luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Corresponsables/Co-responsibles/Corresponsables

Diccionario RAE: adj. Que comparte la responsabilidad con otro u otros.

Si estéssim enmig de l’oceà damunt d’un rai fet de troncs o canyes de bambú, amb més persones, amb l’únic objectiu de sobreviure, de segur que deixaríem els egos de banda i treballaríem ensems per mantenir-nos surant i poder arribar estalvis a terra ferma.
Aquest Planeta que se’ns ha donat és el rai on hi estem tots ficats i tenim la gran responsabilitat de fer les coses bé. Som corresponsables de cada un de nosaltres, de tothom i de tot en general. No es pot pretendre seguir tenint el pensament: “mentre jo estigui bé, als demés que els…; no, ja s’ha vist que qualsevol acte individual ens afecta a tots i a tot. Ens fixem en què fan els altres per a justificar els nostres propis actes. Per tant, el que veig a fer faig i me’n rento les mans: “això ho fa tothom, per què m’haig de complicar la vida?”
Si tothom menja carn, jo menjo carn…
Si tants critiquen a tothom, per què jo no?…
Si mentre la gent dormen, molts van pels carrers fent xerinola, jo també….
Si.., si.., si.. I així ens fem corresponsables del malestar del món.

Així doncs, he posat el meu gra de sorra per l’estat del món actual. Ja no podem mirar cap a un altre costat. Tant les veus autoritzades científiques i les espirituals han donat el toc l’alerta del llindar del no retorn d’aquí 10 anys; el temps s’acaba.
És temps de canviar cada un de nosaltres i ser responsables d’una vegada, profundament amb sinceritat i amor, dels nostres actes. Cadascú és alhora actor i espectador. Pensem: “sóc dalt d’un escenari on tot el que jo faci és vist. Haig de fer les coses amb honestedat perquè els que em vegin faran el mateix que jo”. Això és corresponsabilitat.
Quin món volem? L’actitut crea un pensament; el pensament crea un acte i l’àcte crea un destí; allò que faig és el que afecta tot al meu voltant. Estem entrel·laçats amb tot el que existeix al Planeta i amb cada un dels éssers que l’habiten. Som corresponsables de la realitat global. Si no és ara.., quan?

Dictionary RAE: adj. That shares the responsibility with another u anothers.

If we were in the middle of the ocean on a raft made of logs or bamboo canes, with more people, with the sole objective of surviving, surely we would put our egos aside and work together to stay floating and be able to reach safely on land firm.
This Planet that has been given to us is the raft where we are all placed and we have a great responsibility to do things well. We are co-responsible for each one of us, for everyone and for everything in general. It is not possible to pretend to continue having the thought: “as long as I am well, the others who …; no, it has already been seen that any individual act affects us all and everything. We look at what others do to justify us. Therefore, what I see doing, I do and wash my hands: “This is what everyone does, why do I have to complicate my life?”
If everyone eats meat, I eat meat…
If so many criticize everyone, why not I too?…
If while people sleep, many go through the streets making a fuss, me too…
If.., if.., if… And so we become co-responsibles for the malaise of the world.

So I’ve, put my grain of sand for the state of the world today. We can no longer look the other way. Both scientific and spiritual authoritative voices have sounded the warning of the threshold of no return within 10 years; time is running out.
It is time to change each one of us and be responsible at once, deeply with sincerity and love, for our actions. Each one is both an actor and a spectator. Let’s think: “I’m on a stage where everything I do is seen. I have to do things honestly because those who see me will do the same as me.” This is co-responsibility.
What world do we want? Attitude creates a thought; the thought creates an act and the act creates a destiny; what I do is what affects everything around me. We are intertwined with everything that exists on the Planet and with each of the beings that inhabit it. We are co-responsible for global reality. If not now when?

Diccionario RAE: adj. Que comparte la responsabilidad con otro u otros.

Si estuviéramos en medio del océano encima de una balsa hecha de troncos o cañas de bambú, con más personas, con el único objetivo de sobrevivir, seguro que dejaríamos los egos de lado y trabajaríamos en conjunto para mantenernos flotando y poder llegar a salvo en tierra firme.
Este Planeta que se nos ha dado es la balsa donde estamos todos metidos y tenemos la gran responsabilidad de hacer las cosas bien. Somos corresponsables de cada uno de nosotros, de todos y de todo en general. No se puede pretender seguir teniendo el pensamiento: “mientras yo esté bien, los demás que los…; no, ya se ha visto que cualquier acto individual nos afecta a todos ya todo. Nos fijamos en que hacen los otros para justificar nuestros propios actos. Por tanto, lo que veo hacer hago y me lavo las manos: “esto lo hace todo el mundo, ¿por qué me tengo que complicar la vida?”
Si todo el mundo come carne, yo como carne…
Si tantos critican a todo el mundo, ¿por qué yo no?…
Si mientras la gente duermen, muchos van por las calles haciendo jaleo, yo también ….
Si.., si.., si… Y así nos hacemos corresponsables del malestar del mundo.

Así pues, he puesto mi grano de arena para el estado del mundo actual. Ya no podemos mirar hacia otro lado. Tanto las voces autorizadas científicas y espirituales han dado el toque la alerta del umbral del no retorno dentro de 10 años; el tiempo se acaba.
Es tiempo de cambiar cada uno de nosotros y ser responsables de una vez, profundamente con sinceridad y amor, de nuestros actos. Cada uno es a la vez actor y espectador. Pensemos: “estoy encima de un escenario donde todo lo que yo haga es visto. Tengo que hacer las cosas con honestidad porque los que me vean harán lo mismo que yo”. Esto es corresponsabilidad.
¿Qué mundo queremos? La actitud crea un pensamiento; el pensamiento crea un acto y el acto crea un destino; lo que hago es lo que afecta todo a mi alrededor. Estamos entrelazados con todo lo que existe en el Planeta y con cada uno de los seres que lo habitan. Somos corresponsables de la realidad global. Si no es ahora.., ¿cuando?

Tomorrowland MainStage de 2005 a hoy en día: su historia en imágenes -  Festicket Magazine

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: