luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Empatia Divina/Divine empathy/Empatía Divina

Empatia Divina

A mi, quan de petita escoltava allò de «la ira de Déu», se m’encongia el cor. Per a mi, ira i Déu no combinaven gens.

♥Quan els fills amb intel·lectes plens de fe es queden atrapats en el dubte, no poden fer «servei», ni tampoc poden fer l’esforç per conquerir els vicis. D’acord, si no sou capaços de fer res més, simplement recordeu Shiv Baba i anireu al paradís. D’acord, si sou incapaços de fer esforços per a conquerir els vicis, aleshores recordeu al Pare i podreu anar al paradís, però l’estatus que rebreu serà baix.

L’únic secret inherent a aquestes premisses es: estudiar el Raja Ioga que Ell ensenya ara en aquests temps del final del cicle del món. Ens diu «fills» perquè quan El coneixem, ja no podem ser òrfens: si saps qui son els pares.., això és automàtic. Hi ha una frase molt dolça que Déu expressa «-els Meus fills tant de temps perduts i ara trobats-» Ell revela que en aquest retrobament ens tornem fills perquè la ment s’obre i és com si naixéssim altre cop, doncs la vida que portàvem fins ara, es veu molt insignificant i buida. De fet, saber de qui som fills, fins i tot en la mundanitat, la manera de viure canvia del tot, s’enriqueix.

Per a aprendre Raja Ioga

Divine empathy

When I was a little girl and I heard that about «the wrath of God», my heart srinked. For me, anger and God did not combine at all.

♥When children with faith-filled intellects get caught up in doubt, they cannot do «service,» nor can they make the effort to conquer vices. Ok, if you are not able to do anything else, just remember Shiv Baba and you will go to paradise. Okay, if you are unable to make efforts to conquer vices, then remember Father and will you can go to paradise, but the status you will receive will be low.

The only secret inherent in these premises is: to study the Raja Yoga that He teaches now in these times of the end of the cycle of the world. He calls us «children» because when we know Him, we can no longer be orphans: if you know who the parents are…, this is automatic. There is a very sweet phrase that God expresses «-My children so long lost and now found-» He reveals that in this reunion we become children because the mind opens and it is as if we were born again, because, the way of living that we had until now, it looks very insignificant and empty. In fact, knowing whose children we are, even in worldliness, the way of living changes completely, it enriches.

learning Raja Yoga

Empatía Divina

A mí, cuando de pequeña escuchaba lo de «la ira de Dios», se me encogía el corazón. Para mí, ira y Dios no combinaban nada.

♥Cuando los hijos con intelectos llenos de fe se quedan atrapados en la duda, no pueden hacer «servicio», ni tampoco pueden hacer el esfuerzo por conquistar los vicios. Vale, si no sois capaces de hacer nada más, simplemente recordad a Shiv Baba e iréis al paraíso. Vale, si sois incapaces de hacer esfuerzos para conquistar los vicios, entonces recordad al Padre y podréis ir al paraíso, pero el estatus que recibiréis será bajo.

El único secreto inherente a estas premisas es: estudiar el Raja Yoga que Él enseña ahora en estos tiempos del final del ciclo del mundo. Nos dice «hijos» porque cuando Le conocemos, ya no podemos ser huérfanos: si sabes quiénes son los padres.., esto es automático. Hay una frase muy dulce que Dios expresa «-Mis hijos tanto tiempo perdidos y ahora encontrados-» Él revela que en este reencuentro nos volvemos hijos porque la mente se abre y es como si naciéramos de nuevo, pues la vida que llevábamos hasta ahora, se ve muy insignificante y vacía. De hecho, saber de quiénes somos hijos, incluso en la mundanidad, la forma de vivir cambia del todo, se enriquece.

Para aprender Raja Yoga

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: