luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

La ruta directe/The direct route/La ruta directa

L’amor és una gran autopista que ens porta al nostre destí sense dilacions. Aquest és l’amor pur que se sent per Déu.

💫Si algú se’n va pel camí equivocat, el destí es tornaria distant, oi?

Aquesta és la forma de ser que aplana tots els obstacles, doncs, quan hi ha amor per Déu, un sent que hi ha ajuda extra. En altres àmbits se’n diu resar.., però en el coneixement del Raja Ioga parlem amb el Pare; no hi ha queixa, no hi han lamentacions, no hi han desigs a complir, tot està bé, tot és correcte perquè Ell ens ha fet entendre que qualsevol cosa que passi forma part del guió de la vida i nosaltres en som els actors. Sentint-ho de tot cor.., Ell se sent «orgullós» de tals fills que segueixen els Seus consells, i, en un moment donat, la Seva ajuda arriba; aleshores allò que es feia una mica feixuc.., ja no pesa.
Per retre homenatge al valor d’una mare, també dic que ella s’enfronta a tals reptes que mai s’hagués pogut imaginar. L’amor d’una mare és innat però la resiliencia s’aprèn sobre la marxa. Tanmateix, s’apropa molt a l’amor que Déu té pels Seus fills; igual que ella, Déu la Mare del Món, estima als Seus fills siguin com siguin. Tot i així, si un fill no vol ser ajudat.., què hi pot fer la Mare?

Love is a great highway that takes us to our destination without delay. This is the pure love felt for God.

💫If someone goes the wrong way, the destination would become distant, wouldn’t it?

This is the way of being that smooths out all obstacles, because when there is love for God, one feels that there is extra help. In other areas it is called praying…, but in the knowledge of Raja Yoga we speak with the Father; there are no complaints, there are no regrets, there are no desires to fulfill, everything is fine, everything is correct because He has made us understand that whatever happens is part of the script of life and of which we are actors. Feeling this wholeheartedly…, He feels “proud” of such sons who follow His advice, and, at a given moment, his help arrives; then what used to be a bit burdensome…, it doesn’t weigh anymore.
To pay tribute to the courage of a mother, I also say that she faces such challenges that she could never have imagined. A mother’s love is innate but resilience is learned on the fly. However, it comes very close to the love that God has for his children; like her, God the Mother of the World, she loves Her children how they are. However, if a son does not want to be helped, what can the Mother do?

El amor es una gran autopista que nos lleva a nuestro destino sin dilaciones. Éste es el amor puro que se siente por Dios.

💫Si alguien se va por el camino equivocado, el destino se volvería distante, ¿no?

Esta es la forma de ser que allana todos los obstáculos, pues, cuando hay amor por Dios, uno siente que hay ayuda extra. En otros ámbitos se le llama rezar.., pero en el conocimiento del Raja Yoga hablamos con el Padre; no hay queja, no hay lamentaciones, no hay deseos en cumplir, todo está bien, todo es correcto porque Él nos ha hecho entender que cualquier cosa que ocurra forma parte del guion de la vida y del que somos actores. Sintiendo eso de todo corazón.., Él se siente «orgulloso» de tales hijos que siguen Sus consejos, y, en un momento dado, Su ayuda llega; entonces lo que se hacía un poco cargante.., ya no pesa.
Para rendir homenaje al valor de una madre, también digo que ella se enfrenta a tales retos que jamás hubiera podido imaginar. El amor de una madre es innato pero la resiliencia se aprende sobre la marcha. Sin embargo, se acerca mucho al amor que Dios tiene por Sus hijos; al igual que ella, Dios la Madre del Mundo, ama a Sus hijos sean cómo sean. Sin embargo, si un hijo no quiere ser ayudado.., ¿qué puede hacer la Madre?

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Informació

This entry was posted on Mai 1, 2022 by in PUNTOS and tagged , , , .
A %d bloguers els agrada això: