luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Fes l’amor i no la guerra/Make love and not war/Haz el amor y no la guerra

Fes l’amor i no la guerra

Aquesta frase es va malentendre i un moviment social que va robar el cor a tota una generació de joventut, va quedar sotmesa i depenent de substàncies que ho van degradar tot. Tot i així, l’espurna va quedar guspirejant a l’interior de molts i encara hi és.

  • Ningú es pot convertir en un amo del món lluitant.
  • Si els que pertanyen a la religió “cristiana” s’unissin i s’estimessin uns als altres, es podrien tornar els amos del món.

Res aconseguit amb armes es pot perpetuar, perquè tota acció té una reacció que retorna com el boomerang que es llança al buit. En canvi, allò que prové de l’amor(espiritual),l’únic que pot retornar és més d’allò mateix; o sigui, més amor, felicitat, pau, saviesa, poder, espirituals. Així és com es conquereix el món.

Make love and not war

This phrase was misunderstood and a social movement that stole the hearts of a whole generation of youth, was subjected and dependent on substances that degraded everything. However, the spark remained sparkling within many and is still there.

  • No one can become an owner of the world by fighting.
  • If those who belong to the “Christian” religion united and loved one another, they could become the masters of the world.

Nothing achieved with weapons can be perpetuated, because every action has a reaction that returns like the boomerang that is thrown into the void. On the other hand, what comes from(spiritual)love, the only thing that can return is more of the same; that is, more love, happiness, peace, wisdom, power, spiritual. This is how the world is conquered.

Haz el amor y no la guerra

Esta frase se malentendió y un movimiento social que robó el corazón a toda una generación de juventud, quedó sometida y dependiente de sustancias que lo degradaron todo. Sin embargo, la chispa quedó centelleante en el interior de muchos y sigue ahí.

  • Nadie puede convertirse en un dueño del mundo luchando.
  • Si los que pertenecen a la religión “cristiana” se unieran y se amasen unos a otros, se podrían convertir en los amos del mundo.

Nada conseguido con armas se puede perpetuar, porque toda acción tiene una reacción que retorna como el boomerang que se lanza al vacío. En cambio, lo que proviene del amor(espiritual),lo único que puede devolver es más de lo mismo; o sea, más amor, felicidad, paz, sabiduría, poder, espirituales. Así es como se conquista el mundo.

One comment on “Fes l’amor i no la guerra/Make love and not war/Haz el amor y no la guerra

  1. Retroenllaç: Què és l’amor?/What is love?/¿Qué es el amor? | lumminiscències

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: