna.

D015A63B-BEE0-42BD-9E04-B71F32F4122DGran vacuna

Davant d’un gran èxit, com podria ser el descobriment d’una vacuna que alliberés de totes les malaties que assetgen a la humanitat, comparat amb l’aparent petit èxit d’assolir balbucejar la primera paraula coherent i amb significat d’un nadó.., en quin graó del pòdium es quedaria el primer..? Pel nadó és un assoliment inextricable, únic i impressionant, i l’al.legría li omple de tanta intensitat els seus ullets sorpresos.., que pels pares.., no crec que hi hagi cap dubte; i per ell.., s’hi coloca d’un saltiró, al graó del campió, perque no hi ha res que ho pugui superar.

Ens hem de felicitar pels nostres petits o no tant petits èxits personals perquè això ens alimenta la nostra minvada autoestima i ens fan més agraïts amb l’univers. Perquè si no ens felicitem nosaltres, qui ho farà en aquest món impressionat i en estat de xoc pels grans descobriments de la ciència? En l’àmbit de l’èsser interior qualsevol petit repte assolit és un èxit a celebrar. Fem-ho! No pensem que per ser nostre no té importància, doncs en tè perque cada un d’ells ès un eslabó que ens acosta a la més gran de les troballes: “quan m’estimo puc estimar

Aquest món nostre està mancat tant d’amor real que.., estic convençuda, que a la humanitat no li mancarien grans vacunes de la ciència tenint la millor vacuna que és l’amor de veritat, el que es dóna amb un sonriure sincer als ulls i als llavis.

Great vaccine

BF1E56E4-5C60-4F70-A85C-748FC5DA191C

Faced at great success, such as can be the discovery of a vaccine wich that free all diseases that beset humanity, compared to the apparent small success of babbling the first coherent and meaningful word of a baby .., on what step on the podium would the first one stay? For the baby it is an inextricable achievement, unique and impressive, and the joy fills his surprised eyes with such intensity.., that for the parents.., I don’t think there is any doubt; and for him .., he leaps up, to the champion’s step, because there is nothing that can overcome that.

We must congratulate ourselves on our small or not so small personal achievements because that feeds our diminished self-esteem and makes us more grateful to the universe. Because if we don’t congratulate ourselves, who will do it in this world impressed and in shock by the great discoveries of science? In the field of the inner being, any small challenge achieved is a success to celebrate. Let’s do it! Let us not think that because it is ours it does not matter, as, it is because each of them is a link that brings us closer to the greatest of the findings: “when I love myself I can love

This world of ours lacks so much real love that …, I am convinced, that humanity would not need great vaccines of science having the best vaccine that is true love, which is given with a sincere smile in the eyes and in the lips.

Gran vacuna

La sonrisa de un bebe

Ante un gran éxito, como podría ser el descubrimiento de una vacuna que liberara de todas las enfermedades que acosan a la humanidad, comparado con el aparente pequeño éxito de lograr balbucear la primera palabra coherente y con significado de un bebé.., en qué escalón del podio se quedaría el primero..? Para el bebé es un logro inextricable, único e impresionante, y la alegría le llena de tanta intensidad sus ojitos sorprendidos.., que para los padres.., no creo que haya ninguna duda; y para él.., se coloca de un brinco, al escalón del campeón, porque no hay nada que pueda superar eso.

Debemos felicitarnos por nuestros pequeños o no tan pequeños logros personales porque eso nos alimenta nuestra menguada autoestima y nos hacen más agradecidos con el universo. Porque si no nos felicitamos nosotros, ¿quien lo hará en este mundo impresionado y en estado de shock por los grandes descubrimientos de la ciencia? En el ámbito del ser interior cualquier pequeño reto alcanzado es un éxito a celebrar. ¡Hagámoslo! No pensemos que por ser nuestro no tiene importancia, pues la tiene porque cada uno de ellos eres un eslabón que nos acerca al más grande de los hallazgos: “cuando me quiero puedo amar”

Este mundo nuestro carece tanto de amor real que.., estoy convencida, que la humanidad no necesitaría de grandes vacunas de la ciencia teniendo la mejor vacuna que es el amor de verdad, el que se da con una sonrisa sincera en los ojos y en los labios.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: