luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Un servidor del món/A servant of the world/Un servidor del mundo

Reflexió de la Setmana  5 de decembre de  2020   

Un servidor del món

El creixement espiritual en el camí de la realització inclou el servei humà com un component essencial de l’expressió i el desenvolupament. Podem servir a través del que fem pels altres i pel que som. Durant la meva vida, com a metge de cures pal·liatives, he arribat a adonar-me que el que fem és una forma limitada de servei. El que realment pot tenir un llarg abast és el servei de qui som.
Si tenim consciència de l’ésser mentre servim als altres, llavors la qualitat de la nostra atenció o cura augmenta en gran manera. Si a través de la rememoració ens sustentem quan no estem involucrats amb els altres, llavors, nosaltres irradiem pau per aquesta expressió de fe. Si estem contents mentre realitzem les tasques mundanes, influirem en aquells que són testimonis de la nostra felicitat. Aquests són aspectes d’un servei natural i sense esforços, que prové de la nostra actitud i la nostra postura.
És possible convertir-se en un servidor permanent del món, quan aconseguim adquirir la necessària experiència en la meditació. Amb la capacitat per retraure’ns a voluntat, podem adoptar la forma de la llavor, que és “incorpòria”, d’una manera natural i fàcil, sense que sembli que estem meditant. Les nostres virtuts i facultats originals surten a la superfície, i els pensaments transmeten a el món, puresa i bona voluntat. La sanació és la pròpia naturalesa del qui té l’assoliment espiritual de ser un servidor de el món.

Extracte de el llibre:
Missió d’amor,
Viatge espiritual d’un metge,
Ed. Kier
Roger Cole

Week Reflection december,  2020   

A servant of the world

Spiritual growth on the path of realization includes human service as an essential component of expression and development. We can serve through what we do for others and who we are. During my life, as a hospice physician, I have come to realize that what we do is a limited form of service. What can really go a long way is the service of who we are.
If we are aware of being while serving others, then the quality of our attention or care is greatly increased. If through remembrance we sustain ourselves when we are not involved with others, then we radiate peace through this expression of faith. If we are content while doing worldly tasks, we will influence those who witness our happiness. These are aspects of effortless, natural service that comes from our attitude and posture.
It is possible to become a permanent servant of the world, when we manage to acquire the necessary experience in meditation. With the ability to withdraw at will, we can adopt the form of the seed, which is “incorporeal”, in a natural and easy way, without appearing to be meditating. Our original virtues and powers come to the surface, and thoughts convey purity and goodwill to the world. Healing is the very nature of one who has the spiritual attainment of being a servant of the world.

Excerpt from the book:
Mission of love,
Spiritual journey of a doctor,
Ed. Kier
Roger cole

Reflexión de la Semana  5 de diciembre 2020    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819 Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona


Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: