luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Hem pregat/We have prayed/Hemos rogado

CANÇÓ/SONG/CANCIÓN: Qui ha fet tot aquest joc- Who Madre all this game-Quien Hizo todo este juego

Déu ho va fer tot i després.., s’amagà. No pas com qui s’amaga després d’una malifeta, sinó com qui se’n va a reposar al final d’una gran feinada.

किसने यह सब खेल रचाया/Qui creà tot això i després se’n anà?/Who created this play and hid Himself away?/Quién creó todo ello y después se fue?
 • És tasca només del Pare fer “pacífic” a aquest món intranquil.
 • El Pare(Déu)diu: només Jo porto “pau al món”
 • Fins i tot el Papa diu que hi hauria d’haver “unitat’ i que tot son “germans”, malgrat tot, per què no congenien l’un amb l’altre?
 • Durant mig cicle l’Heu estat recordant en el pesar: -Baba(Pare), allibera‘ns de tots els nostres pesars- . Ara Ell ens està alliberant de tots els pesars, però només.., si seguim les Seves indicacions.

Després d’haver pregat tant, finalment Ell ha vingut i ha establert un mètode únic per alliberar-nos de tot el llast de tristeses; quan l’hàgim acabat d’integrar en la nostra naturalesa es faran efectius tots els precs. El Seu mètode és el Raja Ioga que ens torna la propietat de la antiga naturalesa humana que hem perdut. Així que la lliçó s’hagi après per un número crític i necessari d’ésser s humans, Déu donarà la feina per feta i ja no El tornarem a tenir present com ara, fins d’aquí 5000 anys…, se’n anirà al Seu repòs merescut. Ell haurà fet la Seva feina predestinada.., i nosaltres, també, i així el món farà un gran tomb.

God did it all and then… he hid himself. Not like someone who hides after a misdeed, but like someone who goes to rest at the end of a great job.

 • It is only the Father’s task to make this restless world “peaceful.”
 • The Father (God) says: only I bring “peace to the world”
 • Even the Pope says that there should be “unity” and that everyone is “brothers”, however, why don’t they get along with each other?
 • For half a cycle you have been reminding Him in sorrow: -Baba (Father), free us from all our sorrows-. Now He is delivering us from all sorrows, but only… if we follow His directions.

After having prayed so much, finally He has come and has established a unique method to free us from all the ballast of sorrows; When we have finished integrating it into our nature, all prayers will become effective. His method is Raja Yoga which gives us back the property of the old human nature that we have lost. As soon as the lesson has been learned by a critical and necessary number of human beings, God will take the job for granted and we will no longer keep Him in mind like now, for another 5,000 years…, He will go to his well-deserved rest. . He will have done his predestined work…, and so will we, and thus the world will be changed.

Dios lo hizo todo y después.., se escondió. No como quien se esconde después de una fechoría, sino como quien se va a reposar al final de un gran trabajo.

 • Es tarea sólo del Padre hacer “pacífico” a este mundo intranquilo
 • El Padre(Dios)dice: sólo Yo traigo “paz al mundo”
 • Incluso el Papa dice que debería haber “unidad” y que todos son “hermanos”, sin embargo, ¿por qué no congenian el uno con el otro?
 • Durante medio ciclo Le habéis estado recordando en el pesar: -Baba(Padre), libéranos de todos nuestros pesares- . Ahora Él nos está liberando de todos los pesares, pero sólo… si seguimos Sus indicaciones.

Después de haber rogado tanto, finalmente Él ha venido y ha establecido un método único para liberarnos de todo el lastre de tristezas; cuando lo hayamos acabado de integrar en nuestra naturaleza se harán efectivos todos los ruegos. Su método es el Raja Yoga que nos devuelve la propiedad de la antigua naturaleza humana que hemos perdido. En cuanto la lección se haya aprendido por un número crítico y necesario de seres humanos, Dios dará el trabajo por hecho y ya no Le volveremos a tener presente como ahora, hasta dentro de 5000 años…, irá a Su merecido reposo. Él habrá hecho su trabajo predestinado.., y nosotros, también, y así el mundo dará un gran vuelco.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Informació

This entry was posted on febrer 28, 2022 by in canción and tagged , , .
A %d bloguers els agrada això: