luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

“Gran”(mahan)“hoste”(mehman)/”Great”(mahan)”guest”(mehman)/”Grande”(Mahan) y “huésped”(mehman)

“Gran”(mahan)“hoste”(mehman)

Qui som i què som? Com puc ser només un observador sense involucrar-me en la “història” que succeeix al meu voltant?

Christmas Window Seat Studio Window City Santa in Moon | Etsy

BENEDICCIÓ 26/4/21: * Que romangueu més enllà com un observador desaferrat lliure de tota atracció tenint la consciència de les dues paraules: “gran”(mahan) i “hoste”(mehman).*

  1. Jo, l’ànima, sóc una gran ànima.
  2. Jo, l’ànima, sóc un hoste en aquest món vell i en aquest 1cos vell.

* Comprenent la grandesa del vostre ésser, les accions corrents que feu i els pensaments corrents que tingueu sota influència dels vostres sànskars(impactes/impressions), es transformaran. *

S’experimenta que la “vida” ens canvia; ja no pensem com pensàvem quan érem petits, quan érem adolescents.., és inevitable. Mica en mica perdem perspectiva de l’horitzó que havíem dibuixat en el llenç del nostre futur, i, arriba un dia que potser ens adonem que no ens plau el tarannà que portem. Si això succeeix és molt bo, perquè d’aquí ens plantejarem un canvi de direcció. Aleshores, com un observador contemplarem tot el “nostre voltant” i ens adonarem per primer cop dels detalls de les situacions diverses que no hem escollit, que han vingut per si soles mentre vivíem; això se’n diu “realització”, és com un despertar i veure’s a si mateix com si contempléssim la “vida” des de la butaca de la platea. Aquest efecte es pot obtenir sense la repercussió aleatòria de les circumstàncies, des de la nostra pròpia voluntat, amb el plantejament profund de les preguntes “qui sóc, què sóc”. Mai hauríem de témer els canvis, perquè els canvis porten novetat, i.., també reptes que ens fan “avançar”.

1Ara, encara que un sigui molt jove, nen, o ancià, el cos de tothom és vell, doncs està fet dels 5 elements envellits del que ara tot està fet. Si la matèria és vella, tot el que es construeix amb ella estarà deteriorat. Poques persones tenen una salut envejable en aquest temps.

“Great”(mahan)”guest”(mehman)

Who are we and what are we? How can I just be an observer without getting involved in the “story” going on around me?

La neurociencia de percibir tu pasado como un observador | Psychology Today  en español - España

BLESSING 4/26/21: * May you remain beyond, a detached observer and become free from all attractions by having the awareness of the two words “great”(mahan) and “guest”(mehman). *

  1. I, the soul, am a great soul.
  2. I, the soul, am a guest in this old world and in this 1old body.

* By understanding yourself to be great, the ordinary actions you perform and the ordinary thoughts you have under the influence of your sanskars(impacts/impressions), will be transformed. *

It is experienced that “life” changes us; We no longer think as we thought when we were little, when we were teenagers.., it is inevitable. Little by little we lose perspective of the horizon that we had drawn on the canvas of our future, and, a day comes when perhaps we realize that we are not pleased with the mood that we carry. If this happens it is very good, because from here we will consider a change of direction. Then, as an observer we will contemplate everything “around us” and we will realize for the first time the details of the diverse situations that we have not chosen, that have come by themselves while we lived; this is called “realization”, it is like waking up and seeing oneself as if we contemplated “life” from the armchair in the amphitheater. This effect can be obtained without the random repercussion of the circumstances, from our own will, with the deep approach of the questions “who am I, what am I”. We should never fear changes, because changes bring newness, and.., also challenges that make us “move forward”.

1 Now, even if one is very young, child, or old, everyone’s body is old, because it is made of the 5 aged elements from which everything is now made. If the matter is old, everything that is built with it will be deteriorated. Few people are in enviable health at this time.

“Grande”(Mahan) y “huésped”(mehman)

¿Quienes somos y que somos? ¿Cómo puedo ser sólo un observador sin involucrarme en la “historia” que sucede a mi alrededor?

Lucid Dreaming, Sub-Conscious, Aliens, Skepticism

BENDICIÓN 26/4/21: * Que permanezcáis más allá como un observador desapegado libre de toda atracción teniendo la conciencia de las dos palabras: “grande”(mahan) y “huésped”(mehman). *

  1. Yo, el alma, soy una gran alma.
  2. Yo, el alma, soy un huésped en este mundo viejo y en este1cuerpo viejo.

*Comprendiendo la grandeza de vuestro ser, las acciones corrientes que hagáis y los pensamientos corrientes que tengáis bajo influencia de vuestros sanskares (impactos/impresiones), se transformarán. *

Se experimenta que la “vida” nos cambia; ya no pensamos como pensábamos cuando éramos pequeños, cuando éramos adolescentes.., es inevitable. Poco a poco perdemos perspectiva del horizonte que habíamos dibujado en el lienzo de nuestro futuro, y, llega un día que tal vez nos damos cuenta de que no nos complace el talante que llevamos. Si esto sucede es muy bueno, porque de aquí nos plantearemos un cambio de dirección. Entonces, como un observador contemplaremos todo “nuestro alrededor” y nos daremos cuenta por primera vez de los detalles de las situaciones diversas que no hemos elegido, que han venido por sí solas mientras vivíamos; esto se llama “realización”, es como un despertar y verse a sí mismo como si contempláramos la “vida” desde el sillón del anfiteatro.
Este efecto se puede obtener sin la repercusión aleatoria de las circunstancias, desde nuestra propia voluntad, con el planteamiento profundo de las preguntas “quién soy, qué soy”. Nunca deberíamos temer los cambios, porque los cambios conllevan novedad, y.., también retos que nos hacen “avanzar”.

1Ahora, aunque uno sea muy joven, niño, o anciano, el cuerpo de todos es viejo, pues está hecho de los 5 elementos envejecidos del que ahora todo está hecho. Si la materia es vieja, todo lo que se construye con ella estará deteriorado. Pocas personas tienen una salud envidiable en este tiempo.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: