luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

TEMPS D’AGRAIR//TIME TO THANK//TIEMPO DE AGRADECER.

TEMPS D’AGRAIRaneguet

Aquesta matinada, en amrit vela, he sentit la necessitat de fer un repàs de l’avenç que hi pugui haver hagut en la meva vida, d’uns anys ençà, des que vaig iniciar els estudis del Raja Ioga.

És tan subtil de vegades el progrés interior que cal una mirada més profunda per veure els canvis; i sí, navegant en el record de com era jo fa onze anys.., m’adono dels petits i grans canvis, que per suaus uns i potser més dràstics altres més evidents, els petits potser han quedat una mica ignorats i han anat treballant al seu ritme i posant els fonaments d’una vida molt més estable.

No puc per més que donar gràcies al dia que una persona va ser instrument perquè jo pugés iniciar aquest camí sembrat de flors i també d’algunes argelagues plenes de pues punxants, fruit de la meva antiga manera d’agafar-me les coses de la vida, quan creia que tot i tothom era culpable de les meves emocions, tristeses i entrebancs.

Dóno gràcies a aquestes ensenyances tan meravelloses recolzades per una Intel·ligència Divina, que m’està fent obrir el meu ull interior de la percepció de quí sóc realment, de fer-me agafar altre cop les regnes de la meva vida, de fer-me conscient de la veritat que hi ha en tot i en tothom i en mi mateixa; dóno gràcies a aquesta Gran Intel·ligència que ha aturat el tren descarrilat i l’ha col·locat en les noves vies de la perfecció.., que no assoliré pas en aquesta vida, però que m’hi acostarà perquè sigui possible en un món que ja no serà dual (el bé i el mal).., i que ja es va perfilant en el meu caràcter d’ara en contrast a l’anterior. Hi ha un abans i un després del Raja Ioga.

TIME TO THANKfloretesThis morning,in Amrit Vela, I have felt the need to review the progress that may have occurred in my life, for a few years, since I started studying Raja Yoga.

Sometimes the inner progress is so subtle that a deeper look is necessary to see the changes; and yes, navigating the memory of how I was eleven years ago.., I realize the small and big changes, that by soft ones and perhaps more drastic others more evident, the little ones may have been a little ignored and gone working at your own pace and laying the foundations of a much more stable life.

I can only thank the day that a person was an instrument for me to start this path sown with flowers and also ofsome brambles full of sharp spikes, the result of my old way of taking things from life, when I thought that all thing and everyone was guilty of my emotions, sorrows and obstacles.

I thank these wonderful teachings supported by a Divine Intelligence, which is making me open my inner eye of the perception of who I really am, of making me take the reins of my life again, of becoming aware of the truth in everything and in all and in myself; I give thanks to this Great Intelligence that has stopped the derailed train and has placed it in the new rails of perfection.., that I will not reach at all in this life, but that will bring me closer to it so that it is possible in a world that already it will not be dual (good and evil).., and that is already emerging in my character now in contrast to the previous one. There is a before and after of Raja Yoga.

TIEMPO DE AGRADECERDibujoEsta madrugada, en amrit vela, he sentido la necesidad de hacer un repaso del avance que pueda haber habido en mi vida, desde hace unos años, desde que inicié los estudios del Raja Yoga.

Es tan sutil a veces el progreso interior que es menester una mirada más profunda para ver los cambios; y sí, navegando en el recuerdo de cómo era yo hace once años.., me doy cuenta de los pequeños y grandes cambios, que por suaves unos y quizás más drásticos otros más evidentes, los pequeños quizás hayan quedado un poco ignorados y han ido trabajando a su ritmo y poniendo los cimientos de una vida mucho más estable.

No puedo por más que dar gracias al día que una persona fue instrumento para que yo pudiera iniciar este camino sembrado de flores y también de algunas zarzas llenas de púas punzantes, fruto de mi antigua manera de tomarme las cosas de la vida, cuando creía que todo y todo el mundo era culpable de mis emociones, tristezas y obstáculos.

Doy gracias a estas enseñanzas tan maravillosas apoyadas por una Inteligencia Divina, que me está haciendo abrir mi ojo interior de la percepción de quién soy realmente, de hacerme coger de nuevo las riendas de mi vida, de hacerme consciente de la verdad que hay en todo y en todos y en mí misma; doy gracias a esta Gran Inteligencia que ha parado el tren descarrilado y lo ha colocado en las nuevas vías de la perfección.., que no alcanzaré en absoluto en esta vida, pero que me acercará a ello para que sea posible en un mundo que ya no será dual (el bien y el mal).., y que ya se va perfilando en mi carácter de ahora en contraste al anterior. Hay un antes y un después del Raja Yoga.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: