luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Missatge trencador/Breakering message/Mensaje rompedor

Missatge trencador

El Missatger ens porta un missatge:
PUNT 19/9/20: *Considereu-vos ser una ànima i recordeu al Pare de les ànimes. Mitjançant aquest foc del ioga, s’absoldran els vostres pecats.*
Què trenca aquest missatge? No trencarà res si no estem marcats pel desig de voler canviar, tot seguirà igual i fins i tot una espurna d’ironia bombollejarà dins nostre al llegir “pecats”. Pecats?, si jo no he matat a ningú! Si no hi ha voluntat o consciència de replantejar-se res.., tot missatge que vingui de l’exterior serà endebades.
Aleshores.., perquè ve el Missatger a parlar endebades? Recordeu un passatge de la Bíblia on Déu deia que si hi havien deu persones justes respectaria aquella ciutat, i al final només en van trobar una: Lot?, doncs el missatge va adreçat a qualsevol persona que pugui aprofitar l’empenta que du el text contingut en ell, perquè, encara que ho llegeixin mils i només en surti un que se senti motivat.., ja val la pena. Només li diré a aquest: ha costat molt trobar-te, però al final t’ha arribat.

Breakering message

Writing with quill pen last will and testament or concept for law, legal issues or author

The Messenger brings us a message:
POINT 9/19/20: *Consider yourselves a soul and remember the Father of souls. Through this fire of yoga, your sins will be absolved*.
What breaks this message? It will not break anything if we are not marked by the desire to want to change, everything will remain the same and even a spark of irony will bubble within us when we read “sins”. Sins?, I have not killed anyone! If there is no will or awareness to rethink anything.., any message that comes from outside will be in vain.
So.., why does the Messenger come to speak in vain?Do you remember a passage in the Bible where God said that if there were ten righteous people in that city, He would respect it, and in the end they only found one: Lot? Well, the message is aimed at anyone who can take advantage of the push of the text contained in it, because even if thousands read it and only one who feels motivated comes out.., it’s worth coming and giving the message. I will only say to this one: it took a lot to find you, but in the end it has come to you.

Mensaje rompedor

El Mensajero nos trae un mensaje:
PUNTO 19/9/20: *Consideraos ser un alma y recordad al Padre de las almas. Mediante este fuego del yoga, se absolveran vuestros pecados.*
¿Qué rompe este mensaje? No romperá nada si no estamos marcados por el deseo de querer cambiar, todo seguirá igual e incluso una chispa de ironía burbujearà dentro nuestro al leer “pecados”. ¿Pecados?, ¡si yo no he matado a nadie! Si no hay voluntad o conciencia de replantearse nada.., todo mensaje que venga del exterior será en vano.
Entonces.., ¿porque viene el Mensajero a hablar en vano? ¿Recordáis un pasaje de la Biblia donde Dios decía que si habían diez personas justas respetaría aquella ciudad, y al final sólo encontraron una: Lot?, pues el mensaje va dirigido a cualquier persona que pueda aprovechar el empuje que lleva el texto contenido en él, porque, aunque lo lean miles y sólo salga uno que se sienta motivado.., ya vale la pena venir y dar el mensaje. Sólo le diré a éste:
ha costado mucho encontrarte, pero al final te ha llegado.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: