luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Malgrat els reptes i proves/Despite the challenges and trials/A pesar de los retos y pruebas

Reflexió de la Setmana  12 de setembre de 2020    Malgrat els reptes i proves

La salut i el benestar, encara que evidentment estan connectats, són dues coses diferents.
La bona salut fa referència a la forma que ocupem, al nostre cos, però el benestar fa referència a… a l’ésser! Podem tenir un cos sa, però no estar ben en l’ésser. No obstant això, amb el temps, el malestar de l’ésser probablement es traduirà en una salut que anirà deteriorant la forma que ocupem.
Ara sabem que si tenim cura del nostre benestar serà més probable que això tingui un efecte positiu en la salut del nostre cos, i fins i tot pot estimular la curació de moltes de les nostres malalties.
El nostre benestar és primordial, però sabem tan poc sobre el que significa “estar bé” i com “mantenir-se bé” en l’ésser, que donem prioritat a la nostra salut física i gairebé ignorem el benestar de l’ésser.
Hi ha moltes formes de valorar i avaluar el benestar de l’ésser. El benestar de l’ésser es defineix per la qualitat dels nostres pensaments i actituds, els nivells de la nostra felicitat i satisfacció, la solidesa de la nostra capacitat de connectar amorosa i compassivament amb els altres, l’estabilitat dels nostres sentiments i fins a quin punt sentim que controlem les nostres decisions.
En aquest sentit, nosaltres som el nostre propi laboratori. Ser capaços de veure i determinar les causes de qualsevol pèrdua de benestar i saber com fer que el nostre ésser recuperi el benestar són les principals capacitats de qui sap estar bé quan vol, mantenir-se ben sigui on sigui i seguir bé tot i els reptes i proves que la vida ens planteja diàriament.

Extracte de el llibre:
El sistema immunitari de l’ànima,
Com alliberar el teu ésser de tot tipus de malalties,
Ed. Gavisus
Mike George

Week Reflection  september   12,     2020    Despite the challenges and trials

Health and wellness, while obviously connected, are two different things.
Good health refers to the form we occupy, our body, but well-being refers to … the being! We can have a healthy body, but not be well in being. However, over time, the discomfort of the being will probably translate into a health that will deteriorate the form we occupy.
We now know that if we take care of our well-being, it will be more likely that this will have a positive effect on the health of our body, and can even stimulate the healing of many of our ailments.
Our well-being is paramount, but we know so little about what it means to “be well” and how to “stay well” in the being, that we prioritize our physical health and almost ignore the well-being of the being.
There are many ways to value and evaluate the well-being of the self. Well-being is defined by the quality of our thoughts and attitudes, the levels of our happiness and satisfaction, the fastness of our ability to lovingly and compassionately connect with others, the stability of our feelings, and the extent to which we feel we control our decisions.
In this sense, we are our own laboratory. Being able to see and determine the causes of any loss of well-being and knowing how to make our being regain well-being are the main capabilities of those who know how to be well when they want, keep well wherever they are and continue well despite challenges and trials that life poses to us daily.

Excerpt from the book:
The immune system of the soul,
How to free your being from all kinds of diseases,
Ed. Gavisus
Mike george

Reflexión de la Semana  12 de septiembre 2020    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: