luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

L’enigma/The enigma/El enigma

L’enigma

Apel·lant a la part racional del pensament humà, podria fer una analogia entre la llei de l’entropia i l’existència de Déu. Dita llei planteja que tot ordre tendeix al caos tret que hi hagi una intervenció exterior que torni a restablir aquell ordre inicial.
Tenint això en compte, aleshores seria més fàcil comprendre la naturalesa de Déu i la seva tasca aquí. Ell seria aquella intervenció exterior que torna a posar ordre en el desori de la humanitat en el moment crític.
Però, això, al ser un plantejament lògic (-Déu no és matèria física sotmesa a les lleis físiques i per tant no està sotmès a la llei de l’entropia, i, els éssers humans al ser matèria degut al cos i ser llum degut a l’ànima sí que hi estem sotmesos per la part física que som-), de moment podríem entendre racionalment que aquesta energia exterior que restableix l’ordre perdut és Déu; si més no, tot plegat complauria per un temps limitat la part racional d’entendre la necessitat de l’existència de Déu, però no satisfaria la part dels sentiments, i la comprensió d’aquest Ésser es mantindria només un temps curt a la nostra ment; el temps que durés aquesta novetat i després s’oblidaria.
Si no entra al cor el sentiment de l’existència de Déu, si no es converteix en una profunda experiència més enllà de tot raonament, costarà una mica més però no serà impossible descobrir a Déu, si realment es desitja amb intensitat.

The enigma

By appealing to the rational part of human thought, you could make an analogy between the law of entropy and the existence of God. This law states that all order tends to chaos unless there is an outside intervention that re-establishes that initial order.
With this in mind, then it would be easier to understand the nature of God and his work here. He would be that external intervention that returns to order in the disorder of humanity at the critical moment.
But, this, being a logical approach (-God is not physical matter subject to physical laws and therefore is not subject to the law of entropy, and human beings being matter due to the body and being light due to the soul yes we are subjected by the physical part that we are-), for the moment we could rationally understand that this external energy that restores the lost order is God; at least, all this would please for a limited time the rational part of understanding the need for the existence of God, but it would not satisfy the part of the feelings, and the understanding of that Being would remain only a short time in our mind; the long that this novelty last and then it would be forgotten.
If the feeling of the existence of God does not enter the heart, if it does not become a profound experience beyond all reason, it will cost a little more but it will not be impossible to discover God, if it is really wished with intensity.

El enigma

Apelando a la parte racional del pensamiento humano, podría hacer una analogía entre la ley de la entropía y la existencia de Dios. Dicha ley plantea que todo orden tiende al caos a menos que haya una intervención exterior que vuelva a restablecer ese orden inicial.
Teniendo esto en cuenta, entonces sería más fácil comprender la naturaleza de Dios y su labor aquí. Él sería aquella intervención exterior que vuelve a poner orden en el desorden de la humanidad en el momento crítico.
Pero, esto, al ser un planteamiento lógico (-Dios no es materia física sometida a las leyes físicas y por tanto no está sometido a la ley de la entropía, y, los seres humanos al ser materia debido al cuerpo y ser luz debido al alma sí estamos sometidos por la parte física que somos-), de momento podríamos entender racionalmente que esta energía exterior que restablece el orden perdido es Dios; cuando menos, todo ello complacería por un tiempo limitado la parte racional de entender la necesidad de la existencia de Dios, pero no satisfaría la parte de los sentimientos, y la comprensión de ese Ser se mantendría sólo un tiempo corto en nuestra mente; el tiempo que durara esta novedad y después se olvidaría.
Si no entra en el corazón el sentimiento de la existencia de Dios, si no se convierte en una profunda experiencia más allá de todo razonamiento, costará un poco más pero no será imposible descubrir a Dios, si realmente se desea con intensidad.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: