luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Consciència del ser/Consciousness of the being/Conciencia del ser

Reflexió de la Setmana  19 de juny de  2022 

Consciència del ser

La consciència de l’ànima és un bell estat on tot el teu sentit de l’ésser es desplaça de la identitat física a l’espiritual. A la consciència de l’ànima ja no et sents home o dona, blanc o negre. Cap èxit mundà conforma la teva autoestima. En lloc d’això, l’autoestima es modela per una experiència profunda i permanent del teu valor intrínsec com a fill de Déu.
Una manca de consciència de l’ànima et posa a la mercè del teu entorn. Et tornes esclau de la influència de les persones i situacions que t’envolten, i només et sents bé quan els esdeveniments externs ho garanteixen. Aquesta mena de dependència deixa l’ànima feble i confusa. La consciència de l’ànima, en canvi, t’allibera de les influències externes i et permet crear un benestar intern totalment independent.
La consciència de l’ànima es cultiva a través de la pràctica deliberada, i només aquells que han comprès la necessitat d’aquest autorespecte intern i veritable faran l’esforç. Sorgiran dificultats per provar la teva resolució d’autoelevació -malalties físiques, relacions, records del passat, etc.- No obstant això, amb paciència i introspecció, arribaràs a veure com aquestes mateixes proves són el mitjà per enfortir la teva identitat espiritual.

Extracte del llibre:
Paraules i saviesa d’una de,
les grans líders espirituals,
del món,
COMPANYA DE DÉU,
Dadi janki

Week Reflection   June 19,  2022 

Consciousness of the being

Soul consciousness is a beautiful state where your entire sense of self shifts from physical to spiritual identity. In soul consciousness you no longer feel male or female, white or black. No worldly achievements make up your self-esteem. Instead, self-esteem is shaped by a deep and abiding experience of your intrinsic worth as a child of God.
A lack of soul awareness puts you at the mercy of your environment. You become a slave to the influence of the people and situations around you, and you only feel good when external events warrant it. This kind of dependency leaves the soul weak and confused. Soul awareness, on the other hand, frees you from external influences and allows you to create an internal well-being that is totally independent.
Soul consciousness is cultivated through deliberate practice, and only those who have understood the need for this true, inner self-respect will make the effort. Difficulties will arise in testing your resolution to self-elevation – physical illnesses, relationships, memories of the past, etc. However, with patience and introspection you will come to see how these very tests are the means to strengthen your spiritual identity.

Excerpt from the book:
Words and wisdom from one of,
great spiritual leaders
of the world,
COMPANION OF GOD,
Dadi Janki

Reflexión de la Semana  19 de junio 2022 

Conciencia del ser

La conciencia del alma es un hermoso estado en el que todo tu sentido del ser se desplaza de la identidad física a la espiritual. En la conciencia del alma ya no te sientes hombre o mujer, blanco o negro. Ningún logro mundano conforma tu autoestima. En lugar de ello, la autoestima se moldea por una experiencia profunda y permanente de tu valor intrínseco como hijo de Dios.
Una falta de conciencia del alma te pone a merced de tu entorno. Te vuelves esclavo de la influencia de las personas y situaciones que te rodean, y solo te sientes bien cuando los sucesos externos lo garantizan. Esta clase de dependencia deja al alma débil y confusa. La conciencia del alma, en cambio, te libera de las influencias externas y te permite crear un bienestar interno que es totalmente independiente.
La conciencia del alma se cultiva a través de la práctica deliberada, y solo aquellos que han comprendido la necesidad de este auto-respeto interno y verdadero harán el esfuerzo. Surgirán dificultades para probar tu resolución de autoelevación -enfermedades físicas, relaciones, recuerdos del pasado, etc.- Sin embargo, con paciencia e introspección llegarás a ver cómo estas mismas pruebas son el medio para fortalecer tu identidad espiritual.

Extracto del libro:
Palabras y sabiduría de una de,
las grandes líderes espirituales,
del mundo,
COMPAÑERA DE DIOS,
Dadi janki

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667 –Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: