luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Déu és a tot arreu?/God is everywhere?/¿Dios está en todas partes?

Déu és a tot arreu?

Qui creu en Déu pot tenir la temptació de dir que El veu a tot arreu on hi veu bellesa, pobresa, etc…, perquè n’està «enamorat»

●No és pas que Jo sigui omnipresent, Jo recordo a aquells que Em recorden.

Quan hi ha aquesta relació tan íntima amb Déu.., hi ha la transferència Divina d’energia d’Ell cap als que El tenen a la ment constantment. Com que aquest efecte és comú i simultani amb moltes persones que l’estimen, hom pot creure que Déu és a tot arreu. Però Ell de vegades ens ha aclarit aquesta part de la Seva personalitat: Sóc molt més ràpid que el més ràpid del coets; ara sóc aquí i en un planck sóc en un altre lloc. I és que.., una ànima és el més veloç que hi pot haver a l’univers.

God is everywhere?

Whoever believes in God may be tempted to say that he sees Him everywhere where he sees beauty, poverty, etc…, because he is «in love» with Him.

●It is not that I am omnipresent, I remember those who remember Me.

When there is such an intimate relationship with God…, there is the Divine transfer of energy from Him to those who constantly have Him in mind. Since this effect is common and simultaneous with many people who love it, it can be believed that God is everywhere. But He has sometimes cleared this part of His personality for us: I am much faster than the fastest rocket; now I’m here and in a planck I’m somewhere else. And it is that…, a soul is the fastest thing that can be in the universe.

¿Dios está en todas partes?

Quien cree en Dios puede tener la tentación de decir que Le ve en todas partes donde ve belleza, pobreza, etc…, porque está «enamorado» de Él.

●No es que Yo sea omnipresente, Yo recuerdo a aquellos que Me recuerdan.

Cuando existe esta relación tan íntima con Dios.., existe la transferencia Divina de energía de Él hacia los que Le tienen en la mente constantemente. Como este efecto es común y simultáneo con muchas personas que lo aman, se puede creer que Dios está en todas partes. Pero Él a veces nos ha despejado esta parte de Su personalidad: Soy mucho más rápido que el más rápido de los cohetes; ahora estoy aquí y en un planck estoy en otra parte. Y es que.., un alma es lo más veloz que puede haber en el universo.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: