luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Paradoxes de la vida//Paradoxes of life//Paradojas de la vida.

Reflexió de la Setmana  8 de març  de 2020  

unnamedParadoxes de la vida

La vida està plena de paradoxes. Per exemple, si vull comoditat, he de deixar anar totes les comoditats, ja que l’afecció és una cosa que, encara que no ho sembli, em fa sentir incomoditat. I no m’adonaré d’això fins que aprengui que el veritable benestar, el de el cor, no prové dels objectes, de la gent o d’alguna cosa externa; és un estat d’ànim que es crea a l’interior i no fora.
L’altra paradoxa és que, per rebre, he de donar. Per cert, aquesta idea no és nova, però hi ha molt poques persones que la practiquen, realment. Si vull rebre amor i respecte, he de donar amor sense esperar res a canvi. En altres paraules, no he de voler! Si segueixo donant amor i respecte aviat m’adonaré de que rebo l’amor i respecte que lliuro, simplement perquè ho sento primer mentre ho estic donant; això m’allibera de la sensació de necessitar i voler alguna cosa.
Això també obre les comportes a la que podria ser la més gran de les paradoxes, és a dir, que “ja sóc” i “sempre he estat” perfecta bellesa, felicitat i goig, només que no m’he adonat d’això. Ha estat un llarg viatge, durant el qual he recollit molts records, impressions, falses creences i males percepcions; com les capes d’una ceba que cobreixen el nucli pur, poderós i tranquil de el propi ésser, el “perfecte jo”, tal com va ser creat. De fet, no he de desenvolupar-me per ser “jo”, només he de prendre consciència de tot el que és fals (falses creences, falsa comprensió i falses identitats) per després abandonar-lo.

Extracte de el llibre:
7 estratègies per a alliberar-se de l’estrès,
EL FACTOR Vés per on!
Ed. Kier
Mike George

Week Reflection    march   8,   2020  

unnamedParadoxes of life

Life is full of paradoxes. For example, if I want comfort, I have to let go of all the comforts, because attachment is something that, although it doesn’t seem like it, makes me feel uncomfortable. And I will not realize this until I learn that true well-being, that of the heart, does not come from objects, from people or from something external; It is a state of mind that is created inside and not outside.
The other paradox is that, to receive, I have to give. By the way, this idea is not new, but there are very few people who practice it, really. If I want to receive love and respect, I have to give love without expecting anything in return. In other words, I don’t have to want it! If I continue to give love and respect I will soon realize that I receive the love and respect I give, simply because I feel it first while I am giving it; this frees me from the feeling of needing and wanting something.
This also opens the floodgates to what could be the greatest of the paradoxes, that is, that “I am already” and “I have always been” perfect beauty, happiness and joy, only that I have not realized it. It has been a long journey, during which I have collected many memories, impressions, false beliefs and bad perceptions; like the layers of an onion that cover the pure, powerful and calm core of one’s being, the “perfect me,” just as it was created. In fact, I don’t have to develop to be “I”, I just have to become aware of everything that is false (false beliefs, false understanding and false identities) and then abandon it.

Excerpt from the book:
7 strategies to get rid of stress,
THE FACTOR AJÀ!
Ed. Kier
Mike George

Reflexión de la Semana  8 de marzo 2020    

qui-soc miniminiOne comment on “Paradoxes de la vida//Paradoxes of life//Paradojas de la vida.

 1. online training
  Març 10, 2020

  Does yоur site have a contact page? I’m having problems locating
  it but, I’d ljke to send you аn e-mail. Ι’ve got some suggеstіons for your bloɡ you might be interested in hearing.
  Eіther way, great ѡebsite and I look foward to
  ѕeeing it imptove over time.

  M'agrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: