luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Cura integral/Comprehensive care/Cuidado integral

Cura integral

Com que els éssers humans estem formats per dues entitats.., ÉSSER(consciència)+HUMÀ(matèria), la cura, millor que sigui integral: s’ha de tenir cura d’allò que no es veu (esperit) i d’allò que es veu (cos). Així tota mena d’energia fluirà lliurement per aquest TANDEM tan especial que som per poder experimentar la vida en tota la seva generositat.

  1. Abans d’anar a dormir, fer un repàs del que ha succeït durant el dia i si hi ha quelcom que no acaba d’encaixar del tot, fem-Li una donació a l’Univers, a la Llum, a Déu, com sigui que Li vulguem dir, i si creiem que l’endemà ho podem arreglar, tinguem-ho present de fer-ho i fem-ho.
  2. Així que ens despertem (millor si és de matinada entre les 3 o les 5) fer una interiorització: recordem que som ànimes conduint aquest cos; visualitzem-nos situats en una petita habitació al centre del front per darrera dels ulls, observant-ho tot per les pantalles dels ulls i estant davant dels comandaments. Quan ja sentim l’energia al centre del front, com una petita estrella, intentem connectar amb l’altra Estrella de més enllà d’aquest món físic i enviem-Li molt d’amor; mai ens quedarem sense ser correspostos. L’amor creixerà i el podrem expandir pel Planeta en forma de vibracions.
  3. Quan ens vulguem llevar, el cos haurà passat moltes hores quiet, s’haurà quedat una mica rígid, molt més si el cos és vell. Donem-li tot el moviment que ha perdut i la capacitat de obertura respiratòria que també durant la nit s’ha mecanitzat, just per mantenir-nos en vida, fent el seu recorregut molt més curt. Hi han uns exercicis molt eficaços per això (deixaré un vídeo d’un físio), si més no, cadascú pot fer els que cregui convenient.

Comprehensive care

As human beings we are made up of two entities.., BEING(consciousness)+HUMAN(matter), the best care is comprehensive: you must take care of what is not seen (spirit) and what is seen (body) . So all kinds of energy will flow freely through this special TANDEM that we are to be able to experience life in all its generosity.

  1. Before going to sleep, review what happened during the day and if there is something that does not quite fit, let’s make a donation to the Universe, to the Light, to God, whatever we want to call Him, and if we believe that the next day we can fix it, let’s keep it in mind to do it and let’s do it.
  2. So let us wake up (better if it is at dawn between 3 or 5 o’clock) make an internalization: let us remember that we are souls leading this body; let’s visualize ourselves situated in a small room in the center of the forehead behind the eyes, observing everything through the eye screens and being in front of the controls. When we already feel the energy in the center of the forehead, like a small star, let’s try to connect with the other Star from beyond this physical world and send it a lot of love; never we will remaint without be reciprocated. Love will grow and we can expand it throughout the Planet in the form of vibrations.
  3. When we want to get up already, the body will have spent many hours still, it will have become somewhat rigid, much more if the body is old. Let’s give it all the movement it has lost and the capacity for breathing openness that has also been mechanized during the night, just to keep us alive, making its journey much shorter. There are some very effective exercises for this (I will leave a video of a physio), although, each one can do what they see fit.

Cuidado integral

Como los seres humanos estamos formados por dos entidades.., SER(conciencia)+HUMANO(materia), el cuidado, mejor que sea integral: se debe cuidar de lo que no se ve (espíritu) y de lo que se ve (cuerpo). Así todo tipo de energía fluirá libremente por este TANDEM tan especial que somos para poder experimentar la vida en toda su generosidad.

  1. Antes de ir a dormir, hacer un repaso de lo sucedido durante el día y si hay algo que no acaba de encajar del todo, hagamos una donación al Universo, a la Luz, a Dios, como sea que Le queramos llamar, y si creemos que al día siguiente lo podemos arreglar, tengámoslo presente de hacerlo y hagámoslo.
  2. Así que nos despertemos (mejor si es de madrugada entre las 3 o las 5) hacer una interiorización: recordemos que somos almas conduciendo este cuerpo; visualicémonos situados en una pequeña habitación en el centro de la frente por detrás de los ojos, observándolo todo por las pantallas de los ojos y estando ante los mandos. Cuando ya sintamos la energía en el centro de la frente, como una pequeña estrella, intentemos conectar con la otra Estrella de más allá de este mundo físico y enviémosle mucho amor; nunca nos quedaremos sin ser correspondidos. El amor crecerá y podremos expandirlo por Planeta en forma de vibraciones.
  3. Cuando nos queramos levantar ya, el cuerpo habrá pasado muchas horas quieto, se habrá quedado algo rígido, mucho más si el cuerpo es viejo. Démosle todo el movimiento que ha perdido y la capacidad de apertura respiratoria que también durante la noche se ha mecanizado, justo para mantenernos en vida, haciendo su recorrido mucho más corto. Hay unos ejercicios muy eficaces para ello (dejaré un video de un fisio), si bien, cada uno puede hacer los que crea conveniente.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: