luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

La implacable Maia/The relentless Maya/La implacable Maya

La implacable Maia

Maia son les experiències, naturalesa, i comportaments que s’han fixat al nostre caràcter durant tots els naixements que hem tingut. És a dir, els patrons.

PUNTS 28/1/21: * Maia és molt dura en aquest moment. *

Encara que pensem que no ho podem dominar, que no podem canviar, que sempre reaccionem de la mateixa manera, que la violència condueix a la violència, que ens adonem d’allò que hem fet després d’haver-ho fet, que hi ha penediment.., tot depèn de la voluntat de voler canviar. Encara que creiem que no tenim prou força per dur-ho a terme, podem obtenir la suficient energia, connectant-nos a la Font Eterna de Llum, Déu, el Pare de l’ànima que està feta de llum com Ell. Contra més ens connectem a Ell, més s’anirà ablanint la resistència de Maia i més possible serà el canvi. No cal fustigar-se pels pensaments i actes que fem, tan sols cal adonar-se’n i explicar-ho en una profunda meditació al Pare. Així, el Seu poder ens anirà omplint i dia a dia tindrem més força de voluntat per canviar.

The relentless Maya

Maya are the experiences, nature, and behaviors that have been fixed in our character during all the births we have had. That is, the patterns.

POINTS 1/28/21: * Maya is very tough right now. *

Although we think that we cannot dominate it, that we cannot change, that we always react in the same way, that violence leads to violence, that we realize what we have done after having done it, that there is regret.., it all depends of the will to want to change. Although we believe that we do not have enough strength to carry it out, we can obtain enough energy, connecting to the Eternal Source of Light, God, the Father of the soul that is made of light like Him. The more we connect to Him, the more itself will go softening Maya’s resistance and the more possible change will be. It’s not necessary to whip us for the thoughts and actions that we do, you just have to realize it and explain it, in deep meditation, to the Father. Thus, His power will fill us and day by day we will have more willpower to change.

La implacable Maya

Maya son las experiencias, naturaleza, y comportamientos que se han fijado en nuestro carácter durante todos los nacimientos que hemos tenido. Es decir, los patrones.

Indian landmark Gadi Sagar – artificial lake view through arch. Jaisalmer, Rajasthan, India

PUNTOS 28/1/21: * Maya es muy dura en este momento. *

Aunque pensamos que no podemos dominar, que no podemos cambiar, que siempre reaccionamos de la misma manera, que la violencia conduce a la violencia, que nos damos cuenta de lo que hemos hecho después de haberlo hecho, que hay arrepentimiento.., todo depende de la voluntad de querer cambiar. Aunque creemos que no tenemos suficiente fuerza para llevarlo a cabo, podemos obtener la suficiente energía, conectándonos a la Fuente Eterna de Luz, Dios, el Padre del alma que está hecha de luz como Él. Contra más nos conectamos a Él, más se irá ablandando la resistencia de Maya y más posible será el cambio. No es necesario fustigarse por los pensamientos y actos que hacemos, tan sólo hay que darse cuenta y explicarlo, en una profunda meditación, al Padre. Así, Su poder nos irá llenando y día a día tendremos más fuerza de voluntad para cambiar.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: