luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pau per a enfrontar les crisis//Peace to face crises//Paz para enfrentar las crisis.

Reflexió de la Setmana  25 d’abril  de  2020 

unnamedPau per a enfrontar les crisis

No hi ha cap situació de la qual no puguem extreure’n algun benefici. Per molt difícil que sigui, sempre podem veure-la amb una actitud positiva.
Estem vivint moments de grans transicions. Les incerteses i les frustracions que envolten la vida confon, de tal manera, que semblen no deixar espai perquè les persones respirin i molt menys perquè es recuperin de manera que puguin afrontar-les.
Les quatre relacions essencials -amb l’ésser interior, amb els altres, amb la natura i amb Déu- presenten greus indicis de deteriorament. Al contrari del que dicta el sentit comú, l’ésser humà no ha après a utilitzar la seva pròpia força interior per lliurar-se del seu dolor existencial. Però, tot i que la situació mundial no és molt prometedora, no hem de deixar de banda les nostres aspiracions i ideals més elevats gairebé sense lluitar.
Amb una mica més de fe en el nostre potencial interior, podem enfrontar a tots els obstacles i superar-los, a més de viure aquest moment, no com el final de tot, sinó, com un nou començament, una celebració d’un canvi durador. En la terminologia de la visió positiva de l’ésser, la transformació significa la derrota de tot el que és vell i inútil, així com la creació i la consolidació d’una nova perspectiva.
Si la ment està bé amb si mateixa i amb les persones del seu entorn, és més fàcil enfrontar-se a les proves de la vida quotidiana. Per molt difícil que sigui una situació, algú que tingui més claredat i calma, qui mantingui una visió positiva de tot el context, serà capaç de mantenir-se prou en pau com per ajudar els altres.

Extracte de el llibre:
La pau comença amb tu,
Exercicis de pau per enfrontar les crisis,
Ed. Brahma Kumaris
Ken O’Donnell

Week Reflexión     april   25,   2020 

unnamedPeace to face crises

There is no situation from which we cannot extract any benefit. For difficult as it is, we can always see it with a positive attitude.
We are living moments of great transitions. The uncertainties and frustrations that surround life confuse, in such a way, that they seem to leave no space for people to breathe, much less for them to recover so that they can face them.
The four essential relationships – with the inner being, with others, with nature and with God – present serious signs of deterioration. Contrary to what common sense dictates, human beings have not learned to use their own inner strength to get rid of their existential pain. But, although the world situation is not very promising, we must not put aside our highest aspirations and ideals without hardly struggling.
With a little more faith in our inner potential, we can face all obstacles and overcome them, as well as living this moment, not as the end of everything, but as a new beginning, a celebration of lasting change. In the terminology of the positive vision of being, transformation means the defeat of everything old and useless, as well as the creation and consolidation of a new perspective.
If the mind is well with itself and with the people around it, it is easier to face the tests of everyday life. As difficult as a situation may be, someone who is clearer and calmer, who maintains a positive view of the whole context, will be able to stay at peace enough to help others.

Excerpt from the book:
Peace begins with you,
Peace exercises to face crises,
Ed. Brahma Kumaris
Ken O’Donnell

Reflexión de la Semana  25 de abril 2020    

qui-soc miniminiDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: