luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

El foc del ioga/The fire of yoga/El fuego del yoga

L’ànima acumula tots els impactes de les accions bones i dolentes fetes al llarg de tota una vida, de totes les vides que ha tingut i que no recorda haver viscut. Això és un llast que s’arrossega indefectiblement marcant el caràcter i la fortuna (sort) de la persona.

-Recordeu-Me i els vostres pecats es cremaran. A això se li diu “el Foc del Ioga”
-Mantingueu el vostre cos sa perquè és el vostre cos més valuós.

Aquest és un foc subtil que es genera només quan, meditant profundament, connectem (ioga) amb Déu. Poden ser uns segons o poden ser uns minuts, però és tan poderosa aquesta connexió que, l’ànima elimina ella mateixa la influència negativa d’alguns impactes acumulats.., només pel fet d’experimentar l’harmonia d’aquest Ésser Pur.
Això només es produeix ara, ens aquest últims temps, i només es pot experimentar a través del cos físic; per tant, Ell ens recomana que mantinguem el nostre cos sa, doncs ens cal temps per anar cremant tots els errors comesos durant tants naixements tinguts. Ens ha de durar fins el final, és per això que es tracta d’un cos molt valuós.
Si sorgeix la pregunta: “per què?” La resposta pot ser molt llarga i també molt curta. Però perquè s’entengui puc preguntar: -com deixo casa meva quan me’n vaig de vacances? Segur que no deixem escombraries als cubells, oi?

The soul accumulates all the impacts of good and bad actions done throughout a lifetime, of all the lives that it has had and that it does not remember having lived. This is a ballast that inevitably creeps out, marking the character and fortune (luck) of the person.

-Remember Me and your sins will burn. This is called "the Fire of Yoga"
-Keep your body healthy because it is your most valuable body.

This is a subtle fire that is generated only when, deeply meditating, we connect (yoga) with God. It may be a few seconds or it may be a few minutes, but this connection is so powerful that the soul itself eliminates the negative influence of some accumulated impacts.., just by experiencing the harmony of this Pure Being.
This only occurs now, in these end times, and can only be experienced through the physical body; therefore, He recommends that we keep our bodies healthy, because we need time to burn all the mistakes made during so many births we had. It must last us until the end, that is why it is a very valuable body.
If the question arises: “why?” The answer can be very long and very short. But to be understood I can ask: -how I let’s my house when I go on vacation? We sure don’t leave trash in the buckets, right?

El alma acumula todos los impactos de las acciones buenas y malas hechas a lo largo de toda una vida, de todas las vidas que ha tenido y que no recuerda haber vivido. Esto es un lastre que se arrastra indefectiblemente marcando el carácter y la fortuna (suerte) de la persona.

-Recordadme y vuestros pecados se quemarán. A esto se le llama “el Fuego del Yoga”
-Mantened vuestro cuerpo sano porque es vuestro cuerpo más valioso.

Éste es un fuego sutil que se genera sólo cuando, meditando profundamente, conectamos (yoga) con Dios. Pueden ser unos segundos o pueden ser unos minutos, pero es tan poderosa esta conexión que, el alma elimina ella misma la influencia negativa de algunos impactos acumulados.., sólo por experimentar la armonía de este Ser Puro.
Esto sólo se produce ahora, en estos últimos tiempos, y sólo se puede experimentar a través del cuerpo físico; por tanto, Él nos recomienda que mantengamos nuestro cuerpo sano, pues necesitamos tiempo para ir quemando todos los errores cometidos durante tantos nacimientos tenidos. Nos debe durar hasta el final, por eso se trata de un cuerpo muy valioso.
Si surge la pregunta: “¿por qué?” La respuesta puede ser muy larga y muy corta. Pero para que se entienda puedo preguntar: -¿cómo dejo mi casa cuando me voy de vacaciones? Seguro que no dejamos basura en los cubos, ¿verdad?

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: