luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Gemmes humanes/Human gems/Gemas humanas

💎Gemmes humanesa4606d8e5325087eb7a1c7814d250b49
No hi entenc en gemmes ni en com es poleixen, però una vegada vaig sentir a dir que per polir gemmes en el primer estadi, es reuneixen totes en una polidora perquè freguin entre elles i es vagin trencant els cantells vius. Suposo que totes elles deuen haver estat escollides per la seva semblant densitat. Però, què passa quan una pedra té una densitat més baixa que les altres? Una de dues: es trenca en mil bocins o surt expedida per la força centrífuga.
Si tot això s’extrapola al món humà, hi veig similituds. En les relacions es formen grups que van “rodant” junts i sempre hi ha algú altre que no s’hi arriba a integrar; són “gemmes” solitàries d’una altra densitat que en fugen per mor de no trencar-se o que són expulsades per la dinàmica del grup.
També hi pot haver la possibilitat de que aquesta “gemma solitària” estigui en un altre nivell de polit i que, per ser ja molt més fina “rodi” a una altra velocitat, i que, s’hagi d’integrar en un altre grup de semblant nivell de polit.
Quí s’hi hagi trobat.., sabrà del què parlo.

💎Human gemsmaxresdefault
I do not understand of gems or how they are polished, but I once heard people say that to polish gems in the first stage, they are all gathered in a polishing machine so that they rub against each other and break the sharp edges. I guess they all must have been chosen for their similar density. But what happens when one stone has a lower density than the others? One of two: it breaks into a thousand pieces or is sent out by centrifugal force.
If all of this is extrapolated to the human world, I see similarities. In relationships, groups are formed that “roll” together and there is always someone who does not get to integrate; they are solitary “gems” of another density that flee because of not breaking or that are expelled by the dynamics of the group.
There may also be the possibility that this “solitary gem” is at another level of polishing and that, as it is already much finer, it “rolls” at another speed, and that it must be integrated into another group with a similar level of polish.
Whoever has found himself in such a situation.., will know what I mean.

💎Gemas humanasimages
No entiendo en gemas ni en cómo se pulen, pero una vez oí decir que para pulir gemas en el primer estadio, se reúnen todas en una pulidora para que rocen entre ellas y se vayan rompiendo los cantos vivos. Supongo que todas ellas deben haber sido escogidas por su parecida densidad. Pero, ¿qué ocurre cuando una piedra tiene una densidad más baja que las otras? Una de dos: se rompe en mil pedazos o sale expedida por la fuerza centrífuga.
Si todo esto se extrapola al mundo humano, veo similitudes. En las relaciones se forman grupos que van “rodando” juntos y siempre hay alguien que no se llega a integrar; son “gemas” solitarias de otra densidad que huyen a causa de no romperse o que son expulsadas por la dinámica del grupo.
También puede haber la posibilidad de que esta “gema solitaria” esté en otro nivel de pulido y que, por ser ya mucho más fina “ruede” a otra velocidad, y que, deba integrarse en otro grupo de semejante nivel de pulido.
Quien se haya encontrado en tal situación.., sabrá de lo que hablo.

bouquet-10 

2 comments on “Gemmes humanes/Human gems/Gemas humanas

  1. Joan Carles Lara
    Agost 14, 2020

    Molt bona comparació Júlia! Om Shanti!

    Liked by 1 person

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: