luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

És difícil canviar?/Is it hard to change?/¿Es difícil cambiar?

Quan volem canviar qualsevol manera de fer, arrelada en nosaltres, sorgeixen molts obstacles de l’exterior, però els més intensos son del nostre interior, perquè no els veiem venir.

🔴Quan us feu poderosos, Maia causa molta oposició i crea obstacles. Us causa molt de mal. Maia ara intentarà moltíssim que us oblideu. Tanmateix, no heu d’oblidar.

Però si seguim ferms en la nostra intenció, cada vegada serem més forts; malgrat això, els costums anteriors(Maia) també s’enfortiran més. Voldran recuperar la seva hegemonia. Quan això passa.., només hem de recordar que els costums i maneres de fer els hem dissenyat nosaltres mateixos i absorbit del dia a dia de la societat, per tant, podem desfer el cabdell perquè som nosaltres qui ha cabdellat el fil.
Què ens diu Déu que no hem d’oblidar? A Ell, doncs si El recordem establim una connexió i aquesta és una via de rebre fortalesa, la que ens cal per poder fer front a Maia.

Tanmateix, la oposició de Maia no és un desori sinó un senyal de que estem avançant. Si no hi ha oposició.., és que res ha canviat, tot segueix igual.

When we want to change any way of doing things that is rooted in us, many obstacles arise from the outside, but the most intense are from within us, because we do not see them coming.

🔴When you become powerful, Maya causes a lot of opposition and creates obstacles. She causes you a lot of damage. Maya will now try very hard to make you forget. However, you must not forget.

But if we remain firm in our intention, we will be stronger and stronger; however, the previous customs (Maya) will also become stronger. They will want to regain their hegemony. When this happens…, we just have to remember that the customs and ways of doing things we have designed ourselves and absorbed from the day-to-day life of society, therefore, we can undo the ball because it is we who have winded the thread.
What does God tell us that we must not forget? To Him, because if we remember Him we establish a connection and this is a way to receive strength, the one we need to be able to face Maya.

However, Maya’s opposition is not a mess, but rather a sign that we are making progress. If there is no opposition… nothing has changed, everything remains the same.

Cuando queremos cambiar cualquier forma de hacer, arraigada en nosotros, surgen muchos obstáculos del exterior, pero los más intensos son de nuestro interior, porque no los vemos venir.

🔴Cuando os hacéis poderosos, Maya causa mucha oposición y crea obstáculos. Os causa mucho daño. Maya ahora intentará muchísimo que os olvidéis. Sin embargo, no debéis olvidar.

Pero si seguimos firmes en nuestra intención, seremos cada vez más fuertes; sin embargo, las costumbres anteriores (Maya) también se fortalecerán más. Querrán recuperar su hegemonía. Cuando esto ocurre.., sólo debemos recordar que las costumbres y maneras de hacer las hemos diseñado nosotros mismos y absorbido del día a día de la sociedad, por lo tanto, podemos deshacer el ovillo porque somos nosotros quien ha devanado el hilo.
¿Qué nos dice Dios que no debemos olvidar? A Él, pues si Le recordamos establecemos una conexión y ésta es una vía de recibir fortaleza, la que necesitamos para poder hacer frente a Maya.

Sin embargo, la oposición de Maya no es un desbarajuste sino una señal de que estamos avanzando. Si no hay oposición… es que nada ha cambiado, todo sigue igual.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: