luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Des de la matèria/From matter/Desde la materia

Des de la matèria

Invocar el sentiment de benestar i tornar-lo espiritual, és una forma de sentir-se lliure.

Em puc basar en la sensació de benestar que pot donar una experiència física, com ara, per exemple, la perspectiva de tornar a casa després d’un dia molt enfeinat, i aquesta sensació de benestar mantenir-lo enfocat cap a recordar que pertanyo al Pare-Mare de més enllà d’aquest món físic i així transformar-lo en immaterial.
Aleshores aquell benestar es perllonga tant com vull perquè ja no depèn de la matèria (casa, relacions, bens, etc.), s’ha fet subtil i a mida que em mantinc en aquesta transformació va incrementant, actuant com un bàlsam per l’ànima.
Com que estem en un cos físic interactuant amb la matèria, de vegades ens cal servir-nos bonament d’ella per transcendir-la i anar més enllà, i, així, connectar amb la nostra essència que és la que ens recorda que som lliures.

From matter

Invoking the feeling of well-being and making it spiritual is a way of feeling free.

I can draw on the feeling of well-being that a physical experience can give, such as the prospect of coming home after a very busy day, and that feeling of well-being keep it focused on remembering that I belong to the Father-Mother of more beyond this physical world and thus transform it into immaterial.
Then that well-being lasts as long as I want because it no longer depends on matter (house, relationships, goods, etc.), it has become subtle and as I continue in this transformation it increases, acting as a balm for the soul.
Since we are in a physical body interacting with matter, sometimes we need to make good use of it to transcend it and go further, and thus connect with our essence, which is what reminds us that we are free.

Desde la materia

Invocar el sentimiento de bienestar y volverlo espiritual, es una forma de sentirse libre.

Me puedo basar en la sensación de bienestar que puede dar una experiencia física, como, por ejemplo, la perspectiva de volver a casa después de un día muy atareado, y esa sensación de bienestar mantenerla enfocada hacia recordar que pertenezco al Padre-Madre de más allá de este mundo físico y así transformarla en inmaterial.
Entonces ese bienestar se prolonga tanto como quiero porque ya no depende de la materia (casa, relaciones, bienes, etc.), se ha hecho sutil ya medida que me mantengo en esta transformación va incrementando, actuando como un bálsamo para el alma .
Como estamos en un cuerpo físico interactuando con la materia, a veces necesitamos servirnos buenamente de ella para trascenderla e ir más allá, y, así, conectar con nuestra esencia que es la que nos recuerda que somos libres .

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: